सर्व उत्पादने
एमएच टाटा मेट्री (मेट्रीब्युझिन 70% WP) (100 ग्रॅम)
260330
किटोगार्ड (100 मिली)
335358
धानुका फॅक्स (फिप्रोनिल 5% एससी) 500 मिली
525626
धानुका - ओमाईट - 250 मिली
385410
ताक़त (हेक्साकोनॅझोल) 5% + कॅप्टन 70% डब्ल्यूपी) 500 ग्रॅम
660680
धानुका - अरेवा - 250 ग्रॅम
340467
युपीएल- उलाला (150 ग्रॅम)
14001713
धानुका - पेजर (500 ग्रॅम)
11001505
सिंजेन्टा अँम्प्लिगो (क्लोरँट्रेनिलीप्रोल 09.30% + लॅम्डा सायहॅलोथ्रीन 04.60% झेड सी) ८० मिली
700799
धनुका - अरेवा 500 ग्रॅम
620885
धानुका - पेजर 250 ग्राम
600801
अवतार (हेक्साकॉनेझोल 4 % + झायनेब 68%) 500 ग्रॅम
550560
युपीएल - साफ - 500 ग्रॅम
300383
धानुका ईएम 1 (इमामेक्टिन) 100 ग्रॅम
320551
अवतार (हेक्साकॉनेझोल 4 % + झायनेब 68%) 250 ग्रॅम
280300
धनुका - अरेवा - 1 किग्रॅ
10601601
अ‍ॅसाटाफ (अ‍ॅसिफेट 75% एसपी) 500 ग्रॅम
450515
अॅकॉन 500 मि.ली.
200535
अ‍ॅड -फायर इमिडाक्लोप्रीड 70% WG 150 ग्रॅम
720826
अ‍ॅड -फायर इमिडाक्लोप्रीड 70% WG 70 ग्रॅम
370426
धानुका- अरेवा - 100 ग्रॅम
155216
अवान्सर ग्लो (अझॉक्सीस्ट्रोबिन8.3%+एमझेडबी 66.7%डब्ल्यूजी) 300 ग्रॅम
490580
बारिक्स मॅजिक फळ माशी फक्त लूर
9090
बारिक्स मॅजिक फळ माशी कामगंध सापळा + लूर (एक नग)
175180
बारिक्स मॅजिक भाजीपाला माशी कामगंध सापळा
9090
बारिक्स मॅजिक भाजीपाला माशी कामगंध सापळा + लूर (एक नग)
180180
बारिक्स मॅजिक स्टीकर क्रोमातिक सापळा- निळे शीट
220225
बारिक्स मॅजिक स्टीकर क्रोमातिक सापळा- पिवळे शीट
220225
बाविस्टिन (कार्बेंडॅझिम 50% डब्लूपी) 100 ग्रॅम
160174
बेयर अ‍ॅडमायर (इमिडाक्लोप्रिड 70%) 150 ग्रॅम
14251700
बेयर अ‍ॅडमायर (इमिडाक्लोप्रिड 70%) 75 ग्रॅम
730860
बेयर अ‍ॅलिएट (फोसेटील एएल 80% डब्लूपी) 1 किलो
22502760
बेयर अ‍ॅलिएट (फोसेटील एएल 80% डब्लूपी) 250 ग्रॅम
600750
बेयर अ‍ॅलिएट (फोसेटील एएल 80% डब्लूपी) 500 ग्रॅम
11501420
अँट्रॅकॉल (प्रोपीनेब ७०% डब्ल्यूपी) १ किलो
655800
अँट्रॅकॉल (प्रोपीनेब ७०% डब्ल्यूपी) 500 ग्रॅम
345430
बेयर बेल्ट एक्स्पर्ट (फ्लुबेन्डामाईड 19.92% + थायक्लोप्रिड 19.92% एससी) 100 मिली
780989
बेयर कॉन्फिडर (इमिडाक्लोप्रिड 17.8 %) 100 मिली
320400
बेयर कॉन्फिडर (इमिडाक्लोप्रिड 17.8 %) 250 मिली
750980
कॉन्फिडॉर सुपर (इमिडाक्लोप्रिड ३०.५% एससी) २५० मिली
12601560
डेसिस 100( डेल्टामेथ्रीन 100 ईसी) १ लिटर
19002330
डेसिस 100( डेल्टामेथ्रीन 100 ईसी) 250 मिली
500600
बेयर फेम (फ्लुबेन्डामाईंड 480 एससी) 100 मिली
18002280
बेयर फेम (फ्लुबेन्डामाईंड 480 एससी) 50 मिली
9101160
बेयर फॉलिक्युर (टेब्युकोनॅझोल 250 ईसी) 1 लिटर
22002900
बेयर फॉलिक्युर (टेब्युकोनॅझोल 250 ईसी) 500 मिली
11251480
बेयर गौचो (इमिडाक्लोप्रिड 600 एफएस 48%) 100 मि.ली.
