ક્ષમા કરશો, આ લેખ તમે પસંદ કરેલ ભાષામાં ઉપલબ્ધ નથી.
એગ્રી શોપ ટૂંક સમયમાં તમારા રાજ્યમાં ઉપલબ્ધ થશે.
દરેક ઉત્પાદનો
ચિન્ટુ રિચાર્જેબલ હેડલાઇટ
₹700₹750
કમાંડો રીચાર્જેબલ ટોર્ચ - CM007
₹1100₹1699
ગ્લેડીયેટર બૅટરી પંપ GL1012 (12*12)
₹3200₹5000
ગ્લેડીયેટર બૅટરી પંપ GL10121 (2 ઇન 1)
₹3300₹5500
ગ્લેડીયેટર બૅટરી પંપ GL108 (12*8)
₹2900₹4500
કેકે એચટીપી હોસ પાઇપ 10 મીમી 100 મીટર
₹6700₹7500
કેકે હોઝ પાઈપ 8.5 મિમી (100 મીટર)
₹5500₹6500
કેકે હોઝ 8.5 મિમી (50 મીટર)
₹2600₹3000
KK HTP ટ્રેક્ટર પંપ KK-53-CI3
₹7350₹8000
આરએસઆર - ડબલ મોટર બેટરી પંપ (20 લિટર)
₹3700₹4000
સનલોર્ડ - 12 * 12 એગ્રીકલ્ચરલ બેટરી પંપ 16 લિટર
₹3200₹4500
સનલોર્ડ - 12*8 એગ્રીકલ્ચરલ બેટરી પંપ 16 લિટર
₹2800₹4000
સનલોર્ડ - ડબલ મોટર બેટરી પંપ (20 લીટર)
₹3700₹4500
સનલોર્ડ પાવર સ્પ્રેયર 2 સ્ટ્રોક પાવર સ્પ્રેયર (25 લિટર)
₹6500₹7000
ટાટા એગ્રોકો ગાર્ડન ટૂલ 4 પીસ સેટ
₹550₹725
ટાટા એગ્રોકો હેજ શીયર
₹450₹626
ટારપ્લસ શીટ 11*15 (તાડપત્રી) પીળા રંગની
₹1500₹2000
ટારપ્લસ શીટ 11*17 (તાડપત્રી) પીળા રંગની
₹1550₹2200
ટારપ્લસ શીટ 17*24 (તાડપત્રી) પીળા રંગની
₹3100₹3500
ટારપ્લસ શીટ 20*24 (તાડપત્રી) પીળા રંગની
₹3500₹4500
ટારપ્લસ શીટ 28*32 (તાડપત્રી) પીળા રંગની
₹5000₹7500
ટારપ્લસ શીટ 30*40 (તાડપત્રી) પીળા રંગની
₹6400₹10000
વિક્રમ ગોલ્ડ સોલર LED રિચાર્જેબલ ટોર્ચ
₹1500₹1884