AgroStar
सर्व उत्पादने
अ‍ॅग्लोरो ( क्लोरोपायरीफॉस 20%)ईसी 100 मिली
अ‍ॅग्लोरो ( क्लोरोपायरीफॉस 20%)ईसी 100 मिली
₹79₹160
आदामा डेकेल (प्रोपाक्विझाफॉप 5% + ऑक्सिफ्लुरोफेन 12% w/w ईसी) 350 मि.ली.
आदामा डेकेल (प्रोपाक्विझाफॉप 5% + ऑक्सिफ्लुरोफेन 12% w/w ईसी) 350 मि.ली.
₹1462
अ‍ॅडॉनिक्स - पायरीप्रोक्झीफेन 05% + डायफेंथ्यूरॉन 25% एसई 100 मिली
अ‍ॅडॉनिक्स - पायरीप्रोक्झीफेन 05% + डायफेंथ्यूरॉन 25% एसई 100 मिली
₹349₹435
अ‍ॅडॉनिक्स - पायरीप्रोक्झीफेन 05% + डायफेंथ्यूरॉन 25% एसई 250 मिली
अ‍ॅडॉनिक्स - पायरीप्रोक्झीफेन 05% + डायफेंथ्यूरॉन 25% एसई 250 मिली
₹644₹955
अ‍ॅग्लोरो ( क्लोरोपायरीफॉस 20%)ईसी 1लिटर
अ‍ॅग्लोरो ( क्लोरोपायरीफॉस 20%)ईसी 1लिटर
₹419₹500
अ‍ॅग्लोरो ( क्लोरोपायरीफॉस 20%)ईसी 5लिटर
अ‍ॅग्लोरो ( क्लोरोपायरीफॉस 20%)ईसी 5लिटर
₹1899₹1950
ऍग्लोरो (क्लोरपायरीफॉस 20% EC) 500 मि.ली
ऍग्लोरो (क्लोरपायरीफॉस 20% EC) 500 मि.ली
₹239₹300
अ‍ॅग्रोआर (डायमेथोएट 30 % ईसी) 1 लिटर
अ‍ॅग्रोआर (डायमेथोएट 30 % ईसी) 1 लिटर
₹609₹1100
अ‍ॅग्रोआर (डायमेथोएट 30 % ईसी) 250 मि.ली
अ‍ॅग्रोआर (डायमेथोएट 30 % ईसी) 250 मि.ली
₹175₹300
पॉवरग्रो अ‍ॅग्रोनिल (फिप्रोनील 0.3% जीआर) 1 किग्रॅ
पॉवरग्रो अ‍ॅग्रोनिल (फिप्रोनील 0.3% जीआर) 1 किग्रॅ
₹109₹175
पॉवरग्रो अ‍ॅग्रोनिल (फिप्रोनील 0.3% जीआर) 5 किग्रॅ
पॉवरग्रो अ‍ॅग्रोनिल (फिप्रोनील 0.3% जीआर) 5 किग्रॅ
₹399₹700
अ‍ॅग्रोनिल एक्स (फिप्रोनिल 5% एससी) 100 मिली
अ‍ॅग्रोनिल एक्स (फिप्रोनिल 5% एससी) 100 मिली
₹143₹175
अ‍ॅग्रोनिल एक्स (फिप्रोनिल 5% एससी) 250 मिली
अ‍ॅग्रोनिल एक्स (फिप्रोनिल 5% एससी) 250 मिली
₹282₹325
अ‍ॅग्रोनिल एक्स (फिप्रोनिल 5% एससी) 500 मिली
अ‍ॅग्रोनिल एक्स (फिप्रोनिल 5% एससी) 500 मिली
₹521₹625
अमॅझ - एक्स (इमामेक्टिन बेन्झोएट ५% एसजी) १० ग्रॅम
अमॅझ - एक्स (इमामेक्टिन बेन्झोएट ५% एसजी) १० ग्रॅम
₹79₹110
अमॅझ - एक्स (इमामेक्टिन बेन्झोएट ५% एसजी) 5० ग्रॅम
अमॅझ - एक्स (इमामेक्टिन बेन्झोएट ५% एसजी) 5० ग्रॅम
₹199₹375
अमॅझ - एक्स (इमामेक्टिन बेन्झोएट ५% एसजी) १०० ग्रॅम
अमॅझ - एक्स (इमामेक्टिन बेन्झोएट ५% एसजी) १०० ग्रॅम
₹329₹600
अमॅझ - एक्स (इमामेक्टिन बेन्झोएट ५% एसजी) 250 ग्रॅम
अमॅझ - एक्स (इमामेक्टिन बेन्झोएट ५% एसजी) 250 ग्रॅम
₹809₹1350
अमॅझ - एक्स (इमामेक्टिन बेन्झोएट ५% एसजी) 500 ग्रॅम
अमॅझ - एक्स (इमामेक्टिन बेन्झोएट ५% एसजी) 500 ग्रॅम
₹1399₹2650
अ‍ॅरेक्स -505 (क्लोरपायरीफॉस 50% + साइपरमेथ्रिन 5% ईसी) 1 लिटर
अ‍ॅरेक्स -505 (क्लोरपायरीफॉस 50% + साइपरमेथ्रिन 5% ईसी) 1 लिटर
₹899₹900
अ‍ॅरेक्स -505 (क्लोरपायरीफॉस50% + साइपरमेथ्रिन 5% ईसी) (100 मिली)
अ‍ॅरेक्स -505 (क्लोरपायरीफॉस50% + साइपरमेथ्रिन 5% ईसी) (100 मिली)
₹99₹200
अ‍ॅरेक्स -505 (क्लोरपायरीफॉस50% + साइपरमेथ्रिन 5% ईसी) (250 मिली)
अ‍ॅरेक्स -505 (क्लोरपायरीफॉस50% + साइपरमेथ्रिन 5% ईसी) (250 मिली)
₹239₹250
अ‍ॅरेक्स -505 (क्लोरपायरीफॉस 50% + साइपरमेथ्रिन 5% ईसी) 500 मि.ली
अ‍ॅरेक्स -505 (क्लोरपायरीफॉस 50% + साइपरमेथ्रिन 5% ईसी) 500 मि.ली
₹459₹475
अॅट्राझ (अ‍ॅट्राझिन 50% डब्ल्यू.पी) 500 ग्रॅम
अॅट्राझ (अ‍ॅट्राझिन 50% डब्ल्यू.पी) 500 ग्रॅम
₹299₹600
बीएएसएफ- अॅक्रोबॅट (मेटीराम 44% + डायमेथोमॉर्फ 9% डब्लू जी) 1 किलो
बीएएसएफ- अॅक्रोबॅट (मेटीराम 44% + डायमेथोमॉर्फ 9% डब्लू जी) 1 किलो
₹6389₹6953
बीएएसएफ- अॅक्रोबॅट (डायमेथोमॉर्फ 50% डब्ल्यूपी) 200 ग्रॅम
बीएएसएफ- अॅक्रोबॅट (डायमेथोमॉर्फ 50% डब्ल्यूपी) 200 ग्रॅम
₹1309₹1432
बीएएसएफ कब्रिओटोप (3 किग्रॅ)
बीएएसएफ कब्रिओटोप (3 किग्रॅ)
₹6299₹6708
बीएएसएफ कब्रिओ टोप (300 ग्रॅम)
बीएएसएफ कब्रिओ टोप (300 ग्रॅम)
₹719₹750
बीएएसएफ कब्रिओ टोप (600 ग्रॅम)
बीएएसएफ कब्रिओ टोप (600 ग्रॅम)
₹1399₹1416
ओडिशी (इमाझीथापियर 35% + इमाझामॉक्स 35% डब्लूजी+आऊटराइट ) 100 ग्रॅम
ओडिशी (इमाझीथापियर 35% + इमाझामॉक्स 35% डब्लूजी+आऊटराइट ) 100 ग्रॅम
₹1999₹2340
ओडिशी (इमाझीथापियर 35% + इमाझामॉक्स 35% डब्लूजी+आऊटराइट ) 200 ग्रॅम
ओडिशी (इमाझीथापियर 35% + इमाझामॉक्स 35% डब्लूजी+आऊटराइट ) 200 ग्रॅम
₹3899₹3986
स्टॉम्प पेंडीमीथालीन 30% इसी (1000 मिली)
स्टॉम्प पेंडीमीथालीन 30% इसी (1000 मिली)
₹669₹713
स्‍टॉम्‍प एक्‍स्‍ट्रा 700 मि.ली.
स्‍टॉम्‍प एक्‍स्‍ट्रा 700 मि.ली.
