AgroStar
खालच्या पानांच्या वरच्या बाजूला काळपट बुरशी.
खालच्या पानांच्या वरच्या बाजूला काळपट बुरशी.
दुय्यम लक्षणे –पाने गुंडाळणे आणि गोड द्रव स्रवणे तसेच पानांवर काळपट बुरशीची वाढ सुद्धा दिसते.
या समस्येचे उपाय