ક્ષમા કરશો, આ લેખ તમે પસંદ કરેલ ભાષામાં ઉપલબ્ધ નથી.
એગ્રી શોપ ટૂંક સમયમાં તમારા રાજ્યમાં ઉપલબ્ધ થશે.
દરેક ઉત્પાદનો
એંકર કેનવાસ તાડપત્રી 11*14
₹4500₹6000
એંકર કેનવાસ તાડપત્રી 14*17
₹6500₹8500
ચિન્ટુ રિચાર્જેબલ હેડલાઇટ
₹700₹750
કમાંડો રીચાર્જેબલ ટોર્ચ - CM007
₹1100₹1699
ગ્લેડીયેટર બૅટરી પંપ GL1012 (12*12)
₹3500₹5000
ગ્લેડીયેટર બૅટરી પંપ GL10121 (2 ઇન 1)
₹3600₹5500
ગ્લેડીયેટર બૅટરી પંપ GL108 (12*8)
₹3200₹4500
બેટરી સ્પ્રેઅર માટે હાયમેટિક મિસ્ટ બ્લોઅર ગન
₹1300₹2000
કેકે હોઝ 8.5 મિમી (50 મીટર)
₹3150₹3278
KK HTP ટ્રેક્ટર પંપ KK-53-CI3
₹7350₹8000
KK HTP ટ્રેક્ટર પંપ KK-33-CI3
₹7300₹7705
કે કે HTP ટ્રેક્ટર પંપ KK-53-CI3
₹9500₹9948
પીએસપી - ગ્લેડીયેટર મોટર
₹500₹1035
પીએસપી - ગ્લેડીયેટર મોટર 2 ઈન 1
₹550₹1000
પીએસપી - આરએસઆર બેટરી ચાર્જર 12*8
₹400₹600
પીએસપી - આરએસઆર મોટર (ડબલ મોટર)
₹900₹1000
પીએસપી - આરએસઆર મોટર 12*12 એમ્પીયર
₹500₹1000
પીએસપી - એસડબલ્યુ બેટરી ચાર્જર 12*8 એમ્પીયર
₹400₹600
પીએસપી - સ્પ્રેવેલ ડબલ મોટર
₹900₹1000
પીએસપી - સ્પ્રેવેલ મોટર 12*12
₹500₹1000
પીએસપી - સ્પ્રેવેલ મોટર 12*8
₹500₹1000
પીએસપી - સનલોર્ડ ડબલ મોટર
₹900₹1000
પીએસપી-ગ્લેડીયેટર ચાર્જર 12*8 (GL108)
₹330₹399
સનલોર્ડ - 12*8 એગ્રીકલ્ચરલ બેટરી પંપ 16 લિટર
₹2800₹4000
સનલોર્ડ - ડબલ મોટર બેટરી પંપ (20 લીટર)
₹3700₹4500
સનલોર્ડ પાવર સ્પ્રેયર 2 સ્ટ્રોક પાવર સ્પ્રેયર (25 લિટર)
₹7000₹7000
ટાટા એગ્રોકો હેજ શીયર
₹450₹626
ટારપ્લસ શીટ 11*10 (તાડપત્રી) પીળા રંગની
₹1100₹1500
ટારપ્લસ શીટ 11*15 (તાડપત્રી) પીળા રંગની
₹1650₹2000
ટારપ્લસ શીટ 15*20 (તાડપત્રી) પીળા રંગની
₹2350₹3000
ટારપ્લસ શીટ 17*24 (તાડપત્રી) પીળા રંગની
₹3400₹3500
ટારપ્લસ શીટ 20*24 (તાડપત્રી) પીળા રંગની
₹3900₹4500
ટારપ્લસ શીટ 28*32 (તાડપત્રી) પીળા રંગની
₹5500₹7500
ટારપ્લસ શીટ 30*40 (તાડપત્રી) પીળા રંગની
₹7000₹10000
ટ્રોન્ટેક બેટરી 12*12 (12 વોલ્ટ 12 એમ્પીયર)
₹1650₹1800
ટ્રોન્ટેક બેટરી 12*8 (12 વોલ્ટ 8 એમ્પીયર)
₹1200₹1500
વિક્રમ ગોલ્ડ સોલર LED રિચાર્જેબલ ટોર્ચ
₹1500₹1884