क्षमस्व, हा लेख आपण निवड केलेल्या भाषामध्ये नाही
आपल्या राज्यात लवकरच अ‍ॅग्री दुकान उपलब्ध होईल.
अविकसित बोंडे
दुय्यम लक्षणे- बोंडांवर गोलाकार छिद्रे; तंतूंवर डाग; बोंडे गळणे;उपाय- ट्रायझोफॉस 40 EC@ ४०० ते ६०० मिली प्रती/एकर ; स्पिनोसॅड ४५ एससी ७ मिली प्रती/पंप. कामगंध सापळे वापरा आणि पुनर्बहारानंतर रसायने फवारा.
या समस्येचे उपाय
रीमॉन (नोव्हाल्युरॉन 10 % इसी) 100 मिली
₹400₹406
धानुका - कव्हर लिक्विड (रायनॅक्झीपायर) 150 मिली
₹2000₹2710
रीमॉन (नोव्हाल्युरॉन 10 % इसी) 100 मिली
₹400₹406
डाऊ ट्रेसर (स्पिनोसॅड 45% SC) 75 मि.ली.
₹1799₹1855
रीमॉन (नोव्हाल्युरॉन 10 % इसी) 250 मिली
₹1000₹1056
डाऊ सक्सेस (स्पिनोसॅड 2.5% SC) 500 मि.ली.
₹900₹1000
रीमॉन (नोव्हाल्युरॉन 10 % इसी) 250 मिली
₹1000₹1056
डाऊ ट्रेसर (स्पिनोसॅड 45% SC) 75 मि.ली.
₹1799₹1855
धानुका ईएम 1 (इमामेक्टिन) 100 ग्रॅम
₹325₹551
डाऊ ट्रेसर (स्पिनोसॅड 45% SC) 7 मि.ली.
₹209₹216
डाऊ डेलिगेट (स्पिनेटोराम 11.7% SC) 100 मि.ली.
₹1099₹1227
डाऊ डेलिगेट (स्पिनेटोराम 11.7% SC) 100 मि.ली.
₹1099₹1227
धानुका - कव्हर लिक्विड (रायनॅक्झीपायर) 30 मिली
₹450₹579
युपीएल -लान्सर गोल्ड - 500 ग्रॅम
₹432₹523
धानुका ईएम 1 (इमामेक्टिन) 100 ग्रॅम
₹329₹551
टाकुमी (100 ग्रॅम)
₹775₹1020
टाकुमी (100 ग्रॅम)
₹775₹845
धानुका ईएम 1 (इमामेक्टिन) 100 ग्रॅम
₹329₹551
धानुका - कव्हर लिक्विड (रायनॅक्झीपायर) 60 मिली
₹850₹1097