₹699₹847
टिंजर (टॉपरामेझॉन 336 G/l w/w SC) 15 मिली + फ्री फ्लक्स 250 ग्रॅम
टिंजर (टॉपरामेझॉन 336 G/l w/w SC) 15 मिली + फ्री फ्लक्स 250 ग्रॅम
₹929₹1072
टिंजर (टॉपरामेझॉन 336 G/l w/w SC) 15 मिली
टिंजर (टॉपरामेझॉन 336 G/l w/w SC) 15 मिली
₹999₹1072
बारिक्स मॅजिक फळ माशी फक्त लूर
बारिक्स मॅजिक फळ माशी फक्त लूर
₹89₹90
बारिक्स मॅजिक फळ माशी कामगंध सापळा + लूर (एक नग)
बारिक्स मॅजिक फळ माशी कामगंध सापळा + लूर (एक नग)
₹179₹182
बारिक्स मॅजिक भाजीपाला माशी कामगंध सापळा
बारिक्स मॅजिक भाजीपाला माशी कामगंध सापळा
₹89₹91
बारिक्स मॅजिक भाजीपाला माशी कामगंध सापळा + लूर (एक नग)
बारिक्स मॅजिक भाजीपाला माशी कामगंध सापळा + लूर (एक नग)
₹179₹182
बारिक्स मॅजिक स्टीकर क्रोमातिक सापळा- निळे शीट
बारिक्स मॅजिक स्टीकर क्रोमातिक सापळा- निळे शीट
₹220₹500
बायर अॅडमायर (इमिडाक्लोप्रिड 70%) 300 ग्रॅम
बायर अॅडमायर (इमिडाक्लोप्रिड 70%) 300 ग्रॅम
₹2925₹3200
बेयर अ‍ॅडमायर (इमिडाक्लोप्रिड 70%) 150 ग्रॅम
बेयर अ‍ॅडमायर (इमिडाक्लोप्रिड 70%) 150 ग्रॅम
₹1425₹1700
बायर अॅडमायर (इमिडाक्लोप्रिड 70%) 16 ग्रॅम
बायर अॅडमायर (इमिडाक्लोप्रिड 70%) 16 ग्रॅम
₹219₹260
बायर अॅडमायर (इमिडाक्लोप्रिड 70%) 30 ग्रॅम
बायर अॅडमायर (इमिडाक्लोप्रिड 70%) 30 ग्रॅम
₹329₹380
बेयर अ‍ॅडमायर (इमिडाक्लोप्रिड 70%) 75 ग्रॅम
बेयर अ‍ॅडमायर (इमिडाक्लोप्रिड 70%) 75 ग्रॅम
₹730₹860
बेयर अ‍ॅलंटो (थायक्लोप्रिड 21.7% SC) 500 मिली
बेयर अ‍ॅलंटो (थायक्लोप्रिड 21.7% SC) 500 मिली
₹1480₹1700
बेयर अ‍ॅलिएट (फोसेटील एएल 80% डब्लूपी) 1 किग्रॅ
बेयर अ‍ॅलिएट (फोसेटील एएल 80% डब्लूपी) 1 किग्रॅ
₹2499₹2760
बेयर अ‍ॅलिएट (फोसेटील एएल 80% डब्लूपी) 100 ग्रॅम
बेयर अ‍ॅलिएट (फोसेटील एएल 80% डब्लूपी) 100 ग्रॅम
₹299₹370
बेयर अ‍ॅलिएट (फोसेटील एएल 80% डब्लूपी) 250 ग्रॅम
बेयर अ‍ॅलिएट (फोसेटील एएल 80% डब्लूपी) 250 ग्रॅम
₹699₹750
बेयर अ‍ॅलिएट (फोसेटील एएल 80% डब्लूपी) 500 ग्रॅम
बेयर अ‍ॅलिएट (फोसेटील एएल 80% डब्लूपी) 500 ग्रॅम
₹1299₹1420
बेयर अँट्रॅकॉल (प्रोपीनेब ७०% डब्ल्यूपी) १ किलो
बेयर अँट्रॅकॉल (प्रोपीनेब ७०% डब्ल्यूपी) १ किलो
₹799₹800
अँट्रॅकॉल (प्रोपीनेब ७०% डब्ल्यूपी) 100 ग्रॅम
अँट्रॅकॉल (प्रोपीनेब ७०% डब्ल्यूपी) 100 ग्रॅम
₹99₹120
अँट्रॅकॉल (प्रोपीनेब ७०% डब्ल्यूपी) 250 ग्रॅम
अँट्रॅकॉल (प्रोपीनेब ७०% डब्ल्यूपी) 250 ग्रॅम
₹219₹250
अँट्रॅकॉल (प्रोपीनेब 70% डब्ल्यूपी) 500 ग्रॅम
अँट्रॅकॉल (प्रोपीनेब 70% डब्ल्यूपी) 500 ग्रॅम
₹419₹430
बेयर बेल्ट एक्स्पर्ट (फ्लुबेन्डामाईड 19.92% + थायक्लोप्रिड 19.92% एससी) 100 मिली
बेयर बेल्ट एक्स्पर्ट (फ्लुबेन्डामाईड 19.92% + थायक्लोप्रिड 19.92% एससी) 100 मिली
₹780₹989
बेयर कॉन्फिडर (इमिडाक्लोप्रिड 17.8 %SL) 100 मिली
बेयर कॉन्फिडर (इमिडाक्लोप्रिड 17.8 %SL) 100 मिली
₹399₹400
बेयर कॉन्फिडर (इमिडाक्लोप्रिड 17.8 %) 250 मिली
बेयर कॉन्फिडर (इमिडाक्लोप्रिड 17.8 %) 250 मिली
₹750₹980
कॉन्फिडॉर सुपर (इमिडाक्लोप्रिड ३०.५% एससी) 1लिटर
कॉन्फिडॉर सुपर (इमिडाक्लोप्रिड ३०.५% एससी) 1लिटर
₹5299₹6100
कॉन्फिडॉर सुपर (इमिडाक्लोप्रिड ३०.५% एससी) २५० मिली
कॉन्फिडॉर सुपर (इमिडाक्लोप्रिड ३०.५% एससी) २५० मिली
₹1349₹1560
कॉन्फिडॉर सुपर (इमिडाक्लोप्रिड ३०.५% एससी) 500 मिली
कॉन्फिडॉर सुपर (इमिडाक्लोप्रिड ३०.५% एससी) 500 मिली
₹2649₹3080
बायर डेसीस 100 (डेल्टामेथ्रिन 100 EC 11% w/w) 1 लिटर
बायर डेसीस 100 (डेल्टामेथ्रिन 100 EC 11% w/w) 1 लिटर
₹1999₹2330
डेसिस 100( डेल्टामेथ्रीन 100 ईसी) 100 मिली
डेसिस 100( डेल्टामेथ्रीन 100 ईसी) 100 मिली
₹229₹280
डेसिस 100( डेल्टामेथ्रीन 100 ईसी) 250 मिली
डेसिस 100( डेल्टामेथ्रीन 100 ईसी) 250 मिली
₹529₹600
बायर एव्हर गोल्ड एक्सटेन्ड (पेनफ्लुफेन 13.28% w/w + ट्रायफ्लॉक्सिस्ट्रोबिन 13.28% w/w FS) 1 लिटर
बायर एव्हर गोल्ड एक्सटेन्ड (पेनफ्लुफेन 13.28% w/w + ट्रायफ्लॉक्सिस्ट्रोबिन 13.28% w/w FS) 1 लिटर
₹8350
बायर एव्हर गोल्ड एक्सटेन्ड (पेनफ्लुफेन 13.28% w/w + ट्रायफ्लॉक्सिस्ट्रोबिन 13.28% w/w FS) 100 मिली
बायर एव्हर गोल्ड एक्सटेन्ड (पेनफ्लुफेन 13.28% w/w + ट्रायफ्लॉक्सिस्ट्रोबिन 13.28% w/w FS) 100 मिली
₹910
बायर एव्हर गोल्ड एक्सटेन्ड (पेनफ्लुफेन 13.28% w/w + ट्रायफ्लॉक्सिस्ट्रोबिन 13.28% w/w FS) 250 मिली
बायर एव्हर गोल्ड एक्सटेन्ड (पेनफ्लुफेन 13.28% w/w + ट्रायफ्लॉक्सिस्ट्रोबिन 13.28% w/w FS) 250 मिली
₹2190
बायर एव्हर गोल्ड एक्सटेन्ड (पेनफ्लुफेन 13.28% w/w + ट्रायफ्लॉक्सिस्ट्रोबिन 13.28% w/w FS) 40 मिली
बायर एव्हर गोल्ड एक्सटेन्ड (पेनफ्लुफेन 13.28% w/w + ट्रायफ्लॉक्सिस्ट्रोबिन 13.28% w/w FS) 40 मिली
₹380
बायर एव्हर गोल्ड एक्सटेन्ड (पेनफ्लुफेन 13.28% w/w + ट्रायफ्लॉक्सिस्ट्रोबिन 13.28% w/w FS) 500 मिली
बायर एव्हर गोल्ड एक्सटेन्ड (पेनफ्लुफेन 13.28% w/w + ट्रायफ्लॉक्सिस्ट्रोबिन 13.28% w/w FS) 500 मिली
₹4250₹4275
बेयर फेम (फ्लुबेन्डामाईंड 480 एससी) 10 मिली
बेयर फेम (फ्लुबेन्डामाईंड 480 एससी) 10 मिली
₹219₹290
बेयर फेम (फ्लुबेन्डामाईंड 480 एससी) 100 मिली
बेयर फेम (फ्लुबेन्डामाईंड 480 एससी) 100 मिली
₹1949₹2280
बेयर फेम (फ्लुबेन्डामाईंड 480 एससी) 250 मिली
बेयर फेम (फ्लुबेन्डामाईंड 480 एससी) 250 मिली
₹4799₹5660
बेयर फेम (फ्लुबेन्डामाईंड 480 एससी) 50 मिली
बेयर फेम (फ्लुबेन्डामाईंड 480 एससी) 50 मिली
₹999₹1160
बेयर फेम (फ्लुबेन्डामाईंड 480 एससी) 500 मिली
बेयर फेम (फ्लुबेन्डामाईंड 480 एससी) 500 मिली
₹9599₹11240
बेयर फेनोस क्विक (फ्लुबेंडीमाइड 90 + डेल्टामेथ्रिन 60 एससी (8.33% डब्ल्यू/डब्ल्यू + 5.56% डब्ल्यू/डब्ल्यू) 250 मिली
बेयर फेनोस क्विक (फ्लुबेंडीमाइड 90 + डेल्टामेथ्रिन 60 एससी (8.33% डब्ल्यू/डब्ल्यू + 5.56% डब्ल्यू/डब्ल्यू) 250 मिली
₹999₹1250
बेयर फॉलिक्युर (टेब्युकोनॅझोल 250 ईसी) 1 लीटर
बेयर फॉलिक्युर (टेब्युकोनॅझोल 250 ईसी) 1 लीटर
₹2599₹2900
बेयर फॉलिक्युर (टेब्युकोनॅझोल 250 ईसी) 100 मिली
बेयर फॉलिक्युर (टेब्युकोनॅझोल 250 ईसी) 100 मिली
₹299₹350
बेयर फॉलिक्युर (टेब्युकोनॅझोल 250 ईसी) 250 मिली
बेयर फॉलिक्युर (टेब्युकोनॅझोल 250 ईसी) 250 मिली
₹699₹750
बेयर फॉलिक्युर (टेब्युकोनॅझोल 250 ईसी) 500 मिली
बेयर फॉलिक्युर (टेब्युकोनॅझोल 250 ईसी) 500 मिली
₹1299₹1480
बेयर गौचो (इमिडाक्लोप्रिड 600 एफएस 48%) 100 मि.ली.
