सर्व उत्पादने
अ‍ॅडॉनिक्स - पायरीप्रोक्झीफेन 05% + डायफेंथ्यूरॉन 25% एसई 250 मिली
₹799₹1000
अ‍ॅग्लोरो ( क्लोरोपायरीफॉस 20%)ईसी 1लिटर
₹310₹500
अ‍ॅग्लोरो ( क्लोरोपायरीफॉस 20%)ईसी 5लिटर
₹1500₹1950
अ‍ॅसाटाफ (अ‍ॅसिफेट 75% एसपी) 250 ग्रॅम
₹240₹282
अ‍ॅसाटाफ (अ‍ॅसिफेट 75% एसपी) 500 ग्रॅम
₹450₹515
अवतार (हेक्साकॉनेझोल 4 % + झायनेब 68%) 250 ग्रॅम
₹289₹329
अबॅसिन (अबमेक्टिन 1.9% ईसी) 100 मि.ली.
₹639₹715
अ‍ॅड -फायर इमिडाक्लोप्रीड 70% WG 150 ग्रॅम
₹720₹826
अ‍ॅग्रोनिल एक्स (फिप्रोनिल 5% एससी) 100 मिली
₹135₹175
अ‍ॅग्रोनिल एक्स (फिप्रोनिल 5% एससी) 500 मिली
₹500₹625
अ‍ॅग्रोनिल एक्स (फिप्रोनिल 5% एससी) 250 मिली
₹260₹325
अमॅझ - एक्स (इमामेक्टिन बेन्झोएट ५% एसजी) १०० ग्रॅम
₹339₹600
धनुका - अरेवा - 1 किग्रॅ
₹1099₹1601
धानुका- अरेवा - 100 ग्रॅम
₹159₹216
धानुका अरेवा - 250 ग्रॅम
₹339₹467
अ‍ॅरेक्स -505 (क्लोरपायरीफॉस50% + साइपरमेथ्रिन 5% ईसी) 1 लिटर
₹790₹900
अ‍ॅरेक्स -505 (क्लोरपायरीफॉस50% + साइपरमेथ्रिन 5% ईसी) (250 मिली)
₹225₹250
बारिक्स मॅजिक फळ माशी फक्त लूर
₹90₹90
बारिक्स मॅजिक फळ माशी कामगंध सापळा + लूर (एक नग)
₹175₹182
बारिक्स मॅजिक भाजीपाला माशी कामगंध सापळा
₹90₹91
बारिक्स मॅजिक भाजीपाला माशी कामगंध सापळा + लूर (एक नग)
₹180₹182
बारिक्स मॅजिक स्टीकर क्रोमातिक सापळा- निळे शीट
₹220₹225
बारिक्स मॅजिक स्टीकर क्रोमातिक सापळा- पिवळे शीट
₹220₹225
बाविस्टिन (कार्बेंडॅझिम 50% डब्लूपी) 100 ग्रॅम
₹159₹174
बाविस्टिन (कार्बेंडॅझिम 50% डब्लूपी) 250 ग्रॅम
₹369₹392
बेयर अ‍ॅडमायर (इमिडाक्लोप्रिड 70%) 150 ग्रॅम
₹1425₹1700
बेयर अ‍ॅडमायर (इमिडाक्लोप्रिड 70%) 75 ग्रॅम
₹730₹860
बेयर अ‍ॅलिएट (फोसेटील एएल 80% डब्लूपी) 1 किलो
₹2250₹2760
बेयर अ‍ॅलिएट (फोसेटील एएल 80% डब्लूपी) 250 ग्रॅम
₹600₹750
बेयर अ‍ॅलिएट (फोसेटील एएल 80% डब्लूपी) 500 ग्रॅम
