क्षमस्व, हा लेख आपण निवड केलेल्या भाषामध्ये नाही
आपल्या राज्यात लवकरच अ‍ॅग्री दुकान उपलब्ध होईल.
सर्व उत्पादने
एमएच टाटा मेट्री (मेट्रीब्युझिन 70% WP) (100 ग्रॅम)
₹260₹330
किटोगार्ड (100 मिली)
₹335₹358
ताक़त (हेक्साकोनॅझोल) 5% + कॅप्टन 70% डब्ल्यूपी) 500 ग्रॅम
₹660₹680
धानुका - अरेवा - 250 ग्रॅम
₹340₹467
युपीएल- उलाला (150 ग्रॅम)
₹1400₹1713
धानुका - पेजर (500 ग्रॅम)
₹1100₹1505
सिंजेन्टा अँम्प्लिगो (क्लोरँट्रेनिलीप्रोल 09.30% + लॅम्डा सायहॅलोथ्रीन 04.60% झेड सी) ८० मिली
₹700₹799
धनुका - अरेवा 500 ग्रॅम
₹620₹885
धानुका - पेजर 250 ग्राम
₹600₹801
अवतार (हेक्साकॉनेझोल 4 % + झायनेब 68%) 500 ग्रॅम
₹550₹560
युपीएल - साफ - 500 ग्रॅम
₹300₹383
धानुका ईएम 1 (इमामेक्टिन) 100 ग्रॅम
₹320₹551
अवतार (हेक्साकॉनेझोल 4 % + झायनेब 68%) 250 ग्रॅम
₹280₹300
धनुका - अरेवा - 1 किग्रॅ
₹1060₹1601
अ‍ॅसाटाफ (अ‍ॅसिफेट 75% एसपी) 500 ग्रॅम
₹450₹515
अॅकॉन 500 मि.ली.
₹200₹535
अ‍ॅड -फायर इमिडाक्लोप्रीड 70% WG 150 ग्रॅम
₹720₹826
धानुका- अरेवा - 100 ग्रॅम
₹155₹216
धानुका - अरेवा - 500 ग्रॅम
₹620₹885
अवान्सर ग्लो (अझॉक्सीस्ट्रोबिन8.3%+एमझेडबी 66.7%डब्ल्यूजी) 300 ग्रॅम
₹490₹580
बारिक्स मॅजिक फळ माशी फक्त लूर
₹90₹90
बारिक्स मॅजिक फळ माशी कामगंध सापळा + लूर (एक नग)
₹175₹180
बारिक्स मॅजिक भाजीपाला माशी कामगंध सापळा
₹90₹90
बारिक्स मॅजिक भाजीपाला माशी कामगंध सापळा + लूर (एक नग)
₹180₹180
बारिक्स मॅजिक स्टीकर क्रोमातिक सापळा- निळे शीट
₹220₹225
बारिक्स मॅजिक स्टीकर क्रोमातिक सापळा- पिवळे शीट
₹220₹225
बाविस्टिन (कार्बेंडॅझिम 50% डब्लूपी) 100 ग्रॅम
₹160₹174
बेयर अ‍ॅडमायर (इमिडाक्लोप्रिड 70%) 150 ग्रॅम
₹1425₹1700
बेयर अ‍ॅडमायर (इमिडाक्लोप्रिड 70%) 75 ग्रॅम
₹730₹860
बेयर अ‍ॅलिएट (फोसेटील एएल 80% डब्लूपी) 1 किलो
₹2250₹2760
बेयर अ‍ॅलिएट (फोसेटील एएल 80% डब्लूपी) 250 ग्रॅम
₹600₹750
अँट्रॅकॉल (प्रोपीनेब ७०% डब्ल्यूपी) १ किलो
₹655₹800
अँट्रॅकॉल (प्रोपीनेब ७०% डब्ल्यूपी) 500 ग्रॅम
₹345₹430
बेयर बेल्ट एक्स्पर्ट (फ्लुबेन्डामाईड 19.92% + थायक्लोप्रिड 19.92% एससी) 100 मिली
₹780₹989
बेयर कॉन्फिडर (इमिडाक्लोप्रिड 17.8 %) 100 मिली
₹320₹400
बेयर कॉन्फिडर (इमिडाक्लोप्रिड 17.8 %) 250 मिली
₹750₹980
कॉन्फिडॉर सुपर (इमिडाक्लोप्रिड ३०.५% एससी) २५० मिली
₹1260₹1560
डेसिस 100( डेल्टामेथ्रीन 100 ईसी) १ लिटर
₹1900₹2330
डेसिस 100( डेल्टामेथ्रीन 100 ईसी) 250 मिली
₹500₹600
बेयर फेम (फ्लुबेन्डामाईंड 480 एससी) 100 मिली
₹1800₹2280
बेयर फेम (फ्लुबेन्डामाईंड 480 एससी) 50 मिली
₹910₹1160
बेयर फॉलिक्युर (टेब्युकोनॅझोल 250 ईसी) 1 लिटर
₹2200₹2900
बेयर फॉलिक्युर (टेब्युकोनॅझोल 250 ईसी) 500 मिली
₹1125₹1480
बेयर गौचो (इमिडाक्लोप्रिड 600 एफएस 48%) 100 मि.ली.
