पानांच्या कडांवर पारदर्शी चट्टे
पानांच्या कडांवर पारदर्शी चट्टे
यासाठी - बोरॉन कमतरता; लक्षणे: पानांची विकृत वाढ; पाने आणि देठावर चट्टे गंभीर परीस्थितीत; रोप मरणे.
या समस्येचे उपाय