क्षमस्व, हा लेख आपण निवड केलेल्या भाषामध्ये नाही
आपल्या राज्यात लवकरच अ‍ॅग्री दुकान उपलब्ध होईल.
पाने पिवळी पडणे आणि गुंडाळली जाणे
दुय्यम लक्षणे - पाने पिवळसर होतात. त्यानंतर पाने लालसर वा जांभळट रंगाची होतात. पानांवर काळे-पांढरे डाग सुद्धा आढळतात व पानांचा रंग लाल होतो.
या समस्येचे उपाय