₹435₹520
बेयर ग्लॅमोर (एथिप्रोल + इमिडाक्लोप्रिड 80 डब्ल्यूजी 40 + 40% डब्ल्यू) 100 ग्रॅम
₹1240₹1450
बेयर इन्फिनिटो (फ्यूओपिकॉलाइड आणि प्रोपेमोकार्ब हायड्रोक्लोराईड) 1 लिटर
₹2160₹2400
बेयर लॉडीस 115 मिली
₹1500₹1700
बेयर लुना एक्सपेरिय न्स (फ्लूओपीरम 17.7% + टेब्यूकोनाझोल 17.7% एससी) 1 लिट
₹5950₹6790
बेयर लुना एक्सपेरियन्स (फ्लूओपीरम 17.7% + टेब्यूकोनाझोल 17.7% एससी) 250 ml
₹1550₹1760
बायर मॉनसेरेन (पेन्सेकुरोन 250 एससी) 500 मिली
₹560₹660
बेयर मोवेन्टो एनर्जी (240 एससी) 100 मिली
₹370₹430
बेयर मोवेन्टो एनर्जी (240 एससी) 250 मिली
₹845₹960
बेयर नेटिवो (टेब्यूकोनॅझोल 50%+ ट्रायफ्लॉक्सीस्ट्रॉबीन 25% डब्लूजी)250 ग्रॅम
₹2070₹2400
बेयर नेटिवो (टेब्यूकोनॅझोल 50%+ ट्रायफ्लॉक्सीस्ट्रॉबीन 25% डब्लूजी)50 ग्रॅम
₹425₹570
बेयर रॅक्सिल इझी (टेब्युकोनॅझोल 60 एफएस) 13.4 मिली
₹90₹110
बेयर रॅक्सिल इझी (टेब्युकोनॅझोल 60 एफएस) 50 मिली
₹290₹330
बेयर रिजेंट गोल्ड (फिप्रोनील18.87%एससी) 250 मिली
₹1320₹1360
बेयर रिजेंट गोल्ड (फिप्रोनील18.87%एससी) 500 मिली
₹2560₹2670
बेयर सेन्कोर (मेट्रिबुझिन 70 डब्ल्यूपी) 100 ग्रॅम
₹300₹400
बेयर सोलोमन (सायफ्लुथ्रिन + इमिडाक्लोप्रिड) 1 लिटर
₹2750₹3250
बेयर सोलोमन (सायफ्लुथ्रिन + इमिडाक्लोप्रिड) 500 मिली
₹1440₹1650
बेयर सोलोमन (सायफ्लुथ्रिन + इमिडाक्लोप्रिड) 100 मिली
₹310₹400
वेलम प्राईम 250 मिली (सूत्रकृमीनाशक)
₹1950₹2500
वेलम प्राईम 500 मिली (सूत्रकृमीनाशक)
₹3700₹4500
बेयर व्हीप सुपर (फेनोक्साप्रॉप इथिल 9 ईसी) 1 लिटर
₹2005₹2400
बेयर व्हीप सुपर (फेनोक्साप्रॉप इथिल 9 ईसी) 500 मिली
₹1012₹1210
ड्युपॉन्ट - बेनेव्हिया (180 मिली)
₹1800₹1999
ड्युपॉन्ट - बेनेव्हिया (240 मिली)
₹2250₹2646
ब्लु कॉपर (कॉपर ऑक्सीक्लोराईड) 500 ग्रॅम
₹325₹430
बीएएसएफ कब्रिओ टोप (600 ग्रॅम)
₹1150₹1416
करीना (प्रोफेनोफॉस ५०% ईसी) ५०० मिली
₹416₹450
क्लिंटन (ग्लायफोसेट 41 एसएल) 1लिटर
₹330₹455
कोंटाफ (हेक्झाकोनॅझोल 5% इसी) 1 लिटर
₹560₹651
कोंटाफ (हेक्झाकोनॅझोल 5% इसी) 500 मिली
₹300₹338
कोंटाफ प्लस (हेक्झाकोनॅझोल 5% एससी) 1 लिटर
₹610₹735
कोंटाफ प्लस (हेक्झाकोनॅझोल 5% एस.सी.) 500 मिली
₹325₹387
क्रिस्टल गार्ड (इमेजीथेपिर 10% एसएल) 1 लीटर
₹1050₹1600
क्रिस्टल टिल्ट (प्रोपीकोनॅझोल 25% ईसी) 250 मिली
₹375₹375
डाऊ डेलिगेट (स्पिनेटोराम 11.7% SC) 180 मि.ली.
