AgroStar
सर्व पिके
कृषी ज्ञान
कृषी चर्चा
एग्री दुकान
ओली मर
ओली मर
मातीच्या जवळील किंवा खोडाजवळचा भाग सडणे, बुरशीची वाढ. खुंटलेली रोपे. पाने तसेच लहान उगवलेली रोप वाळण्याची चिन्हे दिसतात. पाने आणि नवीन उगवलेली रोपे राखाडी किंवा तपकिरी रंगाची दिसतात.
या समस्येचे उपाय