₹1150₹1420
अँट्रॅकॉल (प्रोपीनेब ७०% डब्ल्यूपी) 500 ग्रॅम
₹349₹430
बेयर बेल्ट एक्स्पर्ट (फ्लुबेन्डामाईड 19.92% + थायक्लोप्रिड 19.92% एससी) 100 मिली
₹780₹989
बेयर कॉन्फिडर (इमिडाक्लोप्रिड 17.8 %) 100 मिली
₹299₹400
बेयर कॉन्फिडर (इमिडाक्लोप्रिड 17.8 %) 250 मिली
₹750₹980
कॉन्फिडॉर सुपर (इमिडाक्लोप्रिड ३०.५% एससी) २५० मिली
₹1225₹1560
डेसिस 100( डेल्टामेथ्रीन 100 ईसी) १ लिटर
₹1899₹2330
डेसिस 100( डेल्टामेथ्रीन 100 ईसी) 250 मिली
₹489₹600
बेयर फेम (फ्लुबेन्डामाईंड 480 एससी) 100 मिली
₹1799₹2280
बायर फेम (फ्लुबेन्डामाईंड 480 एससी) 250 मिली
₹4299₹5660
बेयर फेम (फ्लुबेन्डामाईंड 480 एससी) 50 मिली
₹899₹1160
बायर फेम (फ्लुबेन्डामाईंड 480 एससी) 500 मिली
₹8399₹11240
बेयर फॉलिक्युर (टेब्युकोनॅझोल 250 ईसी) 1 लिटर
₹2299₹2900
बेयर फॉलिक्युर (टेब्युकोनॅझोल 250 ईसी) 250 मिली
₹620₹750
बेयर फॉलिक्युर (टेब्युकोनॅझोल 250 ईसी) 500 मिली
₹1199₹1480
बेयर गौचो (इमिडाक्लोप्रिड 600 एफएस 48%) 100 मि.ली.
₹435₹520
बेयर ग्लॅमोर (एथिप्रोल + इमिडाक्लोप्रिड 80 डब्ल्यूजी 40 + 40% डब्ल्यू) 100 ग्रॅम
₹1240₹1450
बेयर इन्फिनिटो (फ्यूओपिकॉलाइड आणि प्रोपेमोकार्ब हायड्रोक्लोराईड) 1 लिटर
₹2160₹2400
बायर जंप (40 ग्रॅम)
₹789₹1140
बेयर लुना एक्सपेरिय न्स (फ्लूओपीरम 17.7% + टेब्यूकोनाझोल 17.7% एससी) 1 लिट
₹5950₹6790
बेयर लुना एक्सपेरियन्स (फ्लूओपीरम 17.7% + टेब्यूकोनाझोल 17.7% एससी) 250 ml
₹1550₹1760
बायर मॉनसेरेन (पेन्सेकुरोन 250 एससी) 500 मिली
₹560₹660
बेयर मोवेन्टो एनर्जी (240 एससी) 100 मिली
₹370₹430
बेयर मोवेन्टो एनर्जी (240 एससी) 250 मिली
₹845₹960
बेयर नेटिवो (टेब्यूकोनॅझोल 50%+ ट्रायफ्लॉक्सीस्ट्रॉबीन 25% डब्लूजी)100 ग्रॅम
₹809₹1050
बेयर नेटिवो (टेब्यूकोनॅझोल 50%+ ट्रायफ्लॉक्सीस्ट्रॉबीन 25% डब्लूजी)250 ग्रॅम
₹1939₹2400
