क्षमस्व, हा लेख आपण निवड केलेल्या भाषामध्ये नाही
आपल्या राज्यात लवकरच अ‍ॅग्री दुकान उपलब्ध होईल.
शेंड्यांवर छिद्रे
दुय्यम लक्षणे- ही अळी देठांना पोखरून आत पोकळी तयार करते. नव्याने वाढणाऱ्या रोपांची खोडे; पाने अळी मोठ्या प्रमाणात खाते ज्यामुळे नवीन रोपांमधे डेड हार्ट तयार होतात. प्रादुर्भाव झालेल्या झाडांमधे छोटी छिद्रे दिसून येतात.
या समस्येचे उपाय