कापूस
पिकांसंबंधी समस्या
पाने गुंडाळणे
पाने गुंडाळणे आणि जाळे तयार होणे
सर्व संरक्षण
अविकसित बोंडे
पांढरा मेणासारखा थर
पिवळी होणे आणि मरणे
खालच्या पानांच्या वरच्या बाजूला काळपट बुरशी.
तपकिरी ठिपके
पाने कपाप्रमाणे होणे आणि गुंडाळली जाणे
पाने गुंडाळणे, कपाप्रमाणे होणे आणि पिवळी पडणे
पानावरील पांढरे डाग
जंगली भेंडीप्रमाणे पाने
पाने पिवळी पडणे आणि गुंडाळली जाणे
खुरटे रोप आणि मुळांवर गाठी
ठिपके आणि जाळी येणे
वाघ नखे
लव्हाळा
केना
पाखड
माका; भृंगराज
घाणेरी
घोळ
फळांची कमी वाढ
सर्व अन्नद्रव्ये
अयोग्य वाढ
सर्व अन्नद्रव्ये
कमी फुलोरा
फूलगळ
कमी फुलोरा
फूलगळ
कमी फुलोरा आणि गळ
अयोग्य वाढ आणि फुटवे
न वाढलली फळे
पाने लाल होणे