बेयर गौचो (इमिडाक्लोप्रिड 600 एफएस 48%) 100 मि.ली.
₹499₹520
बेयर ग्लॅमोर (एथिप्रोल + इमिडाक्लोप्रिड 80 डब्ल्यूजी 40 + 40% डब्ल्यू) 100 ग्रॅम
बेयर ग्लॅमोर (एथिप्रोल + इमिडाक्लोप्रिड 80 डब्ल्यूजी 40 + 40% डब्ल्यू) 100 ग्रॅम
₹1240₹1450
बेयर इन्फिनिटो (फ्यूओपिकॉलाइड आणि प्रोपेमोकार्ब हायड्रोक्लोराईड) 1 लिटर
बेयर इन्फिनिटो (फ्यूओपिकॉलाइड आणि प्रोपेमोकार्ब हायड्रोक्लोराईड) 1 लिटर
₹2160₹2400
बायर जंप (40 ग्रॅम)
बायर जंप (40 ग्रॅम)
₹829₹1140
बेयर लुना एक्सपेरियन्स (फ्लूओपीरम 17.7% + टेब्यूकोनाझोल 17.7% एससी) 1 लीटर
बेयर लुना एक्सपेरियन्स (फ्लूओपीरम 17.7% + टेब्यूकोनाझोल 17.7% एससी) 1 लीटर
₹6199₹6790
बेयर लुना एक्सपेरिय न्स (फ्लूओपीरम 17.7% + टेब्यूकोनाझोल 17.7% एससी) 100 मिली
बेयर लुना एक्सपेरिय न्स (फ्लूओपीरम 17.7% + टेब्यूकोनाझोल 17.7% एससी) 100 मिली
₹649₹850
बेयर लुना एक्सपेरियन्स (फ्लूओपीरम 17.7% + टेब्यूकोनाझोल 17.7% एससी) 250 ml
बेयर लुना एक्सपेरियन्स (फ्लूओपीरम 17.7% + टेब्यूकोनाझोल 17.7% एससी) 250 ml
₹1599₹1760
मेलोडी डुओ (इप्रोवॅलीकार्ब 5.5% +प्रोपीनेब 61.25% डब्लू पी) 1 किलो
मेलोडी डुओ (इप्रोवॅलीकार्ब 5.5% +प्रोपीनेब 61.25% डब्लू पी) 1 किलो
₹2185₹2470
मेलोडी डुओ (इप्रोवॅलीकार्ब 5.5% +प्रोपीनेब 61.25% डब्लू पी) 100 ग्रॅम
मेलोडी डुओ (इप्रोवॅलीकार्ब 5.5% +प्रोपीनेब 61.25% डब्लू पी) 100 ग्रॅम
₹289₹330
मेलोडी डुओ (इप्रोवॅलीकार्ब 5.5% +प्रोपीनेब 61.25% डब्लू पी) 400 ग्रॅम
मेलोडी डुओ (इप्रोवॅलीकार्ब 5.5% +प्रोपीनेब 61.25% डब्लू पी) 400 ग्रॅम
₹1009₹1040
मेलोडी डुओ (इप्रोवॅलीकार्ब 5.5% +प्रोपीनेब 61.25% डब्लू पी) 800 ग्रॅम
मेलोडी डुओ (इप्रोवॅलीकार्ब 5.5% +प्रोपीनेब 61.25% डब्लू पी) 800 ग्रॅम
₹1999₹2020
बेयर मोवेन्टो एनर्जी (240 एससी) 100 मिली
बेयर मोवेन्टो एनर्जी (240 एससी) 100 मिली
₹399₹430
बेयर मोवेन्टो एनर्जी (240 एससी) 250 मिली
बेयर मोवेन्टो एनर्जी (240 एससी) 250 मिली
₹999₹990
बेयर नेटिवो (टेब्यूकोनॅझोल 50%+ ट्रायफ्लॉक्सीस्ट्रॉबीन 25% डब्लूजी)10 ग्रॅम
बेयर नेटिवो (टेब्यूकोनॅझोल 50%+ ट्रायफ्लॉक्सीस्ट्रॉबीन 25% डब्लूजी)10 ग्रॅम
₹119₹150
बेयर नेटिवो (टेब्यूकोनॅझोल 50%+ ट्रायफ्लॉक्सीस्ट्रॉबीन 25% डब्लूजी)100 ग्रॅम
बेयर नेटिवो (टेब्यूकोनॅझोल 50%+ ट्रायफ्लॉक्सीस्ट्रॉबीन 25% डब्लूजी)100 ग्रॅम
₹879₹1050
बेयर नेटिवो (टेब्यूकोनॅझोल 50%+ ट्रायफ्लॉक्सीस्ट्रॉबीन 25% डब्लूजी)250 ग्रॅम
बेयर नेटिवो (टेब्यूकोनॅझोल 50%+ ट्रायफ्लॉक्सीस्ट्रॉबीन 25% डब्लूजी)250 ग्रॅम
₹2099₹2400
बेयर नेटिवो (टेब्यूकोनॅझोल 50%+ ट्रायफ्लॉक्सीस्ट्रॉबीन 25% डब्लूजी)50 ग्रॅम
बेयर नेटिवो (टेब्यूकोनॅझोल 50%+ ट्रायफ्लॉक्सीस्ट्रॉबीन 25% डब्लूजी)50 ग्रॅम
₹449₹570
बेयर नेटिवो (टेब्यूकोनॅझोल 50%+ ट्रायफ्लॉक्सीस्ट्रॉबीन 25% डब्लूजी)500 ग्रॅम
बेयर नेटिवो (टेब्यूकोनॅझोल 50%+ ट्रायफ्लॉक्सीस्ट्रॉबीन 25% डब्लूजी)500 ग्रॅम
₹4099₹4600
बेयर ओबेरॉन स्पायरोमेसीफेन 240 SC (22.9 % w/w) 1 लिटर
बेयर ओबेरॉन स्पायरोमेसीफेन 240 SC (22.9 % w/w) 1 लिटर
₹4949₹5610
बेयर ओबेरॉन स्पायरोमेसीफेन 240 SC (22.9 % w/w) 100 मिली
बेयर ओबेरॉन स्पायरोमेसीफेन 240 SC (22.9 % w/w) 100 मिली
₹579₹650
बेयर ओबेरॉन स्पायरोमेसीफेन 240 SC (22.9 % w/w) 200 मिली
बेयर ओबेरॉन स्पायरोमेसीफेन 240 SC (22.9 % w/w) 200 मिली
₹1129₹1240
बेयर ओबेरॉन स्पायरोमेसीफेन 240 SC (22.9 % w/w) 500 मिली
बेयर ओबेरॉन स्पायरोमेसीफेन 240 SC (22.9 % w/w) 500 मिली
₹2599₹2890
बायर - प्रोफाइलर(फ्लुओपिकोलाइड 4.44% + फोसेटाइल-अल 66.67% w/w WG (71.1 WG)) 250 gm
बायर - प्रोफाइलर(फ्लुओपिकोलाइड 4.44% + फोसेटाइल-अल 66.67% w/w WG (71.1 WG)) 250 gm
₹799₹1050
बेयर रॅक्सिल इझी (टेब्युकोनॅझोल 60 एफएस) 13.4 मिली
बेयर रॅक्सिल इझी (टेब्युकोनॅझोल 60 एफएस) 13.4 मिली
₹90₹110
बेयर रॅक्सिल इझी (टेब्युकोनॅझोल 60 एफएस) 50 मिली
बेयर रॅक्सिल इझी (टेब्युकोनॅझोल 60 एफएस) 50 मिली
₹290₹330
बेयर रिजेंट (फिप्रोनील 5% एससी) 1 लीटर
बेयर रिजेंट (फिप्रोनील 5% एससी) 1 लीटर
₹1399₹1640
बेयर रिजेंट (फिप्रोनील 5% एससी) 100 मिली
बेयर रिजेंट (फिप्रोनील 5% एससी) 100 मिली
₹169₹210
बेयर रिजेंट (फिप्रोनील 5% एससी) 250 मिली
बेयर रिजेंट (फिप्रोनील 5% एससी) 250 मिली
₹379₹440
बेयर रिजेंट (फिप्रोनील 5% एससी) 500 मिली
बेयर रिजेंट (फिप्रोनील 5% एससी) 500 मिली
₹729₹840
बेयर रिजेंट गोल्ड (फिप्रोनील18.87%एससी) 250 मिली
बेयर रिजेंट गोल्ड (फिप्रोनील18.87%एससी) 250 मिली
₹1320₹1360
बेयर रिजेंट गोल्ड (फिप्रोनील18.87%एससी) 500 मिली
बेयर रिजेंट गोल्ड (फिप्रोनील18.87%एससी) 500 मिली
₹2560₹2670
बेयर रिजेंट अल्ट्रा (फिप्रोनील 0.6 जीआर) 1 किलो
बेयर रिजेंट अल्ट्रा (फिप्रोनील 0.6 जीआर) 1 किलो
₹229₹295
बेयर रिजेंट अल्ट्रा (फिप्रोनील 0.6 जीआर) 4 किलो
बेयर रिजेंट अल्ट्रा (फिप्रोनील 0.6 जीआर) 4 किलो
₹899₹1120
राऊंडअप (5 लिटर)
राऊंडअप (5 लिटर)
₹3369₹4000
बेयर सेन्कोर (मेट्रिबुझिन 70 डब्ल्यूपी) 100 ग्रॅम
बेयर सेन्कोर (मेट्रिबुझिन 70 डब्ल्यूपी) 100 ग्रॅम
₹399₹400
बेयर सोलोमन (सायफ्लुथ्रिन + इमिडाक्लोप्रिड) 100 मिली
बेयर सोलोमन (सायफ्लुथ्रिन + इमिडाक्लोप्रिड) 100 मिली
₹329₹400
बेयर सोलोमन (सायफ्लुथ्रिन + इमिडाक्लोप्रिड) 250 मिली
बेयर सोलोमन (सायफ्लुथ्रिन + इमिडाक्लोप्रिड) 250 मिली
₹799₹880
बेयर सोलोमन (सायफ्लुथ्रिन + इमिडाक्लोप्रिड) 500 मिली
बेयर सोलोमन (सायफ्लुथ्रिन + इमिडाक्लोप्रिड) 500 मिली
₹1549₹1650
बेयर सोलोमन (सायफ्लुथ्रिन + इमिडाक्लोप्रिड) 100 मिली
बेयर सोलोमन (सायफ्लुथ्रिन + इमिडाक्लोप्रिड) 100 मिली
₹310₹400
बायर वायगो (टेट्रानिलिप्रोल 200 ग्रॅम/लिटर एससी) 100 मि.ली.
