AgroStar
सर्व पिके
कृषी ज्ञान
कृषी चर्चा
एग्री दुकान
पानांवर छोटी छिद्रे
पानांवर छोटी छिद्रे
दुय्यम लक्षणे- पानांवर पांढरे पट्टे व छिद्र; मधली पाने आणि गड्ड्याचे नुकसान; उपाय- पीकबदल करा; मोहरीचा सापळा पीक म्हणून वापर करा
या समस्येचे उपाय