ક્ષમા કરશો, આ લેખ તમે પસંદ કરેલ ભાષામાં ઉપલબ્ધ નથી.
એગ્રી શોપ ટૂંક સમયમાં તમારા રાજ્યમાં ઉપલબ્ધ થશે.
દરેક ઉત્પાદનો
એસ્કેન હાયવેજ નૂર-હાયબ્રીડ કારેલા (50 ગ્રામ) બીયારણ
₹500₹570
એક્સેન હાઇવેજ રાજધાની - હાયબ્રીડ ભીંડા (500 ગ્રામ) બીજ
₹1650₹2625
રાશિ શિવાની - હાયબ્રીડ ભીંડા (500 ગ્રામ) બિયારણ
₹1850₹2040
એક્સેન હાઇવેજ સુલ્તાન -હાયબ્રીડ ભીંડા (500 ગ્રામ) બીજ
₹1600₹1813
એક્સેન હાયવેજ તાન્યા- હાયબ્રીડ ભીંડા (500 ગ્રામ) બીજ
₹1850₹2550
મખ્ખન ગ્રાસ - 250 ગ્રામ
₹150₹175
એગ્રોસ્ટાર ગોલ્ડ લાઈવ
₹1999₹3000
ક્લોઝ કાકડી શ્યામ - 25 ગ્રામ બીજ
₹350₹500
કલાઉસ માધુરી ફ્લાવર (100 ગ્રામ) બીજ
₹3600₹7200
ઇસ્ટ વેસ્ટ હાયબ્રીડ સ્વીટ કોર્ન ગોલ્ડન કોબ (500 ગ્રામ) બીજ
₹1225₹1610
એફ 1 મેક્સ તડબૂચ (1000 બીજ) બીજ
₹1700₹2425
ઇન્ડો અમેરિકન કારેલા ઇન્દમ કોહિનૂર (50 ગ્રામ) બીજ
₹450₹680
ઇન્ડો અમેરિકન તરબૂચ પતેગ્રા(25 ગ્રામ) બીયારણ
₹230₹400
જે કે કાજલ રીંગણ - 10 ગ્રામ બીજ
₹110₹155
કાવેરી મકાઈ K-50 (પીળી) (4 કિલો) બીજ
₹1240₹1600
કાવેરી મકાઈ પીળી બીજ KMH 218+ (4 કિલો) બીજ
₹760₹1050
મહિકો 8 (એમએચબીજી-8) દૂધી (50 ગ્રામ) બિયારણ
₹200₹322
મહિકો વરદ (MGH-4) દુધી (50ગ્રામ) બિયારણ
₹210₹322
નામધારી એનએસ 196 કોબીજ 10 ગ્રામ બીજ
₹210₹300
નીલમ 51 વેજ ગુવાર (500 ગ્રામ) બીજ
₹240₹390
નોબલ-કૃષ્ણા તરબૂચ (50 ગ્રામ) બીજ
₹1340₹1500
નનહેમ્સ - અમનશ્રી કારેલાં (500 બીજ) બીજ
₹1150₹1535
નન્હેમ્સ - સમ્રાટ ભીંડા (7000 બિયારણ)
₹1550₹2370
નન્હેમ્સ-સમ્રાટ ભીંડા 3500 બીજ (223 ગ્રામ) બિયારણ
₹800₹1320
નન્હેમ્સ - સરતાજ ભીંડા (7000 બિયારણ)
₹1175₹1630
નનહેમ્સ - સર્વોત્તમ ભીંડા (1400 બીજ)
₹1850₹2460
નનહેમ્સ મરચા - યુએસ 730 (1500 બીજ) બીજ
₹420₹510
નનહેમ્સ શિવાંશ ભીંડા - 3500 બીજ
₹1400₹1760
નનહેમ્સ શિવાંશ ભીંડા - 7000 બીજ
₹2600₹3500
નન્હેમ્સ સિંઘમ ભીંડા-3500 બીયારણ
₹850₹1380
નન્હેમ્સ સિંઘમ ભીંડા- 7000 બિયારણ
₹1650₹2540
નનહેમ્સ યુએસ 6214 કારેલા 250 બિયારણ
₹500₹625
પાહુજા કારેલા વિક્ટર પ્લસ - 50 ગ્રામ બીજ
₹430₹580
સાગર કિંગ તરબૂચ બિયારણ બીજ (50 ગ્રામ)