बेयर नेटिवो (टेब्यूकोनॅझोल 50%+ ट्रायफ्लॉक्सीस्ट्रॉबीन 25% डब्लूजी)50 ग्रॅम
₹419₹570
बेयर ओबेरॉन स्पायरोमेसीफेन 240 SC (22.9 % w/w) 100 मिली
₹500₹650
बेयर रॅक्सिल इझी (टेब्युकोनॅझोल 60 एफएस) 13.4 मिली
₹90₹110
बेयर रॅक्सिल इझी (टेब्युकोनॅझोल 60 एफएस) 50 मिली
₹290₹330
बेयर रिजेंट (फिप्रोनील 0.3%GR) 1 (किग्रॅ)
₹105₹140
बेयर रिजेंट (फिप्रोनील 0.3%GR) 5 (किग्रॅ)
₹495₹610
बेयर रिजेंट (फिप्रोनील 5% एससी) 1 लिटर
₹1339₹1640
बेयर रिजेंट (फिप्रोनील 5% एससी) 250 मिली
₹359₹440
बेयर रिजेंट (फिप्रोनील 5% एससी) 500 मिली
₹699₹840
बेयर रिजेंट गोल्ड (फिप्रोनील18.87%एससी) 250 मिली
₹1320₹1360
बेयर रिजेंट गोल्ड (फिप्रोनील18.87%एससी) 500 मिली
₹2560₹2670
बेयर रिजेंट अल्ट्रा (फिप्रोनील 0.6 जीआर) 4 किलो
₹799₹1060
बेयर सेन्कोर (मेट्रिबुझिन 70 डब्ल्यूपी) 100 ग्रॅम
₹299₹400
बेयर सोलोमन (सायफ्लुथ्रिन + इमिडाक्लोप्रिड) 1 लिटर
₹2750₹3250
बेयर सोलोमन (सायफ्लुथ्रिन + इमिडाक्लोप्रिड) 500 मिली
₹1440₹1650
बेयर सोलोमन (सायफ्लुथ्रिन + इमिडाक्लोप्रिड) 100 मिली
₹310₹400
बेयर सोलोमन (सायफ्लुथ्रिन + इमिडाक्लोप्रिड) 250 मिली
₹755₹880
वेलम प्राईम 250 मिली (सूत्रकृमीनाशक)
₹1899₹2500
वेलम प्राईम 500 मिली (सूत्रकृमीनाशक)
₹3749₹4500
बेयर व्हीप सुपर (फेनोक्साप्रॉप इथिल 9 ईसी) 1 लिटर
₹2005₹2400
बेयर व्हीप सुपर (फेनोक्साप्रॉप इथिल 9 ईसी) 500 मिली
₹1012₹1210
ड्युपॉन्ट - बेनेव्हिया (180 मिली)
₹1500₹1999
ड्युपॉन्ट - बेनेव्हिया (240 मिली)
₹2000₹2646
बायोसेंस पेक्टिनो पीडब्लूबी लूर -1 यूनिट
₹55₹100
ब्लु कॉपर (कॉपर ऑक्सीक्लोराईड) 500 ग्रॅम
₹369₹510
बीएएसएफ कब्रिओ टोप (300 ग्रॅम)
₹600₹750
बीएएसएफ कब्रिओ टोप (600 ग्रॅम)
₹1150₹1416
करीना (प्रोफेनोफॉस ५०% ईसी) ५०० मिली
₹416₹450
क्लिंटन (ग्लायफोसेट 41 एसएल) 1लिटर
₹399₹635
क्लिंटन (ग्लायफोसेट 41 एसएल) 500 मि.ली.
