सर्व उत्पादने
वेटसिल प्लस 100 मिली
210280
नुट्रो-जेल 150 ग्रॅम
450550
हयूमिक पॉवर अडवांस पावडर (95% हुमिक ऍसिड) (250 ग्रॅम)
349500
सुपर सोना (250 ग्रॅम)
350500
शुगरकेन स्पेशल 500 ग्रॅम
450850
बायो कॉम्बि(1 किग्रॅ)
375395
रॅलीगोल्ड (एसपी) - 100 ग्रॅम
650660
मल्टीप्लेक्स पुष्टी चिलेटेड 10% कॅल्शियम (100 ग्रॅम)
160170
बायो स्टार्टर(1 किग्रॅ)
170180
चिलेटेड लोह इडीटीए 12 % (250 ग्रॅम)
265320
ऑप्टिमस 1 लिटर
9001700
ऑप्टिमस 500 मिली
500900
अ‍ॅग्रीनोस-अवेस्टा प्रो (500 ग्रॅम)
9001300
बीटी स्पेसियल अॅडवान्स पावडर (५०० ग्रॅम)
450550
बासफॉलिअर CabMag (1 लिटर )
8991200
बासफॉलिअर CabMag (500 मिली)
490650
बासफॉलिअर के 40 (1 किलो )
890900
बासफॉलिअर के 40 ((500 ग्रॅम )
465475
बासफॉलिअर केल्प प्रीमियम (1 लिटर )
14501550
बासफॉलिअर केल्प प्रीमियम (500 मिली)
750800
बेयर अँबीशन 1 लिटर
10901499
बेयर अँबीशन 500 मिली
560770
बायर एथरेल ( एथेफॉन) 500 मिली
11001320
बायर प्लानोफिक्स 100 मि.ली.
90130
बायोविटा (एस्कोफिलम नोडोसम) ५०० मिली
460492
ब्लूमर ५० मि.ली.
350450
सायटोन्यूट्री-सीएबी
600725
डाऊ मिरेक्युलन (ट्राईएकोनटेनोल 0.05 EC) 250 मि.ली.
155220
फर्टीस WG 3 किग्रॅ
400510
जीनेक्सा (ओर्थो सिलीसिकअॅसिड 2%) 250मिली
300620
गोदरेज विपुल बूस्टर 250 मिली
150210
हायड्रोस्पीड कॅब -मॅक्स (1 किलो )
200250
आयपीएल प्रिमीयम व्हीएएम शक्ती मायकोरायझा (व्हीएएम) 4 किग्रॅ
535655
इग्नाईट 500 मिली
7001100
काला मोती (1 किलो)
250370
चिलेटेड लोह इडीटीए 12 % (500 ग्रॅम)
525600
चिलेटेड झिंक इडीटीए 12 % (500 ग्रॅम)
510565
टाटा बहार (500 मिली)
430610
रॅलीगोल्ड (जी)- 4 किग्रॅ
650796
सोल्यूबोर (1 किग्रॅ)
375398
MH -प्रोकिसान ग्रेड 2 (250 ग्रॅम)
360375
MH -प्रोकिसान ग्रेड 2 (500 ग्रॅम)
700730
मल्टीप्लेक्स पुष्टी चिलेटेड 10% कॅल्शियम (250 ग्रॅम)
380385
नागामृता(एनएए)100मिलि
5555
फ्लोरोफिक्स (250 ग्रॅम)
390590
नोवाटेक सोल्युब 21 (1 किलो )
200250
न्यूट्रीप्रो फॉलीबोर 20 % बोरॉन 1 किग्रॅ
335430
न्यूट्रीप्रो फॉलीबोर 20 % बोरॉन 500 ग्रॅम
185250
न्युट्रीप्रो ग्रेड 2 - 250
225350
न्युट्रीप्रो ग्रेड 2 - 500
425650
न्युट्रीबिल्ड चिलेटेड झिंक इडीटीए 12 % (250 ग्रॅम)
265290
न्यूट्रीफीड बोरॉन 20% (1 किलो)
335380
न्यूट्रीफीड बोरॉन 20% (250 ग्रॅम)
130150
न्यूट्रीफीड बोरॉन 20% (500 ग्रॅम)
180215
न्यूट्रीफीड कॅल्शिअम नायट्रेट 1 किलो
105125
न्यूट्रीफीड एमएपी (12:61:0) 1 किलो
159225
न्यूट्रीफीड एमकेपी ( (0:52:34)1 किलो
205250
न्यूट्रीफीड एनपीके (19:19:19) 1 किलो
129180
न्यूट्रीफीड एनपीके 12:11:18 (1 किलो )
120150
न्यूट्रीफीड पीएन (13:0:45) 1 किलो
159210
न्यूट्रीफीड पीएस (0:0:50) 1 किलो
140150
पावर जेल (वनस्पती पोषण) (500 ग्रॅम)
400650
पावर ग्रो भूमिका (4 किलो)
440810
रूट पॉवर (200 ग्रॅम)
175450
सुमिटोमो होसी जीए 0.001% 500 मि.ली.
325480
टाटा बहार (1000 मिली)
8501025
सोल्यूबोर (250 ग्रॅ)
135135
युपीएल सिलवेट गोल्ड (100 मिली)
210248
युपीएल सिलवेट गोल्ड (500 मिली)
8151090
वेजस्टार (500 ग्राम)
340550