AgroStar
सर्व पिके
कृषी ज्ञान
कृषी चर्चा
एग्री दुकान
पानावर डाग
पानावर डाग
दुय्यम लक्षणे - पिवळ्या किंवा गडद रंगाच्या कडा असलेले गवताच्या रंगाचे; गडद; चाती किंवा चौकटच्या आकाराचे चट्टे ; पानांवर ;फुलांवर; सालींवर आढळतात. उपाय: रस शोषक अळीच्या प्रादुर्भावाचे नियंत्रण
या समस्येचे उपाय