ક્ષમા કરશો, આ લેખ તમે પસંદ કરેલ ભાષામાં ઉપલબ્ધ નથી.
એગ્રી શોપ ટૂંક સમયમાં તમારા રાજ્યમાં ઉપલબ્ધ થશે.
દરેક ઉત્પાદનો
એસ્કેન હાયવેજ મરચી મીનામ (10 ગ્રામ)બિયારણ
₹375₹463
એગ્રોસ્ટાર ગોલ્ડ લાઈવ
₹1999₹3000
ધાન્યા હાયબ્રિડ બાજરા MP 7899 બિયારણ 1.5 કિગ્રા
₹480₹640
ગોલ્ડકિંગ - ચેમ્પિયન બાજરા બીજ (1.5 કિલો)
₹350₹550
કોહિનૂર તરબૂચ -1000 બીજ
₹1700₹2300
મહિકો 8 (એમએચબીજી-8) દૂધી (50 ગ્રામ) બિયારણ
₹200₹322
મંગલમ બાજરા 252 (1.5 કિ.ગ્રા.) સીડ
₹400₹515
નામધારી એન એસ 295 તરબૂચ બીયારણ(50 ગ્રામ)
₹320₹500
નીલમ 51 વેજ ગુવાર (500 ગ્રામ) બીજ
₹240₹390
નિર્મલ ટેટી 24 (50 ગ્રામ)
₹900₹1600
નન્હેમ્સ - સમ્રાટ ભીંડા (7000 બિયારણ)
₹1550₹2370
પાહુજા ડોન 17 ટીંડા (50 ગ્રામ) બીજ
₹440₹840
પ્રોએગ્રો 9444 હાઇબ્રીડ બાજરી બીજ (1.5 કીલો)
₹510₹560
પ્રો એગ્રો 9444 - જી બાજરા (1.5 કિ.ગ્રા.) બિયારણ
₹525₹590
એસ્કેન હાયવેજ નૂર-હાયબ્રીડ કારેલા (100 ગ્રામ) બીયારણ
₹925₹1094
હાયબ્રીડ ટામેટા દામિની નંબર 3 (10 ગ્રામ) બીજ
₹360₹525
મંગલમ - જુડો રજકા બાજરો (1 કિગ્રા) બિયારણ
₹225₹325
નુન્હેમ્સ-ક્રાંતિ લીલા મરચાં (10 ગ્રામ) બિયારણ
₹400₹510
સેમીનીસ-ટામેટા અભિલાષ (10 ગ્રામ) બિયારણ
₹520₹672
સેમિનીસ - ઉત્તલ મરચા 1500 બીજ
₹290₹370
વી.એન.આર. - આરતી તુરિયા (50 ગ્રામ) બીજ
₹470₹640
વીએનઆર - આલોક તુરીયા (50 ગ્રામ) બિયારણ
₹200₹288
વી એન આર-109 મરચી બીજ (10 ગ્રામ)
₹400₹576
વી એન આર મંજુશ્રી રીંગણ બીજ (10 ગ્રામ)
₹100₹110
વી એન આર સિમરન રીંગણ બીજ (10 ગ્રામ)
₹200₹176
રિચફિલ્ડ 3 ટામેટા (10 ગ્રામ) બીજ
₹375₹525
સીડપ્રો-તલ (500 ગ્રામ) બીજ
₹220₹325
સીડપ્રો-હાઇ રાઇઝ બાજરા (1.5 કિગ્રા) બિયારણ
₹380₹550
સેમીનીસ સિતારા મરચી 1500 બીજ
₹360₹454
સેમિનિસ ટામેટા ગણેશ - 3500 બીજ
₹330₹436
પાહુજા સુમન-235 તરબૂચ બીજ (50 ગ્રામ)
₹1250₹2600
સનગ્રો 143 રીંગણ બીજ (10 ગ્રામ)
₹120₹168
સ્વાતિ - 01 રજકો 1-સાલી (1 કિલો) બીજ
₹450₹600
સ્વાતિ - 61 રજકો 3-સાલી (2 કિલો) બીજ
₹1190₹1500
સિંજેન્ટા લકી ફ્લાવર (2000 બીજ) બીજ
₹800₹900
સિન્જેન્ટા OH-102 ભીંડા (250ગ્રામ) બિયારણ
₹600₹800
સિંજેન્ટા રોકી ટોમેટો (10 ગ્રામ) બીજ
₹600₹730
સિંજેન્ટા રોકી ટોમેટો (3500 બીજ)
₹695₹750
વી એન આર આકાશ કારેલા બીજ (50 ગ્રામ)
₹520₹680
વેસ્ટર્ન એગ્રી - 11 તલ બીજ (500 ગ્રામ)
₹210₹290
વેસ્ટર્ન - મહાવીર રિસર્ચ મગ (1 કિલો) બીજ
₹240₹260