AgroStar
सर्व पिके
कृषी ज्ञान
कृषी चर्चा
एग्री दुकान
अळीचा प्रादुर्भाव
अळीचा प्रादुर्भाव
दुय्यम लक्षणे- उगवणाऱ्या बियांवर प्रादुर्भाव होतो. हुमणी मुळांवर आणि बीजदलांवर वाढते. लागवडीचे वळेसच प्रक्रिया करणे शक्य असते.
या समस्येचे उपाय