बायर वायगो (टेट्रानिलिप्रोल 200 ग्रॅम/लिटर एससी) 100 मि.ली.
₹1360₹1500
बायर वायगो (टेट्रानिलिप्रोल 200 ग्रॅम/लिटर एससी) 250 मि.ली.
बायर वायगो (टेट्रानिलिप्रोल 200 ग्रॅम/लिटर एससी) 250 मि.ली.
₹3600
बायर वायगो (टेट्रानिलिप्रोल 200 ग्रॅम/लिटर एससी) 50 मि.ली.
बायर वायगो (टेट्रानिलिप्रोल 200 ग्रॅम/लिटर एससी) 50 मि.ली.
₹700₹750
वेलम प्राईम 250 मिली (सूत्रकृमीनाशक)
वेलम प्राईम 250 मिली (सूत्रकृमीनाशक)
₹2099₹2500
वेलम प्राईम 500 मिली (सूत्रकृमीनाशक)
वेलम प्राईम 500 मिली (सूत्रकृमीनाशक)
₹4049₹4500
बेयर व्हीप सुपर (फेनोक्साप्रॉप इथिल 9 ईसी) 1 लिटर
बेयर व्हीप सुपर (फेनोक्साप्रॉप इथिल 9 ईसी) 1 लिटर
₹2005₹2400
बेयर व्हीप सुपर (फेनोक्साप्रॉप इथिल 9 ईसी) 500 मिली
बेयर व्हीप सुपर (फेनोक्साप्रॉप इथिल 9 ईसी) 500 मिली
₹1012₹1210
बायोसेन्स वांग्यामधील शेंडे आणि फळे पोखरणारी अळी (बीएफएसबी) ल्यूर - 1 युनिट
बायोसेन्स वांग्यामधील शेंडे आणि फळे पोखरणारी अळी (बीएफएसबी) ल्यूर - 1 युनिट
₹79₹100
बायोसेन्स एफएडब्लू ल्यूर - 1 युनिट
बायोसेन्स एफएडब्लू ल्यूर - 1 युनिट
₹59₹100
बायोसेन्स मेलॉन फ्लाय ल्यूर - 1 युनिट
बायोसेन्स मेलॉन फ्लाय ल्यूर - 1 युनिट
₹79₹100
बायोसेन्स पीबीडब्लू ल्युर -1 यूनिट
बायोसेन्स पीबीडब्लू ल्युर -1 यूनिट
₹59₹100
बायोसेन्स स्टिकी ट्रॅप ब्लू (५ चा संच)
बायोसेन्स स्टिकी ट्रॅप ब्लू (५ चा संच)
₹229₹500
बायोसेन्स स्टिकी ट्रॅप यलो (५ चा संच)
बायोसेन्स स्टिकी ट्रॅप यलो (५ चा संच)
₹229₹500
पीसीआय वोटा टी ट्रॅप
पीसीआय वोटा टी ट्रॅप
₹79₹120
कॉन्स्टा (फिप्रोनील 40% + इमीडाक्लोप्रिड 40%) 100 ग्रॅम
कॉन्स्टा (फिप्रोनील 40% + इमीडाक्लोप्रिड 40%) 100 ग्रॅम
₹1075₹1400
कॉन्स्टा (फिप्रोनील 40% + इमीडाक्लोप्रिड 40%) 40 ग्रॅम
कॉन्स्टा (फिप्रोनील 40% + इमीडाक्लोप्रिड 40%) 40 ग्रॅम
₹459₹620
कूपर 1 (कॉपर ऑक्सीक्लोराईड 50% डब्ल्यू जी) 500 ग्रॅम
कूपर 1 (कॉपर ऑक्सीक्लोराईड 50% डब्ल्यू जी) 500 ग्रॅम
₹549₹800
क्रुझर (थायमेथोक्साम 25% डब्ल्यूजी) 1 किग्रॅ
क्रुझर (थायमेथोक्साम 25% डब्ल्यूजी) 1 किग्रॅ
₹999₹1775
क्रुझर (थायमेथोक्साम 25% डब्ल्यूजी) 100 ग्रॅम
क्रुझर (थायमेथोक्साम 25% डब्ल्यूजी) 100 ग्रॅम
₹116₹250
क्रुझर (थायमेथोक्साम २५% डब्ल्यूजी) २५० ग्रॅम
क्रुझर (थायमेथोक्साम २५% डब्ल्यूजी) २५० ग्रॅम
₹279₹480
क्रुझर (थायमेथोक्साम 25% डब्ल्यूजी) 5 ग्रॅम
क्रुझर (थायमेथोक्साम 25% डब्ल्यूजी) 5 ग्रॅम
₹14₹25
क्रुझर (थायमेथॉक्साम 25% डब्ल्यूजी) 500 ग्रॅम
क्रुझर (थायमेथॉक्साम 25% डब्ल्यूजी) 500 ग्रॅम
₹525₹900
क्रुझर प्लस (थायमेथॉक्साम 30% एफएस ) 100 मिली
क्रुझर प्लस (थायमेथॉक्साम 30% एफएस ) 100 मिली
₹159₹315
क्रुझर प्लस (थायमेथॉक्साम 30% एफएस ) 250 मिली
क्रुझर प्लस (थायमेथॉक्साम 30% एफएस ) 250 मिली
₹389₹780
क्रुझर प्लस (थायमेथॉक्साम 30% एफएस ) 500 मिली
क्रुझर प्लस (थायमेथॉक्साम 30% एफएस ) 500 मिली
₹773₹1550
अबॅसिन (अबमेक्टिन 1.9% ईसी) 100 मि.ली.
अबॅसिन (अबमेक्टिन 1.9% ईसी) 100 मि.ली.
₹779₹861
बाविस्टिन (कार्बेंडॅझिम 50% डब्लूपी) 100 ग्रॅम
बाविस्टिन (कार्बेंडॅझिम 50% डब्लूपी) 100 ग्रॅम
₹169₹200
बाविस्टिन (कार्बेंडॅझिम 50% डब्लूपी) 250 ग्रॅम
बाविस्टिन (कार्बेंडॅझिम 50% डब्लूपी) 250 ग्रॅम
₹389₹456
बाविस्टिन (कार्बेंडॅझिम 50% डब्लूपी) 50 ग्रॅम
बाविस्टिन (कार्बेंडॅझिम 50% डब्लूपी) 50 ग्रॅम
₹99₹118
बाविस्टिन (कार्बेंडॅझिम 50% डब्लूपी) 500 ग्रॅम
बाविस्टिन (कार्बेंडॅझिम 50% डब्लूपी) 500 ग्रॅम
₹699₹800
ब्लु कॉपर (कॉपर ऑक्सीक्लोराईड) 500 ग्रॅम
ब्लु कॉपर (कॉपर ऑक्सीक्लोराईड) 500 ग्रॅम
₹529₹675
क्लिंटन (ग्लायफोसेट 41 एसएल) 1लिटर
क्लिंटन (ग्लायफोसेट 41 एसएल) 1लिटर
₹635₹635
क्लिंटन (ग्लायफोसेट 41 एसएल) 500 मिली
क्लिंटन (ग्लायफोसेट 41 एसएल) 500 मिली
₹419₹595
लारा -909 (क्लोरो 50% + सायपर 5% ईसी) 100 मिली
लारा -909 (क्लोरो 50% + सायपर 5% ईसी) 100 मिली
₹109₹143
लारा -909 (क्लोरो 50% + सायपर 5% ईसी) 500 मिली
लारा -909 (क्लोरो 50% + सायपर 5% ईसी) 500 मिली
₹509₹630
प्रोक्लेम (इमामेक्टिन 5% एसजी) 10 ग्रॅम
प्रोक्लेम (इमामेक्टिन 5% एसजी) 10 ग्रॅम
₹89₹112
प्रोक्लेम (इमामेक्टिन 5% एसजी) 100 ग्रॅम
प्रोक्लेम (इमामेक्टिन 5% एसजी) 100 ग्रॅम
₹549₹845
प्रोक्लेम (इमामेक्टिन 5% एसजी) 250 ग्रॅम
प्रोक्लेम (इमामेक्टिन 5% एसजी) 250 ग्रॅम
₹1349₹2050
प्रोक्लेम (इमामेक्टिन 5% एसजी) 500 ग्रॅम
प्रोक्लेम (इमामेक्टिन 5% एसजी) 500 ग्रॅम
₹2599₹3950
क्रिस्टल टिल्ट (प्रोपीकोनॅझोल 25% ईसी) 1 लीटर
क्रिस्टल टिल्ट (प्रोपीकोनॅझोल 25% ईसी) 1 लीटर
₹1699₹1850
क्रिस्टल टिल्ट (प्रोपीकोनॅझोल 25% ईसी) 100 मिली
क्रिस्टल टिल्ट (प्रोपीकोनॅझोल 25% ईसी) 100 मिली
₹189₹206
क्रिस्टल टिल्ट (प्रोपीकोनॅझोल 25% ईसी) 250 मिली
क्रिस्टल टिल्ट (प्रोपीकोनॅझोल 25% ईसी) 250 मिली
₹449₹490
क्रिस्टल टिल्ट (प्रोपीकोनॅझोल 25% ईसी) 250 मिली
क्रिस्टल टिल्ट (प्रोपीकोनॅझोल 25% ईसी) 250 मिली
₹869₹950
धानुका अरेवा - 100 ग्रॅम
धानुका अरेवा - 100 ग्रॅम
₹159₹216
कोनिका 50% WP 250 ग्रॅम
कोनिका 50% WP 250 ग्रॅम
₹699₹791
कोनिका 50% WP 500 ग्रॅम
कोनिका 50% WP 500 ग्रॅम
₹1329₹1481
धानुका - कव्हर लिक्विड (रायनॅक्झीपायर) 30 मिली
धानुका - कव्हर लिक्विड (रायनॅक्झीपायर) 30 मिली
₹469₹597
धानुका - कव्हर लिक्विड (रायनॅक्झीपायर) 60 मिली
धानुका - कव्हर लिक्विड (रायनॅक्झीपायर) 60 मिली
₹929₹1130
धानुका - धानुकोप 50% डब्ल्यूपी (कॉपर ऑक्सीक्लोराईड) 500 ग्रॅम
धानुका - धानुकोप 50% डब्ल्यूपी (कॉपर ऑक्सीक्लोराईड) 500 ग्रॅम
₹499₹595
धनुलक्स (क्विनालफॉस 25 ईसी) 1 लि
धनुलक्स (क्विनालफॉस 25 ईसी) 1 लि
₹749₹871
धनुलक्स (क्विनालफॉस 25 ईसी) 250 मि.ली
धनुलक्स (क्विनालफॉस 25 ईसी) 250 मि.ली
₹229₹246
धनुलक्स (क्विनालफॉस 25 ईसी) 5 लि
धनुलक्स (क्विनालफॉस 25 ईसी) 5 लि
₹3399₹4125
धनुलक्स (क्विनालफॉस 25 ईसी) 500 मि.ली
धनुलक्स (क्विनालफॉस 25 ईसी) 500 मि.ली
₹405₹456
धानुका - धानुस्टीन 50% डब्ल्यूपी (कार्बेंडॅझिम) 500 ग्रॅम
धानुका - धानुस्टीन 50% डब्ल्यूपी (कार्बेंडॅझिम) 500 ग्रॅम
₹399₹455
धानुका धानुटोप (पेंडिमेथालिन 30% इसी) 1000 मिली
धानुका धानुटोप (पेंडिमेथालिन 30% इसी) 1000 मिली
₹489₹611
धानुका धनुटॉप सुपर (पेंडिमेथालिन 38.7% CS) 700 मि.ली.
