AgroStar
सर्व पिके
कृषी ज्ञान
कृषी चर्चा
एग्री दुकान
रस शोषणारी कीड दिसते
रस शोषणारी कीड दिसते
दुय्यम लक्षणे – गोड चिकट स्त्राव दिसून त्यावर बुरशीची वाढ
या समस्येचे उपाय