AgroStar
सर्व पिके
कृषी ज्ञान
कृषी चर्चा
एग्री दुकान
पाने खरवडलेली असणे
पाने खरवडलेली असणे
पानांच्या कडा टोकदार बनतात परिणामी झाडे टप्प्याटप्प्यात सुकून जातात. रोपाची मुळे सुरवंट खातात आणि परिणामी झाडे ओढल्यावर सहज उपटून पडतात.अळ्या पाने खातात.
या समस्येचे उपाय