धानुका धनुटॉप सुपर (पेंडिमेथालिन 38.7% CS) 700 मि.ली.
₹649₹705
डोझो मॅक्स 10% एमईसी (पायरीथिओबॅक सोडियम 6% + क्विझॅलोफॉप इथिल 4% एमईसी) 500 मि.ली.
डोझो मॅक्स 10% एमईसी (पायरीथिओबॅक सोडियम 6% + क्विझॅलोफॉप इथिल 4% एमईसी) 500 मि.ली.
₹1599₹1900
धानुका ईएम 1 (इमामेक्टिन) 250 ग्रॅम
धानुका ईएम 1 (इमामेक्टिन) 250 ग्रॅम
₹819₹1211
धानुका ईएम 1 (इमामेक्टिन) 500 ग्रॅम
धानुका ईएम 1 (इमामेक्टिन) 500 ग्रॅम
₹1449₹1972
कासु -बी 3एल (कसूगामायसीन) 1 लीटर
कासु -बी 3एल (कसूगामायसीन) 1 लीटर
₹1199₹1268
कासु -बी 3एल (कसूगामायसीन) - 100 मिली
कासु -बी 3एल (कसूगामायसीन) - 100 मिली
₹139₹161
कासु -बी 3एल (कसूगामायसीन) 250 मिली
कासु -बी 3एल (कसूगामायसीन) 250 मिली
₹299₹363
कासु -बी 3एल (कसूगामायसीन) 500 मिली
कासु -बी 3एल (कसूगामायसीन) 500 मिली
₹549₹655
धानुका - मीडिया 17.8% एस एल (100 मिली)
धानुका - मीडिया 17.8% एस एल (100 मिली)
₹209₹236
धानुका - मीडिया 17.8% एस एल (250 मिली)
धानुका - मीडिया 17.8% एस एल (250 मिली)
₹489₹560
धानुका - मीडिया 17.8% एस एल (500 मिली)
धानुका - मीडिया 17.8% एस एल (500 मिली)
₹899₹1086
धानुका - ओमाईट - 500 मिली
धानुका - ओमाईट - 500 मिली
₹779₹821
धानुका - पेजर (250 ग्रॅम)
धानुका - पेजर (250 ग्रॅम)
₹599₹876
धानुका - पेजर (500 ग्रॅम)
धानुका - पेजर (500 ग्रॅम)
₹1099₹1655
टारगा सुपर (100 ml)
टारगा सुपर (100 ml)
₹199₹225
टारगा सुपर ( 250 मिली)
टारगा सुपर ( 250 मिली)
₹440₹525
टारगा सुपर (5% इसी क्वीझोलफोप-इथिल) 500 मिली
टारगा सुपर (5% इसी क्वीझोलफोप-इथिल) 500 मिली
₹899₹955
धनुका - विटावॅक्स पॉवर - 10 ग्रॅम
धनुका - विटावॅक्स पॉवर - 10 ग्रॅम
₹29₹37
विटावॅक्स पॉवर (कॅर्बोक्झिन + थायरम) - 100 ग्रॅम
विटावॅक्स पॉवर (कॅर्बोक्झिन + थायरम) - 100 ग्रॅम
₹239₹246
वीडमार सुपर (2-4-डी अमाईन सॉल्ट 58% एसएल) 1 लिटर
वीडमार सुपर (2-4-डी अमाईन सॉल्ट 58% एसएल) 1 लिटर
₹499₹591
वीडमार सुपर (2-4-डी अमाईन सॉल्ट 58% एसएल) 250 मिली
वीडमार सुपर (2-4-डी अमाईन सॉल्ट 58% एसएल) 250 मिली
₹149₹181
वीडमार सुपर (2-4-डी अमाईन सॉल्ट 58% एसएल) 500 मिली
वीडमार सुपर (2-4-डी अमाईन सॉल्ट 58% एसएल) 500 मिली
₹269₹311
डाऊ डेलिगेट (स्पिनेटोराम 11.7% SC) 100 मि.ली.
डाऊ डेलिगेट (स्पिनेटोराम 11.7% SC) 100 मि.ली.
₹1299₹1476
डाऊ डेलिगेट (स्पिनेटोराम 11.7% SC) 180 मि.ली.
डाऊ डेलिगेट (स्पिनेटोराम 11.7% SC) 180 मि.ली.
₹2199₹2556
डाऊ डेलिगेट (स्पिनेटोराम 11.7% SC) 20 मि.ली.
डाऊ डेलिगेट (स्पिनेटोराम 11.7% SC) 20 मि.ली.
₹349₹353
डाऊ गोल (ऑक्सिफ्ल्युरोफेन 23.5% EC ) 100 मि.ली.
डाऊ गोल (ऑक्सिफ्ल्युरोफेन 23.5% EC ) 100 मि.ली.
₹279₹385
डाऊ गोल (ऑक्सिफ्ल्युरोफेन 23.5% EC ) 250 मि.ली.
डाऊ गोल (ऑक्सिफ्ल्युरोफेन 23.5% EC ) 250 मि.ली.
₹689₹932
डाऊ गोल (ऑक्सिफ्ल्युरोफेन 23.5% EC ) 500 मि.ली.
डाऊ गोल (ऑक्सिफ्ल्युरोफेन 23.5% EC ) 500 मि.ली.
₹1349₹1833
डाऊ स्ट्रोंगार्म (डाईक्लोसुलेम 840 WDG ) 12.4 ग्रॅम
डाऊ स्ट्रोंगार्म (डाईक्लोसुलेम 840 WDG ) 12.4 ग्रॅम
₹675₹706
डाऊ ट्रेसर (स्पिनोसॅड 45% SC) 7 मि.ली.
डाऊ ट्रेसर (स्पिनोसॅड 45% SC) 7 मि.ली.