₹209₹200
कॉन्स्टा (फिप्रोनील ४०% + इमीडॅक्लोप्रिड ४०%) 100 ग्रॅम
₹989₹1400
कॉन्स्टा (फिप्रोनील ४०% + इमीडॅक्लोप्रिड ४०%) ४० ग्रॅम
₹459₹620
कोंटाफ (हेक्झाकोनॅझोल 5% इसी) 1 लिटर
₹560₹651
कोंटाफ (हेक्झाकोनॅझोल 5% इसी) 500 मिली
₹300₹338
कोंटाफ प्लस (हेक्झाकोनॅझोल 5% एससी) 1 लिटर
₹610₹735
कोंटाफ प्लस (हेक्झाकोनॅझोल 5% एस.सी.) 500 मिली
₹325₹407
कूपर 1 (कॉपर ऑक्सीक्लोराईड 50% डब्ल्यू जी) 500 ग्रॅम
₹355₹600
कोराजन (रेनॉक्सीपीर) 10 मिली
₹200₹217
कोराजन (रेनॉक्सीपीर) 80 मिली
₹1155₹1450
कोराजन (रेनॉक्सीपीर) 300 मिली
₹3953₹5381
क्रुझर (थायमेथॉक्साम २५% डब्ल्यूजी) २५० ग्रॅम
₹339₹480
क्रुझर (थायमेथॉक्साम 25% डब्ल्यूजी) 500 ग्रॅम
₹659₹900
क्रिस्टल टिल्ट (प्रोपीकोनॅझोल 25% ईसी) 250 मिली
₹350₹425
कस्टोडिया (अ‍ॅझोक्सिस्ट्र्रोबिन 11% + टेब्यूकोनाझोल 18.3%) एससी 100 मिली
₹360₹410
कस्टोडिया (अ‍ॅझोक्सिस्ट्र्रोबिन 11% + टेब्यूकोनाझोल 18.3%) एससी 250 मिली
₹900₹972
डाऊ डेलिगेट (स्पिनेटोराम 11.7% SC) 180 मि.ली.
₹2099₹2124
डाऊ डेलिगेट (स्पिनेटोराम 11.7% SC) 20 मि.ली.
₹289₹320
डाऊ गोल (ऑक्सिफ्ल्युरोफेन 23.5% EC ) 100 मि.ली.
₹240₹240
डाऊ गोल (ऑक्सिफ्ल्युरोफेन 23.5% EC ) 500 मि.ली.
₹1160₹1200
डाऊ स्ट्रोंगार्म (डाईक्लोसुलेम 840 WDG ) 12.4 ग्रॅम
₹675₹706
डाऊ ट्रेसर (स्पिनोसॅड 45% SC) 7 मि.ली.
₹209₹216
धानुका ईएम 1 (इमामेक्टिन) 100 ग्रॅम
₹329₹551
धानुका ईएम 1 (इमामेक्टिन) 500 ग्रॅम
₹1499₹1972
धानुका - ओमाईट - 250 मिली
₹385₹410
धानुका ओमाईट (प्रॉपरगाईट ५७% ईसी) ५०० मिली
₹715₹791
धानुका सेम्प्रा (हॅलोसल्फोरॉन मिथिल 75% डब्लूजी ) 36 ग्रॅम
₹1480₹1499
धानुका - धानुस्टीन 50% डब्ल्यूपी (कार्बेंडॅझिम) 500 ग्रॅम
₹330₹430
धानुझिन (अ‍ॅट्राझिन 50% डब्ल्यू.पी) 500 ग्रॅम
₹190₹241
डोझो मॅक्स 10% एमईसी (पायरीथिओबॅक सोडियम 6% + क्विझॅलोफॉप इथिल 4% एमईसी) 500 मि.ली.
