रस शोषणारी कीड दिसते
रस शोषणारी कीड दिसते
दुय्यम लक्षणे – गोड चिकट स्त्राव दिसून त्यावर बुरशीची वाढ