₹209₹245
ड्युपॉन्ट कर्जेट (सायमोक्सॅनिल 8% + मॅन्कोझेब 64%) 600 ग्रॅम
ड्युपॉन्ट कर्जेट (सायमोक्सॅनिल 8% + मॅन्कोझेब 64%) 600 ग्रॅम
₹755₹1029
इक्वेशन प्रो 200 मिली
इक्वेशन प्रो 200 मिली
₹1015₹1098
मिरा 71 (ग्लायफोसेट 71% एसजी ) 100 ग्रॅम
मिरा 71 (ग्लायफोसेट 71% एसजी ) 100 ग्रॅम
₹159₹175
एफएमसी अल्ग्रिप (मेटसल्फुरॉन मिथाइल 20% डब्ल्यूपी) 8 ग्रॅम
एफएमसी अल्ग्रिप (मेटसल्फुरॉन मिथाइल 20% डब्ल्यूपी) 8 ग्रॅम
₹120₹120
ड्युपॉन्ट - बेनेव्हिया (180 मिली)
ड्युपॉन्ट - बेनेव्हिया (180 मिली)
₹1750₹1999
ड्युपॉन्ट - बेनेव्हिया (240 मिली)
ड्युपॉन्ट - बेनेव्हिया (240 मिली)
₹2350₹2646
कोराजन (रेनॉक्सीपीर) 10 मिली
कोराजन (रेनॉक्सीपीर) 10 मिली
₹199₹220
कोराजन (रेनॉक्सीपीर) 150 मिली
कोराजन (रेनॉक्सीपीर) 150 मिली
₹2099₹2710
कोराजन (रेनॉक्सीपीर) 30 मिली
कोराजन (रेनॉक्सीपीर) 30 मिली
₹499₹579
कोराजन (रेनॉक्सीपीर) 300 मिली
कोराजन (रेनॉक्सीपीर) 300 मिली
₹3979₹5543
कोराजन (रेनॉक्सीपीर) 80 मिली
कोराजन (रेनॉक्सीपीर) 80 मिली
₹1079₹1450
ड्यूपॉन्ट फरटेरा (रेनॅक्सीपीयर ०.४% जीआर) ४ किलो
ड्यूपॉन्ट फरटेरा (रेनॅक्सीपीयर ०.४% जीआर) ४ किलो
₹900₹967
घरडा हमला (क्लोरपायरीफॉस ५०% + सायपरमेथ्रिन ५% ईसी) 1 लीटर
घरडा हमला (क्लोरपायरीफॉस ५०% + सायपरमेथ्रिन ५% ईसी) 1 लीटर
₹729₹1120
ग्लायक्लीन (ग्लायफोसेट 41% एसएल) 1 लिटर
ग्लायक्लीन (ग्लायफोसेट 41% एसएल) 1 लिटर
₹709₹900
ग्लायक्लीन (ग्लायफोसेट 41% एसएल) 5 लिटर
ग्लायक्लीन (ग्लायफोसेट 41% एसएल) 5 लिटर
₹3419₹4500
ग्लायक्लीन (ग्लायफोसेट 41% एसएल) 500 मि.ली
ग्लायक्लीन (ग्लायफोसेट 41% एसएल) 500 मि.ली
₹369₹485
डेल्टा ट्रॅप
डेल्टा ट्रॅप
₹50₹50
हेलिऑक्स (प्रोफेनोफॉस 40% +सायपरमेथ्रीन 4% ईसी) 1 लीटर
हेलिऑक्स (प्रोफेनोफॉस 40% +सायपरमेथ्रीन 4% ईसी) 1 लीटर
₹779₹1100
हेलिऑक्स (प्रोफेनोफॉस 40% +सायपरमेथ्रीन 4% ईसी) 100 मिली
हेलिऑक्स (प्रोफेनोफॉस 40% +सायपरमेथ्रीन 4% ईसी) 100 मिली
₹119₹200
हेलिऑक्स (प्रोफेनोफॉस 40% +सायपरमेथ्रीन 4% ईसी) 250 मिली
हेलिऑक्स (प्रोफेनोफॉस 40% +सायपरमेथ्रीन 4% ईसी) 250 मिली
₹229₹325
हेलिओक्स (प्रोफेनोफॉस 40% + सायपरमेथ्रिन 4% ईसी) 5 लिटर
हेलिओक्स (प्रोफेनोफॉस 40% + सायपरमेथ्रिन 4% ईसी) 5 लिटर
₹3799₹5500
हेलिओक्स (प्रोफेनोफॉस 40% + सायपरमेथ्रिन 4% ईसी) 500 मि.ली
हेलिओक्स (प्रोफेनोफॉस 40% + सायपरमेथ्रिन 4% ईसी) 500 मि.ली
₹419₹600
हेक्झा (हेक्झाकोनॅझोल 5% एससी) 1 लिटर
हेक्झा (हेक्झाकोनॅझोल 5% एससी) 1 लिटर
₹325₹600
हेक्झा (हेक्झाकोनॅझोल 5% एससी) (250 मिली)
हेक्झा (हेक्झाकोनॅझोल 5% एससी) (250 मिली)
₹110₹200
नेमॅटोफ्री प्लस (व्हर्टीसिलीयम क्लामीडोस्पोरीयम) 1 किग्रॅ
नेमॅटोफ्री प्लस (व्हर्टीसिलीयम क्लामीडोस्पोरीयम) 1 किग्रॅ
₹309₹315
इंडोफिल एजंट कॅप्सूल (लॅम्डासायहॅलोथ्रीन 4.9% सीएस 500 मि.ली
इंडोफिल एजंट कॅप्सूल (लॅम्डासायहॅलोथ्रीन 4.9% सीएस 500 मि.ली
₹369₹632
अवतार (हेक्साकॉनेझोल 4 % + झायनेब 68%) 250 ग्रॅम
अवतार (हेक्साकॉनेझोल 4 % + झायनेब 68%) 250 ग्रॅम
₹329₹390
अवतार (हेक्साकॉनेझोल 4 % + झायनेब 68%) 500 ग्रॅम
अवतार (हेक्साकॉनेझोल 4 % + झायनेब 68%) 500 ग्रॅम
₹639₹740
इंडोफील एम-45 (मँकोझेब) 1 किग्रॅ
इंडोफील एम-45 (मँकोझेब) 1 किग्रॅ
₹439₹620
इंडोफील एम-45 (मँकोझेब) 100 ग्रॅम
इंडोफील एम-45 (मँकोझेब) 100 ग्रॅम
₹59₹85
इंडोफील एम-45 (मँकोझेब) 250 ग्रॅम
इंडोफील एम-45 (मँकोझेब) 250 ग्रॅम
₹129₹142
इंडोफील एम-45 (मँकोझेब) 500 ग्रॅम
इंडोफील एम-45 (मँकोझेब) 500 ग्रॅम
₹239₹325
मॅटको (मेटालॅक्झिल 8%डब्ल्यूपी + मँकोझेब 64%) 1 किग्रॅ
मॅटको (मेटालॅक्झिल 8%डब्ल्यूपी + मँकोझेब 64%) 1 किग्रॅ
₹1289₹1700
मॅटको (मेटालॅक्झिल 8%डब्ल्यूपी + मँकोझेब 64%) 250 ग्रॅम
मॅटको (मेटालॅक्झिल 8%डब्ल्यूपी + मँकोझेब 64%) 250 ग्रॅम
₹359₹498
मॅटको 500 (मेटालॅक्झिल 8%डब्ल्यूपी + मँकोझेब 64%) 500 ग्रॅम
मॅटको 500 (मेटालॅक्झिल 8%डब्ल्यूपी + मँकोझेब 64%) 500 ग्रॅम
₹679₹870
मर्जर - 500 ग्रॅम
मर्जर - 500 ग्रॅम
₹729₹890
मॉक्झीमेट (सायमोक्झॅनिल 8% + मँकोझेब 64% डब्ल्यूपी) (300 ग्रॅम)
मॉक्झीमेट (सायमोक्झॅनिल 8% + मँकोझेब 64% डब्ल्यूपी) (300 ग्रॅम)
₹449₹585
मॉक्झीमेट (सायमोक्झॅनिल 8% + मँकोझेब 64% डब्ल्यूपी) (600 ग्रॅम)
मॉक्झीमेट (सायमोक्झॅनिल 8% + मँकोझेब 64% डब्ल्यूपी) (600 ग्रॅम)
₹869₹1068
रीमॉन (नोव्हाल्युरॉन 10 % इसी) 1 लीटर
रीमॉन (नोव्हाल्युरॉन 10 % इसी) 1 लीटर
₹3599₹4980
रीमॉन (नोव्हाल्युरॉन 10 % इसी) 100 मिली
रीमॉन (नोव्हाल्युरॉन 10 % इसी) 100 मिली
₹429₹650
इंडोफिल सोसायटी (Propaquizafop 10% EC) 250 मि.ली
इंडोफिल सोसायटी (Propaquizafop 10% EC) 250 मि.ली
₹509₹780
स्प्रिंट (मँकोझेब 50% + कार्बेंडॅझिम 25% डब्ल्यूएस) 25 ग्रॅम
स्प्रिंट (मँकोझेब 50% + कार्बेंडॅझिम 25% डब्ल्यूएस) 25 ग्रॅम
₹49₹64
टोकन ( डायनोटेफ्युरान 20% एसजी) 100 ग्रॅम
टोकन ( डायनोटेफ्युरान 20% एसजी) 100 ग्रॅम
₹499₹779
टोकन 20 एसजी ( डायनोटेफ्युरान 20% एसजी) 250 ग्रॅम
टोकन 20 एसजी ( डायनोटेफ्युरान 20% एसजी) 250 ग्रॅम
₹1199₹1870
इंडोफील झेड-78 (झायनेब) 500 ग्रॅम
इंडोफील झेड-78 (झायनेब) 500 ग्रॅम
₹399₹530
कॅनबायोसिस - ब्रिगेड बी - ( बिव्हेरिया बस्सियाना 1. 15% डब्ल्यूपी) - 1 किलो
कॅनबायोसिस - ब्रिगेड बी - ( बिव्हेरिया बस्सियाना 1. 15% डब्ल्यूपी) - 1 किलो
₹410₹425
किल- एक्स (थायमेथोक्साम 12.6% + लॅम्डासायहॅलोथ्रीन 9.5% झेड सी.) 200 मिली
किल- एक्स (थायमेथोक्साम 12.6% + लॅम्डासायहॅलोथ्रीन 9.5% झेड सी.) 200 मिली
₹499₹700
किल- एक्स (थायमेथोक्साम 12.6% + लॅम्डासायहॅलोथ्रीन 9.5% झेड सी.) 80 मिली
किल- एक्स (थायमेथोक्साम 12.6% + लॅम्डासायहॅलोथ्रीन 9.5% झेड सी.) 80 मिली
₹253₹300
क्लीनवीड (2,4-डी अमाइन सॉल्ट 58% SL) 1 लिटर
क्लीनवीड (2,4-डी अमाइन सॉल्ट 58% SL) 1 लिटर
₹489₹800
क्लीनवीड (2,4-डी अमाइन सॉल्ट 58% SL) 400 मि.ली
क्लीनवीड (2,4-डी अमाइन सॉल्ट 58% SL) 400 मि.ली
₹209₹350
कोराजन (रेनॉक्सीपीर) 60 मिली
कोराजन (रेनॉक्सीपीर) 60 मिली
₹889₹1097
डाऊ सक्सेस (स्पिनोसॅड 2.5% SC) 500 मि.ली.
डाऊ सक्सेस (स्पिनोसॅड 2.5% SC) 500 मि.ली.