₹1750₹1830
ड्युपॉन्ट कोसाइड 2000 (कॉपर हायड्राक्साईड 53.8 डीएफ) 500 ग्रॅम
₹899₹1075
ड्युपॉन्ट कर्जेट (सायमोक्सॅनिल 8% + मॅन्कोझेब 64%) 300 ग्रॅम
₹399₹532
इकोनीम प्लस १०० मिली
₹230₹275
इकोनीम प्लस २५० मिली
₹545₹662
इक्वेशन प्रो 100 मिली
₹530₹554
इक्वेशन प्रो 200 मिली
₹1015₹1098
हेलिऑक्स (प्रोफेनोफॉस 40% +सायपरमेथ्रीन 4% ईसी) 1 लिटर
₹710₹1100
हेलिऑक्स (प्रोफेनोफॉस 40% +सायपरमेथ्रीन 4% ईसी) 250 मिली
₹210₹325
हेक्झा (हेक्झाकोनॅझोल 5% एससी) 1 लिटर
₹300₹600
हेक्झा (हेक्झाकोनॅझोल 5% एससी) (250 मिली)
₹90₹200
इंडोफील एम-45 (मँकोझेब) 1 किग्रॅ
₹290₹490
इंडोफील एम-45 (मँकोझेब) 500 ग्रॅम
₹175₹255
इंडोफील झेड-78 (झायनेब) 500 ग्रॅम
₹300₹340
कालीचक्र (मेटाऱ्हायझियम अनिसोप्ली ) 1 किग्रॅ
₹289₹295
नेमॅटोफ्री प्लस (व्हर्टीसिलीयम क्लामीडोस्पोरीयम) 1 किग्रॅ
₹299₹315
मर्जर - 500 ग्रॅम
₹580₹690
आयरिस (अॅसीफ्लोर १६.५% + क्लोडीनाफॉप ८% ईसी) 400 मिली
₹669₹850
के-सायक्लिन (स्ट्रेप्टोमाइसिन सल्फेट 90% + टेट्रासाइक्लिन हायड्रोक्लोराईड 10%) 6 ग्रॅम
₹50₹60
कॅनबायोसिस - ब्रिगेड बी - ( बिव्हेरिया बस्सियाना 1. 15% डब्ल्यूपी) - 1 किलो
₹410₹425
कॅनबायोसिस -नेमास्टीन -(ट्रायकोडर्मा हरझियानम) - 1 किलो
₹435₹450
कॅनबायोसिस - ट्रायको-शील्ड कॉम्बॅट - (ट्रायकोडर्मा व्हीरीड 1% डब्ल्यूपी) - 1 किलो
₹299₹325
कासु -बी 3एल (कसूगामायसीन) (1 लिटर)
₹1000₹1178
कासु -बी 3एल (कसूगामायसीन) 500 मिली
₹525₹600
कवच (क्लोरोथॅलोनील 75% WP) 1 किलो
₹1600₹1735
कीफन (टोल्फेनपीरॅड 15% EC) 100 मिली
₹350₹380
किल- एक्स (थायोमेथॉक्झाम 12.6% + लॅम्डासायहॅलोथ्रीन 9.5% झेड सी.) २०० मिली
₹525₹700
किल- एक्स (थायोमेथॉक्झाम 12.6% + लॅम्डासायहॅलोथ्रीन 9.5% झेड सी.) 80 मिली
₹225₹300
किटाझिन(किटाझिन 48% EC) 250 मिली
₹285₹295
किटोगार्ड (250 मिली)
₹700₹790
लारा -909 (क्लोरो 50% + सायपर 5% ईसी) 500 मिली
₹435₹505
मॅटको 500 (मेटालॅक्झिल 8%डब्ल्यूपी + मँकोझेब 64%) 1000 ग्रॅम
₹1149₹1320
मॅटको 500 (मेटालॅक्झिल 8%डब्ल्यूपी + मँकोझेब 64%) 500 ग्रॅम
₹599₹700
अवतार (हेक्साकॉनेझोल 4 % + झायनेब 68%) 500 ग्रॅम
₹559₹560
धनुका - अरेवा 500 ग्रॅम
₹609₹885
धानुका - धानुकोप 50% डब्ल्यूपी (कॉपर ऑक्सीक्लोराईड) 500 ग्रॅम
₹349₹405
धानुका ईएम 1 (इमामेक्टिन) 250 ग्रॅम
₹769₹1211
कासु -बी 3एल (कसूगामायसीन) 250 मिली
₹280₹338
मॉक्झीमेट (300 ग्रॅम)
₹400₹432
मॉक्झीमेट (600 ग्रॅम)
₹750₹771
धानुका - पेजर (500 ग्रॅम)
₹1100₹1505
सिंजेन्टा अँम्प्लिगो (क्लोरँट्रेनिलीप्रोल 09.30% + लॅम्डा सायहॅलोथ्रीन 04.60% झेड सी) ८० मिली
₹700₹799
टोकन 20 एसजी ( डायनोटेफ्युरान 20% एसजी) 100 ग्रॅम
₹750₹873
टोकन 20 एसजी ( डायनोटेफ्युरान 20% एसजी) 250 ग्रॅम
₹1650₹2130
टोकन 20 एसजी ( डायनोटेफ्युरान 20% एसजी) 50 ग्रॅम
₹400₹452
टारगा सुपर (250 ml)
₹440₹525
टारगा सुपर (500 ml)
₹810₹955
अॅट्राटाफ (500 ग्रॅम)
₹175₹198
कोराजन (रेनॉक्सीपीर) 150 मिली
₹1975₹2710
कोराजन (रेनॉक्सीपीर) 30 मिली
₹445₹579
कोराजन (रेनॉक्सीपीर) 60 मिली
₹855₹1097
डाऊ डेलिगेट (स्पिनेटोराम 11.7% SC) 100 मि.ली.
