ಕ್ಷಮಿಸಿ, ನೀವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಲೇಖನ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ.
ನಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಅಂಗಡಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಗಳು
ಯುಪಿಎಲ್ - ರಾಧಿಕಾ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ (250 ಗ್ರಾಂ) ಬೀಜ
₹1400₹2000
ಸೆಮಿನೀಸ್ ಎಲೆಕೋಸು - ಸಂತ (10 ಗ್ರಾಂ) ಬೀಜ
₹215₹296
Advanta Makkhan Grass Fodder(250 g) Seed
₹150₹175
AgroStar Gold Live
₹1999₹3000
East West HYB Sweet Corn Golden Cob (500 g) Seeds
₹1225₹1610
F1 Maxx Watermelon (1000 Seeds) Seed
₹1700₹2425
F1 Maxx Watermelon (10000 Seeds) Seed
₹16500₹24250
Indo American Watermelon Patanagara (25Gm) Seed
₹230₹400
Jindal Light Red Gavran (Onion) 500g Seeds
₹1970₹1980
Kalash - Melody Watermelon 50 g Seed
₹1600₹2400
KnownYou - Melon (Musk) Kundan (50 g) Seed
₹2500₹2650
ಎಮ್ ಎಚ್ ಸಿಪಿ- 310 (ತೇಜ -4) ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ (10 ಗ್ರಾಂ) ಬೀಜ
₹350₹546
ಎಂಎಹೆಚ್ ವೈ ವರದ (ಎಂಜಿಹೆಚ್ -4) ಸೋರೆಕಾಯಿ (50 ಗ್ರಾಂ) ಬೀಜ
₹210₹309
ಎಮ್ಹೆಚ್ ಅಕ್ಸೆನ್ ಹೈವೆಜ್ ಸೌತೆಕಾಯಿ ಶೈನಿ (25 ಗ್ರಾಂ)
₹500₹656
ಆಕ್ಸೆನ್ ಹೈವೆಜ್ ಪ್ರೈಡ್ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ (10 ಗ್ರಾಂ) ಬೀಜ
₹520₹619
Ajeet Shweta Tur (2 Kg) seed
₹270₹280
ಅಂಕೂರ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಹಾಗಲಕಾಯಿ ಶ್ರೇಯಾ (50 ಗ್ರಾಂ)
₹320₹493
ಅಂಕೂರ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಬದನೆಕಾಯಿ ಅಜಯ್ (10 ಗ್ರಾಂ)
₹120₹160
MH Ankur Hybrid Ridge Gourd Latika (50g)
₹290₹425
MH Dekalb - P9150 Maize (5 Kg) Seeds
₹1620₹1620
ಬೇಯರ್ ಯುಎಸ್ 6214 ಹಾಗಲಕಾಯಿ 250 ಬೀಜ
₹500₹625
ಪಯೋನೀರ್ ಪಿ 3501 ಮೆಕ್ಕೆ ಜೋಳ (3.5 ಕೆಜಿ)ಬೀಜ
₹1515₹1600
MH Sagar King watermelon seed 50gms
₹1450₹2100
ಸೆಮಿನಿಸ್ - 4884 ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ (1500 ಬೀಜಗಳು) ಬೀಜ
₹320₹406
MH Seminis - Bean Falguni (500 Gms) Seed
₹375₹498
MH Seminis - Cabbage Green Challnger (10 g) Seed
₹210₹215
Seminis - Chilli Sitara Gold (10 g) Seed
₹470₹613
ಸೆಮಿನಿಸ್ - ಸೀತಾರಾ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1500 ಬೀಜ
₹360₹454
MH Syngenta Augasta watermelon (50 g) Seeds
₹800₹1160
UPL - F1 HYB Okra Venus (250 g) Seed
₹775₹1161
ಯುಪಿಎಲ್ - ಎಚ್‌ವೈಬಿ ಹಾಗಲಕಾಯಿ ವಿಕ್ರಾಂತ್ (50 ಗ್ರಾಂ) ಬೀಜ
₹460₹600
MH UPL - HYB Okra Taj 042 (250 g) Seed
₹900₹1283
ವಿಎನ್ಆರ್ - 28 ಹಾಗಲಕಾಯಿ (50 ಗ್ರಾಂ) ಬೀಜ
₹435₹640
MH VNR - Alok Sponge Gourd (50 Gms) Seed
₹200₹248
ವಿಎನ್ಆರ್ - ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ರಾಣಿ 332 (10 ಗ್ರಾಂ) ಬೀಜ
₹400₹560
MH VNR - Kumud Cucumber (10 g) Seed
₹165₹216
Neelam 51 Veg Guar (500 g) Seed
₹240₹390
Nirmal Muskmelon 24 (50 Gm)
₹900₹1600
ನನ್ಹೆಮ್ಸ್ - ಅಮಾನ್ಶ್ರಿ ಹಾಗಲಕಾಯಿ (500 ಬೀಜಗಳು) ಬೀಜ
₹1150₹1535
ನನ್ಹೆಮ್ಸ್ - ಸಾಮ್ರಾಟ್ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ (7000 ಬೀಜಗಳು)
₹1550₹2370
Nunhems - Samrat Okra 3500 Seeds
₹800₹1320
Nunhems Singham Okra - 3500 Seeds
₹850₹1380
ನನ್ಹೆಮ್ಸ್ ಸಿಂಘಮ್ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ - 7000 ಬೀಜಗಳು
₹1650₹2540
Seamons-Bahubali HYB Watermelon (50 gm) seeds
₹1600₹4050
Seminis Ansal Tomato (3500 Seeds) Seed
₹1250₹1450
Syngenta S 6668 plus Maize (3.6 Kg) Seed
₹1480₹1775
ಸಿಂಜೆಂಟಾ ಶುಗರ್ 75 ಸಿಹಿ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ (1 ಕೆಜಿ) ಬೀಜ
₹2700₹3550
Syngenta Sugar Queen (Watermelon) 1000 Seeds
₹2000₹2300
UPL - HYB Cabbage Euro -2 (10 g) Seed
₹241₹278
ಯುಪಿಎಲ್ - ಎಚ್‌ವೈಬಿ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಲಾವಣ್ಯ (250 ಗ್ರಾಂ) ಬೀಜ
₹950₹1348
Welcome Cabbage Dollar (10 g ) Seed
₹230₹300