₹900₹1000
डाऊ सिस्थेन (मायक्लोब्युटॅनिल 10% WP) 100 ग्रॅम
डाऊ सिस्थेन (मायक्लोब्युटॅनिल 10% WP) 100 ग्रॅम
₹240₹1800
MH दंतास्तु (क्लोथियनिडिन) 100 ग्रॅम
MH दंतास्तु (क्लोथियनिडिन) 100 ग्रॅम
₹1349₹1480
टाटा टाकुमी (100 ग्रॅम)
टाटा टाकुमी (100 ग्रॅम)
₹775₹1071
टाटा मेट्री (मेट्रीब्युझिन 70% WP) (100 ग्रॅम)
टाटा मेट्री (मेट्रीब्युझिन 70% WP) (100 ग्रॅम)
₹260₹330
मॅद्रिद (ॲसिटामीप्रिड 20 % एसपी) 100 ग्रॅम
मॅद्रिद (ॲसिटामीप्रिड 20 % एसपी) 100 ग्रॅम
₹170₹240
मॅद्रिद (ॲसिटामीप्रिड 20 % एसपी) 20 ग्रॅम
मॅद्रिद (ॲसिटामीप्रिड 20 % एसपी) 20 ग्रॅम
₹39₹57
मॅद्रिद (ॲसिटामीप्रिड 20 % एसपी) 250 ग्रॅम
मॅद्रिद (ॲसिटामीप्रिड 20 % एसपी) 250 ग्रॅम
₹385₹525
सर्टाकोर जीआर (क्लोरँट्रेनिलीप्रोल 0.4% जीआर) ४ किलो
सर्टाकोर जीआर (क्लोरँट्रेनिलीप्रोल 0.4% जीआर) ४ किलो
₹799₹967
मँडोझ (मॅन्कोझेब ६३%+ कार्बेन्डाझिम १२% डब्लूपी) 1 किलो
मँडोझ (मॅन्कोझेब ६३%+ कार्बेन्डाझिम १२% डब्लूपी) 1 किलो
₹609₹725
मँडोझ (मॅन्कोझेब ६३%+ कार्बेन्डाझिम १२% डब्लूपी) 100 ग्रॅम
मँडोझ (मॅन्कोझेब ६३%+ कार्बेन्डाझिम १२% डब्लूपी) 100 ग्रॅम
₹91₹115
मँडोझ (कार्बेन्डाझिम 12% + मॅन्कोझेब 63% डब्लूपी) 250 ग्रॅम
मँडोझ (कार्बेन्डाझिम 12% + मॅन्कोझेब 63% डब्लूपी) 250 ग्रॅम
₹179₹215
मँडोझ (मॅन्कोझेब ६३%+ कार्बेन्डाझिम १२% डब्लूपी) 500 ग्रॅम
मँडोझ (मॅन्कोझेब ६३%+ कार्बेन्डाझिम १२% डब्लूपी) 500 ग्रॅम
₹325₹385
इकोनीम प्लस 1 लीटर
इकोनीम प्लस 1 लीटर
₹2399₹2990
इकोनीम प्लस १०० मिली
इकोनीम प्लस १०० मिली
₹259₹315
इकोनीम प्लस 250 मिली
इकोनीम प्लस 250 मिली
₹599₹762
इकोनीम प्लस 500 मिली
इकोनीम प्लस 500 मिली
₹1219₹1510
मेन्टो (इमीडॅक्लोप्रिड ७०% डब्ल्यूजी) 150 ग्रॅम
मेन्टो (इमीडॅक्लोप्रिड ७०% डब्ल्यूजी) 150 ग्रॅम
₹729₹985
मेन्टो (इमीडॅक्लोप्रिड ७०% डब्ल्यूजी) ७५ ग्रॅम
मेन्टो (इमीडॅक्लोप्रिड ७०% डब्ल्यूजी) ७५ ग्रॅम
₹399₹520
मेटल ग्रो (मेटालॅक्झिल 8% + मँकोझेब 64% डब्ल्यूपी ) 250 ग्रॅम
मेटल ग्रो (मेटालॅक्झिल 8% + मँकोझेब 64% डब्ल्यूपी ) 250 ग्रॅम
₹329₹425
मेटल ग्रो (मेटालॅक्झिल 8%डब्ल्यूपी + मँकोझेब 64%) 500 ग्रॅम
मेटल ग्रो (मेटालॅक्झिल 8%डब्ल्यूपी + मँकोझेब 64%) 500 ग्रॅम
₹599₹800
ओमनी स्टार (बायसपायरीबॅक सोडीयम 10 % एससी) 10 मि.ली
ओमनी स्टार (बायसपायरीबॅक सोडीयम 10 % एससी) 10 मि.ली
₹49₹150
ओमनी स्टार (बायसपायरीबॅक सोडीयम 10 % एससी) 100 मि.ली
ओमनी स्टार (बायसपायरीबॅक सोडीयम 10 % एससी) 100 मि.ली
₹299₹975
ऑक्सीवीआ (ऑक्सिफ्ल्युरोफेन 23.5% EC ) 100 मि.ली.
ऑक्सीवीआ (ऑक्सिफ्ल्युरोफेन 23.5% EC ) 100 मि.ली.
₹223₹300
ऑक्सीवीआ (ऑक्सिफ्ल्युरोफेन 23.5% EC ) 250 मि.ली.
ऑक्सीवीआ (ऑक्सिफ्ल्युरोफेन 23.5% EC ) 250 मि.ली.
₹535₹700
किटक फनेल ट्रॅप
किटक फनेल ट्रॅप
₹35₹35
करीना (प्रोफेनोफॉस ५०% ईसी) ५०० मिली
करीना (प्रोफेनोफॉस ५०% ईसी) ५०० मिली
₹499₹450
कीफन (टोल्फेनपीरॅड 15% EC) 100 मिली
कीफन (टोल्फेनपीरॅड 15% EC) 100 मिली
₹339₹380
किटाझिन(किटाझिन 48% EC) 250 मिली
किटाझिन(किटाझिन 48% EC) 250 मिली
₹269₹295
रॉकेट (प्रोफेनोफॉस 40% + सायपरमेथ्रीन 4% EC) 1000 मिली
रॉकेट (प्रोफेनोफॉस 40% + सायपरमेथ्रीन 4% EC) 1000 मिली
₹949₹1220
रॉकेट (प्रोफेनोफॉस 40% + सायपरमेथ्रीन 4% EC) 250 मिली
रॉकेट (प्रोफेनोफॉस 40% + सायपरमेथ्रीन 4% EC) 250 मिली
₹259₹325
रॉकेट (प्रोफेनोफॉस 40% + सायपरमेथ्रीन 4% EC) 500 मिली
रॉकेट (प्रोफेनोफॉस 40% + सायपरमेथ्रीन 4% EC) 500 मिली
₹489₹631
पीआय स्नेलकिल (1 किग्रॅ)
पीआय स्नेलकिल (1 किग्रॅ)
₹1049₹1250
पनाका M-45 (मँकोझेब 75% WP) 1 किग्रॅ
पनाका M-45 (मँकोझेब 75% WP) 1 किग्रॅ
₹439₹450
पनाका प्लस(मँकोझेब 75% डब्लूजी) 500 ग्रॅम
पनाका प्लस(मँकोझेब 75% डब्लूजी) 500 ग्रॅम
₹319₹600
पॅराक्विट (पॅराक्वॅट डायक्लोराईड 24% एसएल) 1 लिटर
पॅराक्विट (पॅराक्वॅट डायक्लोराईड 24% एसएल) 1 लिटर
₹519₹600
पारिजात - एसी -116 (अल्फा 1% + सीपीपी 16% ईसी) 500 मिली
पारिजात - एसी -116 (अल्फा 1% + सीपीपी 16% ईसी) 500 मिली
₹209₹320
पारिजात आदत (फिप्रोनिल 5% + आयसोप्रोथियोलेन 28% ईसी) 50 मिली
पारिजात आदत (फिप्रोनिल 5% + आयसोप्रोथियोलेन 28% ईसी) 50 मिली
₹109₹220
पारिजात आदत (फिप्रोनिल 5% + आयसोप्रोथियोलेन 28% ईसी) 500 मिली
पारिजात आदत (फिप्रोनिल 5% + आयसोप्रोथियोलेन 28% ईसी) 500 मिली
₹939₹1800
पारिजात - किझोम्बा - (नोव्हाल्यूरॉन 5.24% ++ इंडोक्सॅकार्ब 4.5% एससी) 350 मि.ली.
पारिजात - किझोम्बा - (नोव्हाल्यूरॉन 5.24% ++ इंडोक्सॅकार्ब 4.5% एससी) 350 मि.ली.
₹837₹1250
पारिजात - मेदाद - (नोव्हाल्यूरॉन 5.25% + इमामेक्टिन बेंझोएट 0.9% एससी) 500 मिली
पारिजात - मेदाद - (नोव्हाल्यूरॉन 5.25% + इमामेक्टिन बेंझोएट 0.9% एससी) 500 मिली
₹921₹1325
पारिजात - मोजाती - (फिप्रोनिल 4% + थायमेथोक्झोम 4% एससी ) 500 मि.ली.
पारिजात - मोजाती - (फिप्रोनिल 4% + थायमेथोक्झोम 4% एससी ) 500 मि.ली.