₹1800₹2124
None
₹135₹145
धानुका फॅक्स (फिप्रोनिल 5% एससी) 1000 मिली
₹960₹1221
इकोनीम प्लस १०० मिली
₹230₹234
इकोनीम प्लस २५० मिली
₹545₹560
इक्वेशन प्रो 100 मिली
₹530₹554
इक्वेशन प्रो 200 मिली
₹1015₹1098
पीसीआय फेरो - टी सापळे और पेक्टिनो 2 ल्युर सेट (पीबी डब्लू)
₹105₹105
कालीचक्र (मेटाऱ्हायझियम अनिसोप्ली ) 1 किग्रॅ
₹255₹295
नेमॅटोफ्री प्लस (व्हर्टीसिलीयम क्लामीडोस्पोरीयम) 1 किग्रॅ
₹290₹315
फसल रक्षक (स्युडोमोनास फ्ल्युरेसेन्स) 1 किग्रॅ
₹260₹295
मर्जर - 500 ग्रॅम
₹580₹690
आयरिस (अॅसीफ्लोर १६.५% + क्लोडीनाफॉप ८% ईसी) २०० मिली
₹380₹445
कासु -बी 3एल (कसूगामायसीन) (1 लिटर)
₹1000₹1178
कासु -बी 3एल (कसूगामायसीन) 500 मिली
₹525₹600
किटाझिन(किटाझिन 48% EC) 250 मिली
₹285₹295
किटोगार्ड (250 मिली)
₹700₹715
मॅटको 500 (मेटालॅक्झिल 8%डब्ल्यूपी + मँकोझेब 64%) 1000 ग्रॅम
₹1190₹1320
मॅटको 500 (मेटालॅक्झिल 8%डब्ल्यूपी + मँकोझेब 64%) 500 ग्रॅम
₹595₹700
धानुका - धानुकोप 50% डब्ल्यूपी (कॉपर ऑक्सीक्लोराईड) 500 ग्रॅम
₹305₹405
धानुका ईएम 1 (इमामेक्टिन) 250 ग्रॅम
₹785₹1211
धानुका - धानुस्टीन 50% डब्ल्यूपी (कार्बेंडॅझिम) 500 ग्रॅम
₹330₹382
इंडोफील एम-45 (मँकोझेब) 1 किग्रॅ
₹300₹440
इंडोफील एम-45 (मँकोझेब) 500 ग्रॅम
₹175₹232
इंडोफील झेड-78 (झायनेब) 500 ग्रॅम
₹320₹340
कासु -बी 3एल (कसूगामायसीन) 250 मिली
₹280₹338
मॅटको 250 (मेटालॅक्झिल 8%डब्ल्यूपी + मँकोझेब 64%) 250 ग्रॅम
₹325₹400
मॉक्झीमेट (300 ग्रॅम)
₹400₹432
मॉक्झीमेट (600 ग्रॅम)
₹750₹771
रीमॉन (नोव्हाल्युरॉन 10 % इसी) 100 मिली
₹400₹406
रीमॉन (नोव्हाल्युरॉन 10 % इसी) 250 मिली
₹1000₹1056
टोकन 20 एसजी ( डायनोटेफ्युरान 20% एसजी) 100 ग्रॅम
₹750₹873
टोकन 20 एसजी ( डायनोटेफ्युरान 20% एसजी) 250 ग्रॅम
₹1650₹2130
टोकन 20 एसजी ( डायनोटेफ्युरान 20% एसजी) 50 ग्रॅम
₹400₹452
टारगा सुपर (250 ml)
₹440₹525
टारगा सुपर (500 ml)
₹810₹955
कोराजन (रेनॉक्सीपीर) 150 मिली
₹1950₹2710
कोराजन (रेनॉक्सीपीर) 30 मिली
₹445₹579
कोराजन (रेनॉक्सीपीर) 60 मिली
₹835₹1097
कोराजन (रेनॉक्सीपीर) 300 मिली
₹3953₹5381
डाऊ डेलिगेट (स्पिनेटोराम 11.7% SC) 100 मि.ली.
₹999₹1227
डाऊ गोल (ऑक्सिफ्ल्युरोफेन 23.5% EC ) 100 मि.ली.
₹240₹273
एम एच डाऊ गोल (ऑक्सिफ्ल्युरोफेन 23.5% EC ) 250 मि.ली.
₹540₹590
डाऊ ट्रेसर (स्पिनोसॅड 45% SC) 75 मि.ली.
