खालच्या पानांच्या वरच्या बाजूला काळपट बुरशी.
दुय्यम लक्षणे- पाने खालच्या बाजूने गुंडाळणे; वाढ खुंटणे; पाने गळणे;पानांच्या वरच्या भागावरून चिकट द्रव्य स्त्राव होणे. उपाय- इमिडाक्लोप्रीड 200 एसएल @१ मिली/प्रती लिटर पाणी; थायोमेथोक्साम @१० ग्रॅम/प्रती पंप किंवा अॅसेटामिप्रीड 20% एसपी @ ८ ग्रॅम/प्रती पंप.
या समस्येचे उपाय
पेजर (डायफेन्थ्यूरॉन 50% डब्लूपी) 1 किलो
₹2000₹2905
बॅमिरॉन (डायफेंथियुरॉन 50% डब्ल्यूपी ) 500 ग्रॅम
₹1050₹1225
धानुका - पेजर (500 ग्रॅम)
₹1100₹1505
टोकन 20 एसजी ( डायनोटेफ्युरान 20% एसजी) 50 ग्रॅम
₹400₹452
माणिक (100 ग्रॅम)
₹195₹235
बॅमिरॉन (डायफेंथियुरॉन 50% डब्ल्यूपी ) 250 ग्रॅम
₹550₹800
प्रोन्टो (75 ग्रॅम)
₹360₹425
युपीएल- उलाला - 30 ग्रॅम
₹299₹405
युपीएल- उलाला (150 ग्रॅम)
₹1347₹1935
धानुका - पेजर - 250 ग्रॅम
₹590₹801
युपीएल- उलाला (60 ग्रॅम)
₹579₹780
युपीएल- उलाला - 30 मिली
₹299₹405
धानुका - पेजर - 500 ग्रॅम
₹1050₹1505
GJ दंतास्तु (क्लोथियनिडिन) 100 ग्रॅम
₹1299₹1875
धानुका - अरेवा - 250 ग्रॅम
₹339₹467
माणिक (100 ग्रॅम)
₹195₹205
धानुका - पेजर - 250 ग्रॅम
₹590₹826
युपीएल- उलाला (150 ग्रॅम)
₹1347₹1713
बारिक्स मॅजिक स्टीकर क्रोमातिक सापळा- पिवळे शीट
₹220₹225
युपीएल- उलाला - 60 मिली
₹579₹780
टोकन 20 एसजी ( डायनोटेफ्युरान 20% एसजी) 50 ग्रॅम
₹400₹452
टाटा माणिक (अॅसेटामिप्रीड 20% SP) (100 ग्रॅम)
₹195₹235
युपीएल -लान्सर गोल्ड - 500 ग्रॅम
₹432₹523
युपीएल - उलाला - 30 ग्रॅम
₹299₹405
दंतास्तु (क्लोथियनिडिन) 100 ग्रॅम
₹1299₹1875