క్షమించండి, మీరు ఎంచుకున్న భాషలో ఈ ఆర్టికల్ అందుబాటులో లేదు.
Agri Shop will be soon available in your state.
అన్ని ఉత్పత్తులు
యుపిఎల్ - రాధిక బెండకాయ (250 గ్రాములు) విత్తనం
₹1400₹2000
MH - Seminies Cabbage - Saint (10 g) Seed
₹215₹296
Advanta Makkhan Grass Fodder(250 g) Seed
₹150₹175
AgroStar Gold Live
₹1999₹3000
East West HYB Sweet Corn Golden Cob (500 g) Seeds
₹1225₹1610
F1 Maxx Watermelon (1000 Seeds) Seed
₹1700₹2425
F1 Maxx Watermelon (10000 Seeds) Seed
₹16500₹24250
ఇండో అమెరికన్ పుచ్చకాయ పతనగరా (25 గ్రాములు) విత్తనం
₹230₹400
Jindal Light Red Gavran (Onion) 500g Seeds
₹1970₹1980
కలాష్ - మెలోడీ పుచ్చకాయ 50 గ్రాముల విత్తనం
₹1600₹2400
KnownYou - Melon (Musk) Kundan (50 g) Seed
₹2500₹2650
MH - MHCP 310 (Teja-4) Chilli (10 g) Seed
₹350₹546
MH - MAHY Warad (MGH-4) Bottle Gourd (50 g) Seed
₹210₹309
MH Acsen Hyveg Cucumber Shiny (25 g) Seed
₹500₹656
Acsen Hyveg Pride Chilli (10 g) Seed
₹520₹619
Ajeet Shweta Tur (2 Kg) seed
₹270₹280
MH Ankur Hybrid Bitter Gourd Shreya (50 gs)
₹320₹493
MH Ankur Hybrid Brinjal Ajay (10 gs)
₹120₹160
MH Ankur Hybrid Ridge Gourd Latika (50g)
₹290₹425
MH Dekalb - P9150 Maize (5 Kg) Seeds
₹1620₹1620
Nunhems US6214 Bitter Gourd(250 Seeds)Seed
₹500₹625
MH PHI- P3501 L-T Corn (Maize 3.5 Kg) Seed
₹1515₹1600
MH Sagar King watermelon seed 50gms
₹1450₹2100
MH సెమినిస్ - 4884 మిరప (1500 విత్తనాలు) విత్తనం
₹320₹406
MH Seminis - Bean Falguni (500 Gms) Seed
₹375₹498
MH Seminis - Cabbage Green Challnger (10 g) Seed
₹210₹215
Seminis - Chilli Sitara Gold (10 g) Seed
₹470₹613
MH సెమినీస్ - సితారా మిరప (1500 విత్తనాలు)
₹360₹454
MH Syngenta Augasta watermelon (50 g) Seeds
₹800₹1160
UPL - F1 HYB Okra Venus (250 g) Seed
₹775₹1161
ఎంహెచ్ యుపిఎల్ - హైబ్రిడ్ కాకరకాయ విక్రాంత్ (50 గ్రాములు) విత్తనం
₹460₹600
MH UPL - HYB Okra Taj 042 (250 g) Seed
₹900₹1283
MH VNR - 28 Bitter Gourd (50 g) Seed
₹435₹640
MH VNR - Alok Sponge Gourd (50 Gms) Seed
₹200₹248
MH VNR - Chilli Rani 332 (10 g) Seed
₹400₹560
MH VNR - Kumud Cucumber (10 g) Seed
₹165₹216
Neelam 51 Veg Guar (500 g) Seed
₹240₹390
Nirmal Muskmelon 24 (50 Gm)
₹900₹1600
నన్హేమ్స్ - అమన్శ్రీ కాకరకాయ (500 విత్తనాలు)
₹1150₹1535
నన్హేమ్స్ - సామ్రాట్ బెండకాయ (7000 విత్తనాలు)
₹1550₹2370
Nunhems - Samrat Okra 3500 Seeds
₹800₹1320
Nunhems Singham Okra - 3500 Seeds
₹850₹1380
నన్హేమ్స్ సింఘం బెండకాయ- 7000 విత్తనాలు
₹1650₹2540
Seamons-Bahubali HYB Watermelon (50 gm) seeds
₹1600₹4050
Seminis Ansal Tomato (3500 Seeds) Seed
₹1250₹1450
Syngenta S 6668 plus Maize (3.6 Kg) Seed
₹1480₹1775
సింజెంటా షుగర్ 75 స్వీట్ కార్న్ (1 కిలో) విత్తనం
₹2700₹3550
Syngenta Sugar Queen (Watermelon) 1000 Seeds
₹2000₹2300
UPL - HYB Cabbage Euro -2 (10 g) Seed
₹241₹278
యుపిఎల్ - హైబ్రిడ్ బెండకాయ లావణ్య (250 గ్రాములు) విత్తనం
₹950₹1348
Welcome Cabbage Dollar (10 g ) Seed
₹230₹300