सर्व संरक्षण
सर्व संरक्षण
संरक्षणातील सामान्य समस्या - करपा; आयरीस पिवळा ठिपक्यांचा विषाणू; केवडा रोग;खोडाचा करपा; जांभळे डाग; फुलकिड्यांचा प्रादुर्भाव
या समस्येचे उपाय