AgroStar
सर्व पिके
कृषी ज्ञान
कृषी चर्चा
एग्री दुकान
खालच्या पानांच्या वरच्या बाजूला काळपट बुरशी.
खालच्या पानांच्या वरच्या बाजूला काळपट बुरशी.
पाने पिवळसर पडणे, आकुंचन पावतात किंवा गुंडाळतात; पानगळ; फुलपाते आणि बोंड गळ आणि वाढ खुंटणे. पानांच्या वरच्या पृष्ठभागावर चिकट स्राव (एक शर्करायुक्त द्रव) दिसून येतो आणि त्यावर काजळी विकसित होतो.
या समस्येचे उपाय