435520
बेयर ग्लॅमोर (एथिप्रोल + इमिडाक्लोप्रिड 80 डब्ल्यूजी 40 + 40% डब्ल्यू) 100 ग्रॅम
12401450
बेयर इन्फिनिटो (फ्यूओपिकॉलाइड आणि प्रोपेमोकार्ब हायड्रोक्लोराईड) 1 लिटर
21602400
बेयर लॉडीस 115 मिली
15001700
बेयर लुना एक्सपेरिय न्स (फ्लूओपीरम 17.7% + टेब्यूकोनाझोल 17.7% एससी) 1 लिट
59506790
बेयर लुना एक्सपेरियन्स (फ्लूओपीरम 17.7% + टेब्यूकोनाझोल 17.7% एससी) 250 ml
15501760
बायर मॉनसेरेन (पेन्सेकुरोन 250 एससी) 500 मिली
560660
बेयर मोवेन्टो एनर्जी (240 एससी) 100 मिली
370430
बेयर मोवेन्टो एनर्जी (240 एससी) 250 मिली
845960
बेयर नेटिवो (टेब्यूकोनॅझोल 50%+ ट्रायफ्लॉक्सीस्ट्रॉबीन 25% डब्लूजी)250 ग्रॅम
20702400
बेयर नेटिवो (टेब्यूकोनॅझोल 50%+ ट्रायफ्लॉक्सीस्ट्रॉबीन 25% डब्लूजी)50 ग्रॅम
425570
बेयर ओबेरॉन स्पायरोमेसीफेन 240 SC (22.9 % w/w) 100 मिली
500650
बेयर रॅक्सिल इझी (टेब्युकोनॅझोल 60 एफएस) 13.4 मिली
90110
बेयर रॅक्सिल इझी (टेब्युकोनॅझोल 60 एफएस) 50 मिली
290330
बेयर रिजेंट (फिप्रोनील 5% एससी) 1 लिटर
14001640
बेयर रिजेंट (फिप्रोनील 5% एससी) 500 मिली
715840
बेयर रिजेंट गोल्ड (फिप्रोनील18.87%एससी) 250 मिली
13201360
बेयर रिजेंट गोल्ड (फिप्रोनील18.87%एससी) 500 मिली
25602670
बेयर सेन्कोर (मेट्रिबुझिन 70 डब्ल्यूपी) 100 ग्रॅम
300400
बेयर सोलोमन (सायफ्लुथ्रिन + इमिडाक्लोप्रिड) 1 लिटर
27503250
बेयर सोलोमन (सायफ्लुथ्रिन + इमिडाक्लोप्रिड) 500 मिली
14401650
बेयर सोलोमन (सायफ्लुथ्रिन + इमिडाक्लोप्रिड) 100 मिली
310400
वेलम प्राईम 250 मिली (सूत्रकृमीनाशक)
19502500
बेयर व्हीप सुपर (फेनोक्साप्रॉप इथिल 9 ईसी) 1 लिटर
20052400
बेयर व्हीप सुपर (फेनोक्साप्रॉप इथिल 9 ईसी) 500 मिली
10121210
ड्युपॉन्ट - बेनेव्हिया (180 मिली)
18001999
ड्युपॉन्ट - बेनेव्हिया (240 मिली)
22502646
बायोहरझ (लिक्विड) (1 लिटर)
560675
ब्लु कॉपर (कॉपर ऑक्सीक्लोराईड) 500 ग्रॅम
325430
बीएएसएफ कब्रिओ टोप (600 ग्रॅम)
11501416
करीना (प्रोफेनोफॉस ५०% ईसी) ५०० मिली
416450
क्लिंटन (ग्लायफोसेट 41 एसएल) 1लिटर
330455
कोंटाफ (हेक्झाकोनॅझोल 5% इसी) 1 लिटर
560651
कोंटाफ (हेक्झाकोनॅझोल 5% इसी) 500 मिली
300338
कोंटाफ प्लस (हेक्झाकोनॅझोल 5% एससी) 1 लिटर
610735
कोंटाफ प्लस (हेक्झाकोनॅझोल 5% एस.सी.) 500 मिली
325387
क्रिस्टल गार्ड (इमेजीथेपिर 10% एसएल) 1 लीटर
10501600
डाऊ गोल (ऑक्सिफ्ल्युरोफेन 23.5% EC ) 500 मि.ली.
