क्षमस्व, हा लेख आपण निवड केलेल्या भाषामध्ये नाही
आपल्या राज्यात लवकरच अ‍ॅग्री दुकान उपलब्ध होईल.
अयोग्य वाढ
पुढील गोष्टींसाठी- पानांच्या संख्येत चांगली वाढ;फांद्यांची संख्या वाढवणे ; झाडाची छाया वाढवणे