AgroStar
सर्व पिके
कृषी ज्ञान
कृषी चर्चा
एग्री दुकान
पाने पिवळी पडणे आणि गुंडाळली जाणे
पाने पिवळी पडणे आणि गुंडाळली जाणे
दुय्यम लक्षणे - पाने पिवळसर होतात. त्यानंतर पाने लालसर वा जांभळट रंगाची होतात. पानांवर काळे-पांढरे डाग सुद्धा आढळतात व पानांचा रंग लाल होतो.
या समस्येचे उपाय