11601200
डाऊ ट्रेसर (स्पिनोसॅड 45% SC) 7 मि.ली.
195216
धानुका ईएम 1 (इमामेक्टिन) 500 ग्रॅम
15501972
धानुका फॅक्स (फिप्रोनिल 5% एससी) 1000 मिली
9601221
ड्युपॉन्ट गॅलीलियो सेन्सा (पिकॉक्सीस्ट्रोबिन 6.78% + ट्रायसाइक्झोल 20.33% डब्ल्यू / डब्ल्यू एससी) 400 मि.ली.
1990950
इकोफिट 500 ग्रॅम
400440
इकोनीम प्लस १०० मिली
230234
इकोनीम प्लस २५० मिली
545560
इक्वेशन प्रो 100 मिली
530554
इक्वेशन प्रो 200 मिली
10151098
पीसीआय फेरो - टी सापळे और पेक्टिनो 2 ल्युर सेट (पीबी डब्लू)
105105
कालीचक्र (मेटाऱ्हायझियम अनिसोप्ली ) 1 किग्रॅ
255295
नेमॅटोफ्री प्लस (व्हर्टीसिलीयम क्लामीडोस्पोरीयम) 1 किग्रॅ
290315
फसल रक्षक (स्युडोमोनास फ्ल्युरेसेन्स) 1 किग्रॅ
260295
मर्जर - 500 ग्रॅम
580690
आयरिस (अॅसीफ्लोर १६.५% + क्लोडीनाफॉप ८% ईसी) २०० मिली
380445
कासु -बी 3एल (कसूगामायसीन) (1 लिटर)
10001178
कासु -बी 3एल (कसूगामायसीन) 500 मिली
525600
किटाझिन(किटाझिन 48% EC) 250 मिली
285295
किटोगार्ड (250 मिली)
700715
मॅटको 500 (मेटालॅक्झिल 8%डब्ल्यूपी + मँकोझेब 64%) 500 ग्रॅम
610700
धानुका - धानुकोप 50% डब्ल्यूपी (कॉपर ऑक्सीक्लोराईड) 500 ग्रॅम
295405
धानुका ईएम 1 (इमामेक्टिन) 250 ग्रॅम
7851211
धानुका - धानुस्टीन 50% डब्ल्यूपी (कार्बेंडॅझिम) 500 ग्रॅम
325382
इंडोफील एम-45 (मँकोझेब) 1 किग्रॅ
300440
इंडोफील एम-45 (मँकोझेब) 500 ग्रॅम
175232
इंडोफील झेड-78 (झायनेब) 500 ग्रॅम
320340
कासु -बी 3एल (कसूगामायसीन) 250 मिली
280338
मॅटको 250 (मेटालॅक्झिल 8%डब्ल्यूपी + मँकोझेब 64%) 250 ग्रॅम
325400
मॉक्झीमेट (300 ग्रॅम)
400432
मॉक्झीमेट (600 ग्रॅम)
750771
रीमॉन (नोव्हाल्युरॉन 10 % इसी) 100 मिली
400406
रीमॉन (नोव्हाल्युरॉन 10 % इसी) 250 मिली
10001056
टोकन 20 एसजी ( डायनोटेफ्युरान 20% एसजी) 100 ग्रॅम
750873
टोकन 20 एसजी ( डायनोटेफ्युरान 20% एसजी) 250 ग्रॅम
16502130
टोकन 20 एसजी ( डायनोटेफ्युरान 20% एसजी) 50 ग्रॅम
400452
टारगा सुपर (250 ml)
440525
टारगा सुपर (500 ml)
810955
अॅट्राटाफ (500 ग्रॅम)
175198
कोराजन (रेनॉक्सीपीर) 150 मिली
19502710
कोराजन (रेनॉक्सीपीर) 30 मिली
445579
कोराजन (रेनॉक्सीपीर) 60 मिली
8351097
कोराजन (रेनॉक्सीपीर) 300 मिली
39535381
एम एच डाऊ बीम (ट्राईसायक्लाजोल 75% WP) 250 ग्रॅम
560615
डाऊ डेलिगेट (स्पिनेटोराम 11.7% SC) 100 मि.ली.
9991227
डाऊ गोल (ऑक्सिफ्ल्युरोफेन 23.5% EC ) 100 मि.ली.
240273
एम एच डाऊ गोल (ऑक्सिफ्ल्युरोफेन 23.5% EC ) 250 मि.ली.
