क्षमस्व, हा लेख आपण निवड केलेल्या भाषामध्ये नाही
आपल्या राज्यात लवकरच अ‍ॅग्री दुकान उपलब्ध होईल.
खालच्या पानांच्या वरच्या बाजूला काळपट बुरशी.
दुय्यम लक्षणे- मावा कीडीची प्रचंड वाढ पानांच्या आतील पृष्ठभागावर दिसून येते. पानांच्या मध्य रेषेवर पांढरा लोकरीसारखा पदार्थ दिसून येतो. पानांच्या खालील बाजूस गोड स्त्राव दिसतो; काळपट बुरशिची वाढ होते व नंतर पानांचा रंग काळा होतो.