AgroStar
सर्व पिके
कृषी ज्ञान
कृषी चर्चा
एग्री दुकान
पाने कपाप्रमाणे होणे आणि गुंडाळली जाणे
पाने कपाप्रमाणे होणे आणि गुंडाळली जाणे
अळी आणि प्रौढ किटक या दोन्हींमुळे पानांच्या खालचा भाग त्यांच्या सोंडेने घासतात आणि पेशीतून बाहेर येणारा अन्नरस शोषून घेतात. प्रभावित पृष्ठभागावर बारीक ठिपके येतात त्यामुळे तो चंदेरी ठिपकेदार दिसतो. पाने गुंडाळण्याचे प्रमाण जास्त प्रादुर्भाव असताना लक्षात येते. फुलकिडे सुद्धा फुलोऱ्यावर आणि नवीन तयार होणाऱ्या फळांवर हल्ला करतात. प्रद्दुर्भाव झालेल्या फळांना तडे पडतात आणि ती तपकिरी होतात.
या समस्येचे उपाय