₹1375₹2100
સીમન્સ-બાહુબલી હાયબ્રીડ તડબૂચ (50 ગ્રામ) બીજ
₹1600₹4050
સીડપ્રો-તલ (500 ગ્રામ) બીજ
₹220₹325
સીડપ્રો-હાઇ રાઇઝ બાજરા (1.5 કિગ્રા) બિયારણ
₹380₹550
સિમિનીઝ-મરચી સી્તારા ગોલ્ડ(10 ગ્રામ)બીયારણ
₹470₹660
સેમીનીસ સિતારા મરચી 1500 બીજ
₹360₹454
સેમીનીસ અંસલ ટામેટા 3500 બીજ
₹1250₹1450
સેમીનીસ કોબીજ ઇન્દુ (10 ગ્રામ)બિયારણ
₹235₹333
સેમિનીસ SVOK 5151 (ભીંડા) 250 ગ્રામ બીજ
₹900₹1111
સેમિનીસ હાયબ્રીડ કોબીજ વન્ડર બોલ (10 ગ્રામ) બીજ
₹210₹265
પાહુજા સુમન-235 તરબૂચ બીજ (25 ગ્રામ)
₹625₹1300
પાહુજા સુમન-235 તરબૂચ બીજ (50 ગ્રામ)
₹1250₹2600
સનગ્રો 143 રીંગણ બીજ (10 ગ્રામ)
₹120₹168
સનગ્રો 5005 કોબીજ (10 ગ્રામ)બિયારણ
₹180₹224
સ્વાતિ - 01 રજકો 1-સાલી (1 કિલો) બીજ
₹450₹600
સ્વાતિ - 61 રજકો 3-સાલી (2 કિલો) બીજ
₹1190₹1500
મહારાણી કાકડી (50 ગ્રામ) બિયારણ
₹160₹225
સ્વાતિ કાકડી ગ્રીન (50 ગ્રામ) બિયારણ
₹150₹215
સ્વાતી મિનાક્ષી ચોળી - 500 ગ્રામ બીજ
₹155₹200
સીંજેન્ટા ઇન્દ્રા કેપ્સિકમ 10 ગ્રામ
₹1650₹2300
સિંજેન્ટા લકી ફ્લાવર (2000 બીજ) બીજ
₹800₹900
સિન્જેન્ટા મીઠી મકાઈ શુગર 75 (1 કેજી) બીજ
₹2700₹3550
સીન્જેટા સુગરક્વીન તરબૂચ બીજ (1000 બીજ)
₹2000₹2300
યુપીએલ-F1 હાયબ્રીડ ભીંડા વિનસ પ્લસ (250ગ્રામ)બીયારણ
₹775₹1208
યુપીએલ -હાયબ્રીડ કોબીજ બોર્ડર - 777 (10 ગ્રામ) બિયારણ
₹265₹340
યુપીએલ-હાયબ્રીડ ભીંડા લાવણ્યા (250ગ્રામ) બિયારણ
₹950₹1348
યુપીએલ - હાયબ્રીડ ભીંડા મોના 002 (250 ગ્રામ) બીજ
₹400₹1283
યુપીએલ-હાયબ્રીડ ભીંડા તાજ 042 (250 ગ્રામ) બિયારણ
₹900₹1225
યુપીએલ - નવ્યા ભીંડા (250 ગ્રામ) બીજ
₹950₹1470
યુપીએલ-રાધિકા ભીંડા (250ગ્રામ) બીયારણ
₹1400₹2000
ફ્લાવર GS-85 ( 10 ગ્રામ) બીજ
₹850₹945
વી એન આર 28 કારેલા બીજ (50 ગ્રામ)
₹435₹640
વી એન આર-38 મરચી બીજ (10 ગ્રામ)
₹420₹608
વી.એન.આર. - આરતી તુરિયા (50 ગ્રામ) બીજ
₹450₹640
વીએનઆર - આલોક ગલકાં (50 ગ્રામ) બિયારણ
₹190₹296
વી એન આર-109 મરચી બીજ (10 ગ્રામ)
₹380₹494
વી એન આર રાની મરચી બીજ (10 ગ્રામ)
₹400₹560
વી એન આર મંજુશ્રી રીંગણ બીજ (10 ગ્રામ)
₹100₹325