₹1600₹1855
ईशान (500 ग्रॅम)
₹550₹550
किल- एक्स (थायोमेथॉक्झाम 12.6% + लॅम्डासायहॅलोथ्रीन 9.5% झेड सी.) २०० मिली
₹525₹700
मेन्ट्रो (इमीडॅक्लोप्रिड ७०% डब्ल्यूजी) ७५ ग्रॅम
₹325₹520
एम एच राऊंडअप (1लिटर)
₹385₹407
टाकुमी (100 ग्रॅम)
₹775₹845
टाटा माणिक (अॅसेटामिप्रीड 20% SP) (100 ग्रॅम)
₹195₹235
युपीएल- उलाला - (250 ग्रॅम)
₹2135₹3200
युपीएल - उलाला - 30 ग्रॅम
₹300₹405
युपीएल- उलाला - 60 ग्रॅम
₹475₹696
दोस्त सुपर - 700 मिली
₹520₹560
धानुका - मीडिया 17.8% एस एल (100 मिली)
₹155₹186
मेलोडी डुओ (इप्रोवॅलीकार्ब 5.5% +प्रोपीनेब 61.25% डब्लू पी) 1 किलो
₹2185₹2470
मेलोडी डुओ (इप्रोवॅलीकार्ब 5.5% +प्रोपीनेब 61.25% डब्लू पी) 800 ग्रॅम
₹1770₹2020
ओडिशी (इमाझीथापियर 35% + इमाझामॉक्स 35% डब्लूजी+आऊटराइट ) 100 ग्रॅम
₹1875₹1928
पीसीआय फेरो - टी सापळे और पेक्टिनो 2 ल्युर सेट (पीबी डब्लू)
₹105₹105
प्रोक्लेम (इमामेक्टिन 5% एसजी) 100 ग्रॅम
₹560₹600
परस्युट (1000 मिली)
₹1480₹1541
रॉकेट (प्रोफेनोफॉस 40% + सायपरमेथ्रीन 4% EC) 1000 मिली
₹760₹1115
रॉकेट (प्रोफेनोफॉस 40% + सायपरमेथ्रीन 4% EC) 250 मिली
₹235₹325
रॉकेट (प्रोफेनोफॉस 40% + सायपरमेथ्रीन 4% EC) 500 मिली
₹421₹584
राऊंडअप 500 मि.ली.
₹193₹225
संजीवनी (पावडर) (1 किग्रॅ)
₹260₹295
स्कोर(डायफेनकोनॅझोल 25ईसी) 100 मिली
₹511₹518
शटर (थायमेथॉक्साम ७५%) 100 ग्रॅम
₹550₹790
स्‍टॉम्‍प एक्‍स्‍ट्रा 700 मि.ली.
₹575₹602
सुमिटोमो डॅनिटोल(फेनोप्रोपॅथ्रीन १०% इसी ) 500 मिली
₹375₹425
सुमीटोमो हारू 500 ग्रॅम
₹390₹530
सिजेंटा अलिका (थायोमेथॉक्झाम १२.६% + लॅम्डासायहॅलोथ्रीन ९.५ % झेड सी.) २०० मिली
₹585₹620
सिजेंटा अलिका (थायोमेथॉक्झाम १२.६% + लॅम्डासायहॅलोथ्रीन ९.५ % झेड सी.) 500 मिली
₹1400₹1600
सिंजेन्टा अँम्प्लिगो (क्लोरँट्रेनिलीप्रोल 09.30% + लॅम्डा सायहॅलोथ्रीन 04.60% झेड सी) 500 मिली
₹4525₹4849
टाटा मेट्री (मेट्रीब्युझिन 70% WP) (100 ग्रॅम)
₹260₹315
टाटा मेट्री (मेट्रीब्युझिन 70% WP) (500 ग्रॅम)
₹1290₹1525
टफाबन (क्लोरोपायरीफॉस 20% इसी ) 1 लिटर
₹375₹527
ताक़त (हेक्साकोनॅझोल) 5% + कॅप्टन 70% डब्ल्यूपी) 250 ग्रॅम
₹350₹370
माणिक (250 ग्रॅम)
₹425₹560
युपीएल - साफ - 1 किग्रॅ
₹600₹750
यूपीएल स्वीप पावर (ग्लूफोसिनेट अमोनियम 13.5%) 1 लिटर
₹550₹550
युपीएल -लान्सरगोल्ड - 1000 ग्रॅम
₹720₹1025
युपीएल -लान्सर गोल्ड - 250 ग्रॅम
₹230₹275
युपीएल -लान्सर गोल्ड - 500 ग्रॅम
₹368₹523
धनुका - विटावॅक्स पॉवर - 100 ग्रॅम
₹220₹246
वीडमार सुपर (2-4-डी अमाईन सॉल्ट 58% एसएल) 1 लिटर
₹335₹471