₹1099₹1227
एम एच डाऊ गोल (ऑक्सिफ्ल्युरोफेन 23.5% EC ) 250 मि.ली.
₹540₹590
डाऊ सक्सेस (स्पिनोसॅड 2.5% SC) 500 मि.ली.
₹900₹1000
एम एच डाऊ सिस्थेन (मायक्लोब्युटॅनिल 10% WP) 100 ग्रॅम
₹240₹250
डाऊ ट्रेसर (स्पिनोसॅड 45% SC) 75 मि.ली.
₹1849₹1855
MH दंतास्तु (क्लोथियनिडिन) 100 ग्रॅम
₹1390₹1480
ईशान (500 ग्रॅम)
₹550₹550
किटोगार्ड (100 मिली)
₹335₹358
टाकुमी (100 ग्रॅम)
₹775₹845
टाटा माणिक (अॅसेटामिप्रीड 20% SP) (100 ग्रॅम)
₹195₹235
एमएच टाटा मेट्री (मेट्रीब्युझिन 70% WP) (100 ग्रॅम)
₹260₹330
युपीएल- उलाला (150 ग्रॅम)
₹1389₹1713
युपीएल- उलाला - (250 ग्रॅम)
₹2199₹3200
युपीएल - उलाला - 30 ग्रॅम
₹289₹405
युपीएल- उलाला - 60 ग्रॅम
₹559₹696
युपीएल - साफ - 500 ग्रॅम
₹309₹383
मॅड्रिड (असेटामाप्रिड २०% एसपी) १०० ग्रॅम
₹164₹240
मँडोझ (मॅन्कोझेब ६३%+ कार्बेन्डाझिम १२% डब्लूपी) २५० ग्रॅम
₹149₹215
मँडोझ (मॅन्कोझेब ६३%+ कार्बेन्डाझिम १२% डब्लूपी) 500 ग्रॅम
₹294₹385
धानुका - मीडिया 17.8% एस एल (100 मिली)
₹155₹206
धानुका - मीडिया 17.8% एस एल (500 मिली)
₹600₹836
मेलोडी डुओ (इप्रोवॅलीकार्ब 5.5% +प्रोपीनेब 61.25% डब्लू पी) 1 किलो
₹2185₹2470
मेलोडी डुओ (इप्रोवॅलीकार्ब 5.5% +प्रोपीनेब 61.25% डब्लू पी) 800 ग्रॅम
₹1770₹2020
मेन्टो (इमीडॅक्लोप्रिड ७०% डब्ल्यूजी) ७५ ग्रॅम
₹325₹520
ओडिशी (इमाझीथापियर 35% + इमाझामॉक्स 35% डब्लूजी+आऊटराइट ) 100 ग्रॅम
₹1875₹2065
ओडिशी (इमाझीथापियर 35% + इमाझामॉक्स 35% डब्लूजी+आऊटराइट ) 40 ग्रॅम
₹749₹852
रीमॉन (नोव्हाल्युरॉन 10 % इसी) 250 मिली
₹1000₹1056
धानुका - पेजर - 250 ग्रॅम
₹590₹876
पारिजात - एसी -116 (अल्फा 1% + सीपीपी 16% ईसी) 500 मिली
₹209₹320
पारिजात आदत (फिप्रोनिल 5% + आयसोप्रोथियोलेन 28% ईसी) 500 मिली
₹939₹1800
पारिजात आदत (फिप्रोनिल 5% + आयसोप्रोथियोलेन 28% ईसी) 50 मिली
₹109₹220
पारिजात - किझोम्बा - (नोव्हाल्यूरॉन 5.24% ++ इंडोक्सॅकार्ब 4.5% एससी) 350 मि.ली.
