रोपाची कमी वाढ
रोपाची कमी वाढ
कमी वाढ; पिवळेपणा
या समस्येचे उपाय