क्षमस्व, हा लेख आपण निवड केलेल्या भाषामध्ये नाही
आपल्या राज्यात लवकरच अ‍ॅग्री दुकान उपलब्ध होईल.
पानांच्या कडांवर पारदर्शी चट्टे
यासाठी - बोरॉन कमतरता; लक्षणे: पानांची विकृत वाढ; पाने आणि देठावर चट्टे गंभीर परीस्थितीत; रोप मरणे.
या समस्येचे उपाय