540590
एम एच डाऊ सिस्थेन (मायक्लोब्युटॅनिल 10% WP) 100 ग्रॅम
240250
डाऊ ट्रेसर (स्पिनोसॅड 45% SC) 75 मि.ली.
16001855
ईशान (500 ग्रॅम)
550550
किल- एक्स (थायोमेथॉक्झाम 12.6% + लॅम्डासायहॅलोथ्रीन 9.5% झेड सी.) २०० मिली
525700
मेन्ट्रो (इमीडॅक्लोप्रिड ७०% डब्ल्यूजी) ७५ ग्रॅम
325520
एम एच राऊंडअप (1लिटर)
385407
टाकुमी (100 ग्रॅम)
775845
टाटा माणिक (अॅसेटामिप्रीड 20% SP) (100 ग्रॅम)
195235
युपीएल- उलाला - (250 ग्रॅम)
21353200
युपीएल - उलाला - 30 ग्रॅम
300405
युपीएल- उलाला - 60 ग्रॅम
475696
युपीएल - साफ - 250 ग्रॅम
160203
दोस्त सुपर - 700 मिली
520560
धानुका - मीडिया 17.8% एस एल (100 मिली)
135186
मेलोडी डुओ (इप्रोवॅलीकार्ब 5.5% +प्रोपीनेब 61.25% डब्लू पी) 1 किलो
21852470
मेलोडी डुओ (इप्रोवॅलीकार्ब 5.5% +प्रोपीनेब 61.25% डब्लू पी) 800 ग्रॅम
17702020
ओडिशी (इमाझीथापियर 35% + इमाझामॉक्स 35% डब्लूजी+आऊटराइट ) 100 ग्रॅम
18751928
पीसीआय फेरो - टी सापळे और पेक्टिनो 2 ल्युर सेट (पीबी डब्लू)
105105
प्रोक्लेम (इमामेक्टिन 5% एसजी) 100 ग्रॅम
560600
परस्युट (1000 मिली)
14801541
रॉकेट (प्रोफेनोफॉस 40% + सायपरमेथ्रीन 4% EC) 1000 मिली
7601115
रॉकेट (प्रोफेनोफॉस 40% + सायपरमेथ्रीन 4% EC) 250 मिली
235325
रॉकेट (प्रोफेनोफॉस 40% + सायपरमेथ्रीन 4% EC) 500 मिली
421584
संजीवनी (पावडर) (1 किग्रॅ)
260295
स्कोर(डायफेनकोनॅझोल 25ईसी) 100 मिली
511518
शटर (थायमेथॉक्साम ७५%) 100 ग्रॅम
550790
स्‍टॉम्‍प एक्‍स्‍ट्रा 700 मि.ली.
575602
सुमिटोमो डॅनिटोल(फेनोप्रोपॅथ्रीन १०% इसी ) 500 मिली
375425
सुमीटोमो हारू 500 ग्रॅम
390530
सिजेंटा अलिका (थायोमेथॉक्झाम १२.६% + लॅम्डासायहॅलोथ्रीन ९.५ % झेड सी.) २०० मिली
560620
सिजेंटा अलिका (थायोमेथॉक्झाम १२.६% + लॅम्डासायहॅलोथ्रीन ९.५ % झेड सी.) 500 मिली
14001600
सिंजेन्टा अँम्प्लिगो (क्लोरँट्रेनिलीप्रोल 09.30% + लॅम्डा सायहॅलोथ्रीन 04.60% झेड सी) 500 मिली
45254849
टाटा मेट्री (मेट्रीब्युझिन 70% WP) (500 ग्रॅम)
12901525
टफाबन (क्लोरोपायरीफॉस 20% इसी ) 1 लिटर
375527
ताक़त (हेक्साकोनॅझोल) 5% + कॅप्टन 70% डब्ल्यूपी) 250 ग्रॅम
350370
माणिक (250 ग्रॅम)
425560
युपीएल - साफ - 250 ग्रॅम
160203
युपीएल - साफ - 1 किग्रॅ
600750
यूपीएल स्वीप पावर (ग्लूफोसिनेट अमोनियम 13.5%) 1 लिटर
550550
युपीएल - व्हेस्टा (160 ग्रॅम)
610800
युपीएल -लान्सरगोल्ड - 1000 ग्रॅम
7601025
युपीएल -लान्सर गोल्ड - 250 ग्रॅम
230275
युपीएल -लान्सर गोल्ड - 500 ग्रॅम
380523
धनुका - विटावॅक्स पॉवर - 100 ग्रॅम
220246
वीडमार सुपर (2-4-डी अमाईन सॉल्ट 58% एसएल) 1 लिटर
335471