₹837₹1250
पारिजात - मेदाद - (नोव्हाल्यूरॉन 5.25% + इमामेक्टिन बेंझोएट 0.9% एससी) 500 मिली
₹921₹1325
पारिजात - मोजाती - (फिप्रोनिल 4% + थायमेथोक्झोम 4% एससी ) 500 मि.ली.
₹569₹1000
प्रोक्लेम (इमामेक्टिन 5% एसजी) 100 ग्रॅम
₹549₹600
प्रोन्टो (75 ग्रॅम)
₹360₹425
परस्युट (इमाझीथाय्पर 10%एसएल+आऊटराइट)(1000 मिली)
₹1480₹1587
रीमॉन (नोव्हाल्युरॉन 10 % इसी) 100 मिली
₹400₹406
रीमॉन (नोव्हाल्युरॉन 10 % इसी) 250 मिली
₹1000₹1056
रॉकेट (प्रोफेनोफॉस 40% + सायपरमेथ्रीन 4% EC) 1000 मिली
₹799₹1220
रॉकेट (प्रोफेनोफॉस 40% + सायपरमेथ्रीन 4% EC) 250 मिली
₹229₹325
रॉकेट (प्रोफेनोफॉस 40% + सायपरमेथ्रीन 4% EC) 500 मिली
₹429₹631
राऊंडअप (1लिटर)
₹399₹450
राऊंडअप (20लिटर)
₹6499₹6500
राऊंडअप (5लिटर)
₹1999₹2050
राऊंडअप 500 मि.ली.
₹209₹245
संजीवनी (पावडर) (1 किग्रॅ)
₹279₹295
स्कोर(डायफेनकोनॅझोल 25ईसी) 100 मिली
₹511₹518
शटर (थायमेथॉक्साम ७५% एसजी) 100 ग्रॅम
₹550₹790
शटर (थायमेथॉक्साम ७५% एसजी) ५० ग्रॅम
₹275₹395
स्‍टॉम्‍प एक्‍स्‍ट्रा 700 मि.ली.
