AgroStar
सर्व पिके
कृषी ज्ञान
कृषी चर्चा
एग्री दुकान
पाने गुंडाळणे, कपाप्रमाणे होणे आणि पिवळी पडणे
पाने गुंडाळणे, कपाप्रमाणे होणे आणि पिवळी पडणे
दुय्यम लक्षणे – खालच्या बाजूला गुंडाळणे आणि पाने पिवळी पडणे उपाय- इमिडाक्लोप्रिड 200 एसएल-थिएमेथॉक्झाम - अॅसेटामिप्रीड 20% एसपी
या समस्येचे उपाय