AgroStar
सर्व पिके
कृषी ज्ञान
कृषी चर्चा
एग्री दुकान
खालच्या पानांवर तपकिरी रेषा आणि टिक्क्या
खालच्या पानांवर तपकिरी रेषा आणि टिक्क्या
दुय्यम लक्षणे- पानांची पाती पूर्णपणे खाल्ली जातात; फक्त मधली शीर शिल्लक राहते. फुटव्यांच्या भोवती नळीसारखे कोश तयार होतात आणि ते पाण्यात वाहताना दिसतात.
या समस्येचे उपाय