ಕ್ಷಮಿಸಿ, ನೀವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಲೇಖನ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ.
ನಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಅಂಗಡಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಗಳು
ಅಕ್ಸೆನ್ ಹೈವೆಜ್ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಮೀನಮ್ (10 ಗ್ರಾಂ) ಬೀಜ
₹375₹463
Acsen Hyveg Amogh - Hyb Bottle Gourd (25 g) Seed
₹95₹118
Acsen Hyveg Chitra - Hyb Cucumber (25 g) Seed
₹480₹806
Acsen Hyveg Hyb Chilli 78 (10 Gms) Seeds
₹450₹675
Acsen Hyveg Tabassum - Hyb Watermelon (50 g) Seed
₹415₹511
AgroStar Gold Live
₹1999₹3000
Dekalb 9108 Maize Seed (4.5 Kg)
₹2025₹3033
East West-Nazia Cucumber (25 g) Seeds
₹600₹735
ಜೆಕೆ 7315 ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ (250 ಗ್ರಾಂ) ಬೀಜ
₹850₹1050
Kalash HYB Bottle Gourd KSP - 1122 Kiran (50 g) Seeds
₹180₹225
Kalash HYB Watermelon KSP - 1434 Candy (50 g) Seeds
₹1500₹2600
Kalash-Jayant HYB Brinjal BSS-866 (10 gms) Seeds
₹100₹165
Kalash Muskmelon Khushbu (50 gm) Seeds
₹585₹800
Kalash HYB Bottle Gourd KSP - 1122 Kiran (10 g) Seeds
₹42₹45
Kalash HYB Bitter Gourd KSP - 1423 Trisha (10 Gms) Seeds
₹120₹200
Mangalam - Juddo Rajka Bajari (1 Kg) Seed
₹225₹325
Namdhari HYB Okra NS862 (250 Gms) Seeds
₹800₹1300
Nirmal Muskmelon 24 (50 Gm)
₹900₹1600
ನನ್ಹೆಮ್ಸ್ - ಅಮಾನ್ಶ್ರಿ ಹಾಗಲಕಾಯಿ (500 ಬೀಜಗಳು) ಬೀಜ
₹1150₹1535
Nunhems - Don Cucumber (250 Seeds) Seed
₹160₹220
Nunhems - Madhubala Watermelon (30 g) Seed
₹700₹925
Nunhems - Madhuri Watermelon (1000 seeds)
₹720₹1000
ನನ್ಹೆಮ್ಸ್ - ಸಾಮ್ರಾಟ್ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ (7000 ಬೀಜಗಳು)
₹1550₹2370
Nunhems Singham Okra - 3500 Seeds
₹850₹1380
Nunhems - Aastha Watermelon (1000 Seeds) Seed
₹950₹1255
ಸೆಮಿನಿಸ್ - ಸೌತೆಕಾಯಿ ಮಾಲಿನಿ (800 ಬೀಜಗಳು) ಬೀಜ
₹520₹684
Seminis-Abhishek Bitter Gourd (50 Gms) Seeds
₹500₹695
Seminis - Cucumber Malini (300Seeds) Seed
₹210₹252
Seminis HYB Tomato Saksham ( 10 g ) Seeds
₹360₹512
ಯುಪಿಎಲ್ - ಎಚ್‌ವೈಬಿ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಲಾವಣ್ಯ (250 ಗ್ರಾಂ) ಬೀಜ
₹950₹1348
UPL - Navya Okra (100 g) Seed
₹420₹550
UPL - Navya Okra (250 g) Seed
₹950₹1470
ಯುಪಿಎಲ್ - ರಾಧಿಕಾ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ (250 ಗ್ರಾಂ) ಬೀಜ
₹1400₹2000
UPL HYB Cauliflower Super Shigra (10 Gms)
₹520₹686
UPL HYB Chilli Divya Jyoti (10 Gms) Seeds
₹325₹427
UPL HYB Watermelon Express Queen (50 Gms) Seeds
₹1600₹1800
MH - UPL OP PEAS GS-10 (1 Kg) Seed
₹275₹390
UPL-HYB Cauliflower GS-85 (Improved) (10Gms) Seed
₹850₹945
VNR - Alok Sponge Gourd (50 Gms) Seed
₹200₹296
ವಿಎನ್ಆರ್ - ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 109 (10 ಗ್ರಾಂ) ಬೀಜ
₹400₹494
VNR - Sarita Bottle Gourd (50 g) Seed
₹215₹273
VNR Hybrid Chilli 305 (10 Gms) Seeds
₹400₹576