₹599₹602
सुमिटोमो डॅनिटोल(फेनोप्रोपॅथ्रीन १०% इसी ) 500 मिली
₹375₹425
सुमीटोमो हारू 500 ग्रॅम
₹390₹530
सिजेंटा अलिका (थायोमेथॉक्झाम १२.६% + लॅम्डासायहॅलोथ्रीन ९.५ % झेड सी.) २०० मिली
₹585₹620
सिजेंटा अलिका (थायोमेथॉक्झाम १२.६% + लॅम्डासायहॅलोथ्रीन ९.५ % झेड सी.) 500 मिली
₹1400₹1600
सिंजेन्टा अँम्प्लिगो (क्लोरँट्रेनिलीप्रोल 09.30% + लॅम्डा सायहॅलोथ्रीन 04.60% झेड सी) 200 मिली
₹1805₹1900
सिंजेन्टा अँम्प्लिगो (क्लोरँट्रेनिलीप्रोल 09.30% + लॅम्डा सायहॅलोथ्रीन 04.60% झेड सी) 500 मिली
₹4525₹4849
सिंजेंटा रेवस (मेंडीप्रोपामिड 23.4 %) 160 मिली
₹999₹1149
टाटा मेट्री (मेट्रीब्युझिन 70% WP) (100 ग्रॅम)
₹260₹315
टाटा मेट्री (मेट्रीब्युझिन 70% WP) (500 ग्रॅम)
₹1290₹1525
टफाबन (क्लोरोपायरीफॉस 20% इसी ) 1 लिटर
₹399₹580
टफाबन (क्लोरोपायरीफॉस 20% इसी ) 5 लिटर
₹1799₹2515
ताक़त (हेक्साकोनॅझोल) 5% + कॅप्टन 70% डब्ल्यूपी) 250 ग्रॅम
₹349₹370
ताक़त (हेक्साकोनॅझोल) 5% + कॅप्टन 70% डब्ल्यूपी) 500 ग्रॅम
₹649₹680
माणिक (250 ग्रॅम)
₹425₹560
टाकुमी (250 ग्रॅम)
₹1825₹2100
टिंजर (टॉपरामेझॉन 336 G/l w/w SC)30 मिली
₹1625₹1929
यूपीएल - दोस्त पेन्डीमेथलीन ३०%इसी (1000 मिली)
₹399₹600
दोस्त सुपर - 700 मिली
₹479₹600
यूपीएल गुन्थर (नोवॅल्युरॉन 5.25% + इमामेक्टिन बेंझोएट 0.9% SC) 500 मिली
₹949₹1150
यूपीएल रॅनमॅन(सायझोफॅमिड- 34.5% SC) 80 मिली
₹1799₹2100
युपीएल - साफ - 250 ग्रॅम
₹169₹241
युपीएल - साफ - 1 किग्रॅ
₹609₹900
यूपीएल सॉर्टर (अ‍ॅसेफेट 45% + सायपरमेथ्रीन 5%) 500 ग्रॅम
₹459₹603
अवान्सर ग्लो (अझॉक्सीस्ट्रोबिन8.3%+एमझेडबी 66.7%डब्ल्यूजी) 300 ग्रॅम
₹465₹580
आयरिस (अॅसीफ्लोर १६.५% + क्लोडीनाफॉप ८% ईसी) २०० मिली
₹349₹445
युपीएल -लान्सर गोल्ड - 1000 ग्रॅम
₹845₹1145
युपीएल -लान्सर गोल्ड - 250 ग्रॅम
₹220₹305
युपीएल -लान्सर गोल्ड - 500 ग्रॅम
₹432₹523
धानुका - विटाव्यक्क्ष पॉवर - 10 ग्रॅम
₹35₹37
धनुका - विटावॅक्स पॉवर - 100 ग्रॅम
₹220₹246
वीडमार सुपर (2-4-डी अमाईन सॉल्ट 58% एसएल) 1 लिटर
₹335₹591
विलवूड - एक्सोटिका (कार्टाप हायड्रोक्लोराईड 4% + फिप्रोनिल 0.5% सीजी) 6 किलो
₹1399₹1650
विलवूड -इनोव्हेक्सिया(इमिडाक्लोप्रिड 6% + लॅम्बडा सायहॅलोथ्रिन 4% एसएल)120 मिली
₹275₹306
विलवूड ऑक्सिगार्ड (ऑक्सीफ्लॉर्फेन 23.5% ईसी) 100 मि.ली.
₹189₹221
विलवूड -वालएक्सट्रा (हेक्साकोनाझोल 5% + व्हॅलिडामाइसिन 2.5% एससी)500 मिली
₹359₹751
विलवुड - विलोसेट (ग्लायफॉसेट 41% एसएल) 1 लिटर
₹359₹450