ಕ್ಷಮಿಸಿ, ನೀವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಲೇಖನ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ.
ನಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಅಂಗಡಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಗಳು
ಟಾರಪ್ಲಸ್ ಶೀಟ್ 11*15 (ತಾಡಪತ್ರಿ) ಹಳದಿ
₹1500₹2000
ಗ್ಲೇಡಿಯೇಟರ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ಪಂಪ್ ಜಿಎಲ್ 1012 (12*12)
₹3200₹5000
ಟಾರಪ್ಲಸ್ ಶೀಟ್ 20*24 (ತಾಡಪತ್ರಿ) ಹಳದಿ
₹3500₹4500
Commando Rechargeable LED torch - CM007
₹1100₹1699
Chintu Rechargeable Headlight
₹700₹750
Gladiator Battery Pump GL10121 (2 in 1)
₹3300₹5500
ಗ್ಲೇಡಿಯೇಟರ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ಪಂಪ್ ಜಿಎಲ್ 108 (12*8)
₹2900₹4500
HDPE Lay Flat Tube 75 mm 3" 60 mtr Roll (270 Gsm)
₹1450₹1700
Hymatic Power Sprayer 2 stroke Petrol (25 Ltr)
₹6500₹7000
Hymatic Power Sprayer 4 Stroke Petrol (25 Ltr)
₹8500₹10000
KK Brush cutter (KK-BC-8640)
₹17460₹25000
KK HTP Hose pipe 10mm 100mtr
₹6700₹7500
KK Hose 8.5mm 100m
₹5500₹6500
KK HTP Tractor Pump KK-30-CI3
₹6100₹6800
KK HTP Tractor pump KK-45-CI3
₹7000₹7500
KK Sprayer - 708(AL2) - 2 Stroke (Petrol)
₹6500₹13000
Neptune Rocker Sprayer (with 3M Delivery pipe + 3Ft SS Lance)
₹3999₹8000
RSR Power Sprayer 4 Stroke Petrol Pump (25 Ltr)
₹8500₹12000
Sunlord - 12*12 Agricultural Battery Pump 16 Ltr.
₹3200₹4500
Sunlord - 12*8 Agricultural Battery Pump 16 Ltr.
₹2800₹4000
Sunlord - Double Motor Battery Pump (20 Ltr)
₹3700₹4500
Sunlord Power Sprayer 2 stroke Power sprayer (25Ltr)
₹6500₹7000
TATA Agrico Garden Tools Garden Tool 4 Pcs. Set
₹550₹725
TATA Agrico Garden Tools Hedge Shear
₹450₹626
TATA Agrico Khurpa - 4
₹105₹105
ಟಾರಪ್ಲಸ್ ಶೀಟ್ 11*10 (ತಾಡಪತ್ರಿ) ಹಳದಿ
₹1000₹1500
ಟಾರಪ್ಲಸ್ ಶೀಟ್ 17*24 (ತಾಡಪತ್ರಿ) ಹಳದಿ
₹3100₹3500
Tarplus Sheet 28*32 (Tadpatri) Yellow Lemon
₹5000₹7500
Tarplus Sheet 30*40 (Tadpatri) Yellow Lemon
₹6400₹10000
Vikram Gold Solar LED Rechargeable Torch
₹1500₹1884