ક્ષમા કરશો, આ લેખ તમે પસંદ કરેલ ભાષામાં ઉપલબ્ધ નથી.
એગ્રી શોપ ટૂંક સમયમાં તમારા રાજ્યમાં ઉપલબ્ધ થશે.
દરેક ઉત્પાદનો
ટારપ્લસ શીટ 11*15 (તાડપત્રી) પીળા રંગની
₹1500₹2000
ચિન્ટુ રિચાર્જેબલ હેડલાઇટ
₹700₹750
કમાંડો રીચાર્જેબલ ટોર્ચ - CM007
₹1100₹1699
ગ્લેડીયેટર બૅટરી પંપ GL1012 (12*12)
₹3200₹5000
ગ્લેડીયેટર બૅટરી પંપ GL10121 (2 ઇન 1)
₹3300₹5500
ગ્લેડીયેટર બૅટરી પંપ GL108 (12*8)
₹2900₹4500
ગ્રોઇટ મલ્ચિંગ શીટ 25 માઇક્રોન 400 મી. રોલ (પહોળાઈ 4 ફીટ)
₹1900₹2340
એચડીપીઈ લે ફ્લેટ ટ્યુબ 63 મીમી 2.5 "60 મીટર રોલ (270 જીએસએમ)
₹1250₹1450
એચડીપીઇ લેટ ફ્લેટ ટ્યુબ 90 મીમી 3.5 "60 મીટર રોલ (270 જીએસએમ)
₹1650₹1950
હાયમેટિક 4 સ્ટ્રોક પાવર સ્પ્રેઅર (25 લિટર)
₹8500₹10000
કેકે - બફલ ડાંગર / ચોખા ગાર્ડ (બ્લેક)
₹1160₹1200
કે કે- બ્લેડસર્ક્યુલર સો 10 "x 100 ટી (ટીસીટી)
₹700₹800
કે કે- બ્લેડસર્ક્યુલર સો 8"x 60ટી (ટીસીટી)
₹450₹650
કિસાનક્રાફટ - બ્રશ કટર બીસી 8634 (4 સ્ટ્રોક)
₹18375₹22000
કેકે એચટીપી હોસ પાઇપ 10 મીમી 100 મીટર
₹6700₹7500
કેકે હોઝ પાઈપ 8.5 મિમી (100 મીટર)
₹5500₹6500
નેપ્ચ્યુન ડબલ મોટર બેટરી પંપ12*12 (16 લિટર)
₹3450₹6000
સનલોર્ડ - 12 * 12 એગ્રીકલ્ચરલ બેટરી પંપ 16 લિટર
₹3200₹4500
સનલોર્ડ - 12*8 એગ્રીકલ્ચરલ બેટરી પંપ 16 લિટર
₹2800₹4000
સનલોર્ડ - ડબલ મોટર બેટરી પંપ (20 લીટર)
₹3700₹4500
સનલોર્ડ પાવર સ્પ્રેયર 2 સ્ટ્રોક પાવર સ્પ્રેયર (25 લિટર)
₹6500₹7000
ટાટા એગ્રોકો હેજ શીયર
₹450₹626
ટાટા એગ્રોકો પૃનીંગ સીકેટર
₹280₹404
ટારપ્લસ શીટ 17*24 (તાડપત્રી) પીળા રંગની
₹3100₹3500
ટારપ્લસ શીટ 20*24 (તાડપત્રી) પીળા રંગની
₹3500₹4500
ટારપ્લસ શીટ 28*32 (તાડપત્રી) પીળા રંગની
₹5000₹7500
ટારપ્લસ શીટ 30*40 (તાડપત્રી) કાળી
₹6400₹10000
ટારપ્લસ શીટ 30*40 (તાડપત્રી) પીળા રંગની
₹6400₹10000
ટારપ્લસ શીટ 7*11 (તાડપત્રી) પીળા રંગની
₹750₹1100
વિક્રમ ગોલ્ડ સોલર LED રિચાર્જેબલ ટોર્ચ
₹1500₹1884