AgroStar
सर्व पिके
कृषी ज्ञान
कृषी चर्चा
एग्री दुकान
पिवळी होणे आणि मरणे
पिवळी होणे आणि मरणे
दुय्यम लक्षणे - झाडाची पाने बाहेरून सतत पिवळी पडून वाळतात व कोरडी पडतात. फांद्या सुकतात व आकसल्या जातात. देठाच्या आतील भागात फिक्कट ते गडद जांभळ्या रंगाची अथवा करड्या रंगाचे व्रण आणि देठाचे आत रंगद्रव्यहीनता दिसून येते. देठाचा भुसभूशीतपणा; नावेच्या आकाराच्या पोकळी पेरांच्या मध्यभागावर आढळून येतात