ક્ષમા કરશો, આ લેખ તમે પસંદ કરેલ ભાષામાં ઉપલબ્ધ નથી.
એગ્રી શોપ ટૂંક સમયમાં તમારા રાજ્યમાં ઉપલબ્ધ થશે.
દરેક ઉત્પાદનો
ગ્લેડીયેટર બૅટરી પંપ GL1012 (12*12)
₹3200₹5000
ટારપ્લસ શીટ 11*15 (તાડપત્રી) પીળા રંગની
₹1500₹2000
ટારપ્લસ શીટ 20*24 (તાડપત્રી) પીળા રંગની
₹3500₹4500
એંકર કેનવાસ તાડપત્રી 11*14
₹4500₹6000
એંકર કેનવાસ તાડપત્રી 14*17
₹6500₹8500
ચિન્ટુ રિચાર્જેબલ હેડલાઇટ
₹700₹750
કમાંડો રીચાર્જેબલ ટોર્ચ - CM007
₹1100₹1699
ગ્લેડીયેટર બૅટરી પંપ GL10121 (2 ઇન 1)
₹3300₹5500
ગ્લેડીયેટર બૅટરી પંપ GL108 (12*8)
₹2900₹4500
બેટરી સ્પ્રેઅર માટે હાયમેટિક મિસ્ટ બ્લોઅર ગન
₹1300₹2000
કિસાનક્રાફટ - બ્રશ કટર બીસી 8634 (4 સ્ટ્રોક)
₹18375₹22000
KK બ્રશ કટર (KK-BC-8640)
₹17460₹25000
કેકે એચટીપી હોસ પાઇપ 10 મીમી 100 મીટર
₹6700₹7500
કેકે હોઝ પાઈપ 8.5 મિમી (100 મીટર)
₹5500₹6500
કેકે હોઝ 8.5 મિમી (50 મીટર)
₹2600₹3000
KK HTP ટ્રેક્ટર પંપ KK-30-CI3
₹6100₹6800
કે કે HTP ટ્રેક્ટર પંપ KK-53-CI3
₹8400₹9000
કેકે સ્પ્રેયર - 708 (AL2) - 2 સ્ટ્રોક (પેટ્રોલ)
₹6500₹13000
રોટરી વીડર KK-IC-400D
₹88000₹110000
આરએસઆર પાવર સ્પ્રેયર 2 સ્ટ્રોક (પેટ્રોલ) પંપ- HY 803
₹6000₹7000
સ્પ્રેવેલ 6 H.P ડીઝલ પાવર વીડર
₹65000₹90000
સનકિંગ પ્રો 300
₹2499₹2499
સનલોર્ડ - 12 * 12 એગ્રીકલ્ચરલ બેટરી પંપ 16 લિટર
₹3200₹4500
સનલોર્ડ - 12*8 એગ્રીકલ્ચરલ બેટરી પંપ 16 લિટર
₹2800₹4000
સનલોર્ડ - ડબલ મોટર બેટરી પંપ (20 લીટર)
₹3700₹4500
સનલોર્ડ - ડબલ મોટર બેટરી પંપ 12 * 14 (20 લિટર)
₹3700₹4500
સનલોર્ડ પાવર સ્પ્રેયર 2 સ્ટ્રોક પાવર સ્પ્રેયર (25 લિટર)
₹6500₹7000
ટાટા એગ્રોકો હેજ શીયર
₹450₹626
ટારપ્લસ શીટ 11*10 (તાડપત્રી) પીળા રંગની
₹1000₹1500
ટારપ્લસ શીટ 17*24 (તાડપત્રી) પીળા રંગની
₹3100₹3500
ટારપ્લસ શીટ 18*27 (તાડપત્રી) પીળા રંગની
₹3000₹4400
ટારપ્લસ શીટ 28*32 (તાડપત્રી) કાળી
₹4800₹7500
ટારપ્લસ શીટ 28*32 (તાડપત્રી) પીળા રંગની
₹5000₹7500
ટારપ્લસ શીટ 30*40 (તાડપત્રી) પીળા રંગની
₹6400₹10000
વિક્રમ ગોલ્ડ સોલર LED રિચાર્જેબલ ટોર્ચ
₹1500₹1884