AgroStar
सर्व पिके
कृषी ज्ञान
कृषी चर्चा
एग्री दुकान
पानांवर पिवळ्या किंवा फिकट केशरी रेषा
पानांवर पिवळ्या किंवा फिकट केशरी रेषा
दुय्यम लक्षणे - तिसऱ्या ते चौथ्या पानांमधे पानाचा रंग हिरव्या वरून केशरी व त्यानंतर पिवळा होतो. खालून वर पाने सुकू लागतात त्यानंतर देठही सुकते. दारूसारखा वासही आढळून येतो. उपाय: कार्बेंडॅझिमने बियाण्याची प्रक्रिया करावी