క్షమించండి, మీరు ఎంచుకున్న భాషలో ఈ ఆర్టికల్ అందుబాటులో లేదు.
Agri Shop will be soon available in your state.
అన్ని ఉత్పత్తులు
Chintu Rechargeable Headlight
₹700₹750
Commando Rechargeable LED torch - CM007
₹1100₹1699
గ్లాడియేటర్ బ్యాటరీ పంప్ GL1012 (12 * 12)
₹3200₹5000
Gladiator Battery Pump GL10121 (2 in 1)
₹3300₹5500
గ్లాడియేటర్ బ్యాటరీ పంప్ GL108 (12 * 8)
₹2900₹4500
Growit Mulching Sheet 25micron 400 mtr. Roll (Width 4 Feet)
₹1900₹2340
Hymatic Power Sprayer 4 Stroke Petrol (25 Ltr)
₹8500₹10000
SPRAYWELL 6 H.P. DIESEL POWER WEEDER
₹65000₹90000
Sunlord - 12*12 Agricultural Battery Pump 16 Ltr.
₹3200₹4500
Sunlord - 12*8 Agricultural Battery Pump 16 Ltr.
₹2800₹4000
Sunlord - Double Motor Battery Pump (20 Ltr)
₹3700₹4500
Sunlord Power Sprayer 2 stroke Power sprayer (25Ltr)
₹6500₹7000
TATA Agrico Garden Tools Garden Tool 4 Pcs. Set
₹550₹725
TATA Agrico Garden Tools Hedge Shear
₹450₹626
టార్ప్లస్ షీట్ 11 * 15 (తాడపత్రి) నిమ్మకాయ పసుపు రంగు
₹1500₹2000
టార్ప్లస్ షీట్ 11*17 (తాడపత్రి) నిమ్మకాయ పసుపు రంగు
₹1550₹2200
టార్ప్లస్ షీట్ 17*24 (తాడపత్రి) నిమ్మకాయ పసుపు రంగు
₹3100₹3500
టార్ప్లస్ షీట్ 20*24 (తాడపత్రి) నిమ్మకాయ పసుపు రంగు
₹3500₹4500
Tarplus Sheet 28*32 (Tadpatri) Yellow Lemon
₹5000₹7500
Tarplus Sheet 30*40 (Tadpatri) Yellow Lemon
₹6400₹10000
Vikram Gold Solar LED Rechargeable Torch
₹1500₹1884