क्षमस्व, हा लेख आपण निवड केलेल्या भाषामध्ये नाही
आपल्या राज्यात लवकरच अ‍ॅग्री दुकान उपलब्ध होईल.
अळीचा प्रादुर्भाव
दुय्यम लक्षणे- उगवणाऱ्या बियांवर प्रादुर्भाव होतो. हुमणी मुळांवर आणि बीजदलांवर वाढते. लागवडीचे वळेसच प्रक्रिया करणे शक्य असते.
या समस्येचे उपाय