₹569₹1000
परपेंडी पेन्डीमेथलीन ३०%इसी 1 लीटर)
परपेंडी पेन्डीमेथलीन ३०%इसी 1 लीटर)
₹539₹750
पेरपेंडी (पेंडिमेथालिन ३०% EC) 250 ml
पेरपेंडी (पेंडिमेथालिन ३०% EC) 250 ml
₹159₹225
परपेंडी पेन्डीमेथलीन ३०%इसी ( 5 लीटर)
परपेंडी पेन्डीमेथलीन ३०%इसी ( 5 लीटर)
₹2599₹3800
पेरपेंडी (पेंडिमेथालिन ३०% EC) 500 ml
पेरपेंडी (पेंडिमेथालिन ३०% EC) 500 ml
₹279₹390
ईशान क्लोरोथॅलोनील 500 ग्रॅम
ईशान क्लोरोथॅलोनील 500 ग्रॅम
₹590₹660
रोझताम (अ‍ॅझोक्सिस्ट्र्रोबिन 11% + टेब्युकॉनेझोल 18.3% एससी) 1 लिटर
रोझताम (अ‍ॅझोक्सिस्ट्र्रोबिन 11% + टेब्युकॉनेझोल 18.3% एससी) 1 लिटर
₹3099₹3800
रोझताम (अ‍ॅझोक्सिस्ट्र्रोबिन 11% + टेब्युकॉनेझोल 18.3% एससी) 100 मिली
रोझताम (अ‍ॅझोक्सिस्ट्र्रोबिन 11% + टेब्युकॉनेझोल 18.3% एससी) 100 मिली
₹349₹450
रोझताम (अ‍ॅझोक्सिस्ट्र्रोबिन 11% + टेब्युकॉनेझोल 18.3% एससी) (250 मिली)
रोझताम (अ‍ॅझोक्सिस्ट्र्रोबिन 11% + टेब्युकॉनेझोल 18.3% एससी) (250 मिली)
₹849₹990
शटर (थायमेथोक्साम 75% एसजी) 100 ग्रॅम
शटर (थायमेथोक्साम 75% एसजी) 100 ग्रॅम
₹629₹790
शटर (थायमेथोक्साम 75% एसजी) 50 ग्रॅम
शटर (थायमेथोक्साम 75% एसजी) 50 ग्रॅम
₹319₹395
सल्फर फास्ट फॉरवर्ड (सल्फर 80% डब्ल्यूडीजी) 15 किग्रॅ
सल्फर फास्ट फॉरवर्ड (सल्फर 80% डब्ल्यूडीजी) 15 किग्रॅ
₹1999₹3000
सल्फर फास्ट फॉरवर्ड (सल्फर 80% डब्ल्यूडीजी) 8 किग्रॅ
सल्फर फास्ट फॉरवर्ड (सल्फर 80% डब्ल्यूडीजी) 8 किग्रॅ
₹1199₹1650
बुलटोन (थायोफेनेट मिथाइल 70% डब्लूजी ) 1 किलो
बुलटोन (थायोफेनेट मिथाइल 70% डब्लूजी ) 1 किलो
₹1199₹1750
बुलटोन (थायोफेनेट मिथाइल 70% डब्लूजी ) 500 ગ્રામ
बुलटोन (थायोफेनेट मिथाइल 70% डब्लूजी ) 500 ગ્રામ
₹629₹925
पर्ल (कार्बेन्डाझिम 46.27% एससी ) 1 लिटर
पर्ल (कार्बेन्डाझिम 46.27% एससी ) 1 लिटर
₹899₹950
पर्ल (कार्बेन्डाझिम 46.27% एससी ) 500 मि.ली
पर्ल (कार्बेन्डाझिम 46.27% एससी ) 500 मि.ली
₹469₹490
सल्फर मिल्स प्रोन्टो (इमिडॅकलोप्रिड ७०% डब्ल्यूजी) ३० ग्रॅम
सल्फर मिल्स प्रोन्टो (इमिडॅकलोप्रिड ७०% डब्ल्यूजी) ३० ग्रॅम
₹189₹180
सल्फर मिल्स टॉपगन डीएफ (कॉपर ऑक्सिक्लोराईड ५०% डब्ल्यूजी) ४०० ग्रॅम
सल्फर मिल्स टॉपगन डीएफ (कॉपर ऑक्सिक्लोराईड ५०% डब्ल्यूजी) ४०० ग्रॅम
₹549₹505
सुमिटोमो डॅनिटोल(फेनोप्रोपॅथ्रीन १०% इसी ) 1 लिटर
सुमिटोमो डॅनिटोल(फेनोप्रोपॅथ्रीन १०% इसी ) 1 लिटर
₹669₹999
सुमिटोमो डॅनिटोल(फेनोप्रोपॅथ्रीन १०% इसी ) 250 मिली
सुमिटोमो डॅनिटोल(फेनोप्रोपॅथ्रीन १०% इसी ) 250 मिली
₹180₹225
सुमिटोमो डॅनिटोल(फेनोप्रोपॅथ्रीन १०% इसी ) 500 मिली
सुमिटोमो डॅनिटोल(फेनोप्रोपॅथ्रीन १०% इसी ) 500 मिली
₹345₹425
सुमीटोमो हारू 500 ग्रॅम
सुमीटोमो हारू 500 ग्रॅम
₹395₹530
सुमितोमो मेथ्रिन (फेनप्रोपॅथ्रिन ३०% ईसी) १ लिटर
सुमितोमो मेथ्रिन (फेनप्रोपॅथ्रिन ३०% ईसी) १ लिटर
₹1609₹2199
सुमितोमो मेथ्रिन (फेनप्रोपॅथ्रिन 30% EC) 500 मि.ली
सुमितोमो मेथ्रिन (फेनप्रोपॅथ्रिन 30% EC) 500 मि.ली
₹815₹1125
सरफ्लो (सल्फर 55.16% SC) 1 लि
सरफ्लो (सल्फर 55.16% SC) 1 लि
₹439₹500
अ‍ॅसाटाफ (अ‍ॅसिफेट 75% एसपी) 1 किग्रॅ
अ‍ॅसाटाफ (अ‍ॅसिफेट 75% एसपी) 1 किग्रॅ
₹1049₹1335
अ‍ॅसाटाफ (अ‍ॅसिफेट 75% एसपी) 250 ग्रॅम
अ‍ॅसाटाफ (अ‍ॅसिफेट 75% एसपी) 250 ग्रॅम
₹289₹458
अ‍ॅसाटाफ (अ‍ॅसिफेट 75% एसपी) 500 ग्रॅम
अ‍ॅसाटाफ (अ‍ॅसिफेट 75% एसपी) 500 ग्रॅम
₹549₹566
अॅट्राटाफ (500 ग्रॅम)
अॅट्राटाफ (500 ग्रॅम)
₹259₹280
कॅप्टाफ 100 ग्रॅम
कॅप्टाफ 100 ग्रॅम
₹79₹316
कोंटाफ (हेक्झाकोनॅझोल 5% इसी) 1 लीटर
कोंटाफ (हेक्झाकोनॅझोल 5% इसी) 1 लीटर
₹630₹651
कोंटाफ (हेक्झाकोनॅझोल 5% इसी) 100 मिली
कोंटाफ (हेक्झाकोनॅझोल 5% इसी) 100 मिली
₹89₹100
कोंटाफ (हेक्झाकोनॅझोल 5% इसी) 250 मिली
कोंटाफ (हेक्झाकोनॅझोल 5% इसी) 250 मिली
₹179₹215
कोंटाफ (हेक्झाकोनॅझोल 5% इसी) 500 मिली
कोंटाफ (हेक्झाकोनॅझोल 5% इसी) 500 मिली
₹329₹338
कोंटाफ प्लस (हेक्झाकोनॅझोल 5% एस.सी.) 1 लीटर
कोंटाफ प्लस (हेक्झाकोनॅझोल 5% एस.सी.) 1 लीटर
₹649₹735
कोंटाफ प्लस (हेक्झाकोनॅझोल 5% एस.सी.) 500 मिली
कोंटाफ प्लस (हेक्झाकोनॅझोल 5% एस.सी.) 500 मिली
₹349₹407
ईशान क्लोरोथॅलोनील 500 ग्रॅम
ईशान क्लोरोथॅलोनील 500 ग्रॅम
₹590₹550
टाटा माणिक (250 ग्रॅम)
टाटा माणिक (250 ग्रॅम)
₹399₹560
टाटा मेट्री (मेट्रीब्युझिन 70% WP) (100 ग्रॅम)
टाटा मेट्री (मेट्रीब्युझिन 70% WP) (100 ग्रॅम)
₹249₹315
टाटा मेट्री (मेट्रीब्युझिन 70% WP) (500 ग्रॅम)
टाटा मेट्री (मेट्रीब्युझिन 70% WP) (500 ग्रॅम)
₹1199₹1525
टफाबन (क्लोरोपायरीफॉस 20% इसी ) 1 लिटर
टफाबन (क्लोरोपायरीफॉस 20% इसी ) 1 लिटर
₹439₹580
टफाबन (क्लोरोपायरीफॉस 20% इसी ) 5 लिटर
टफाबन (क्लोरोपायरीफॉस 20% इसी ) 5 लिटर
₹2199₹2515
टॅफगोर (डायमेथोएट) 1 लीटर
टॅफगोर (डायमेथोएट) 1 लीटर
₹819₹910
टॅफगोर (डायमेथोएट) 500 मिली
टॅफगोर (डायमेथोएट) 500 मिली
₹420₹428
टाटा टाकुमी (25 ग्रॅम)
टाटा टाकुमी (25 ग्रॅम)
₹229₹240
टाटा टाकुमी (250 ग्रॅम)
टाटा टाकुमी (250 ग्रॅम)
₹1799₹2100
टाटा टाकुमी (500 ग्रॅम)
टाटा टाकुमी (500 ग्रॅम)
₹3499₹4475
ताक़त (हेक्साकोनॅझोल) 5% + कॅप्टन 70% डब्ल्यूपी) 250 ग्रॅम
ताक़त (हेक्साकोनॅझोल) 5% + कॅप्टन 70% डब्ल्यूपी) 250 ग्रॅम
₹349₹370
ताक़त (हेक्साकोनॅझोल) 5% + कॅप्टन 70% डब्ल्यूपी) 500 ग्रॅम
ताक़त (हेक्साकोनॅझोल) 5% + कॅप्टन 70% डब्ल्यूपी) 500 ग्रॅम
₹649₹680
टेबुल (टेब्यूकोनॅझोल 10% + सल्फर 65% डब्ल्यू जी) 500 ग्रॅम
टेबुल (टेब्यूकोनॅझोल 10% + सल्फर 65% डब्ल्यू जी) 500 ग्रॅम
₹399₹550
अवान्सर ग्लो (अझॉक्सीस्ट्रोबिन8.3%+एमझेडबी 66.7%डब्ल्यूजी) 300 ग्रॅम
अवान्सर ग्लो (अझॉक्सीस्ट्रोबिन8.3%+एमझेडबी 66.7%डब्ल्यूजी) 300 ग्रॅम
₹529₹580
यूपीएल - दोस्त पेन्डीमेथलीन ३०%इसी (10०० मिली)
यूपीएल - दोस्त पेन्डीमेथलीन ३०%इसी (10०० मिली)
₹499₹600
दोस्त सुपर - 700 मिली
दोस्त सुपर - 700 मिली
₹549₹770
यूपीएल गुन्थर (नोवॅल्युरॉन 5.25% + इमामेक्टिन बेंझोएट 0.9% SC) 500 मिली
यूपीएल गुन्थर (नोवॅल्युरॉन 5.25% + इमामेक्टिन बेंझोएट 0.9% SC) 500 मिली
₹989₹1150
युपीएल -लान्सर गोल्ड-अँसिफेट 50% + इमिडाक्लोप्रीड 1.8% एसपी - 1 किग्रॅ
युपीएल -लान्सर गोल्ड-अँसिफेट 50% + इमिडाक्लोप्रीड 1.8% एसपी - 1 किग्रॅ
₹1139₹1603
युपीएल -लान्सर गोल्ड - 250 ग्रॅम
युपीएल -लान्सर गोल्ड - 250 ग्रॅम
₹295₹305
युपीएल -लान्सर गोल्ड - 500 ग्रॅम
युपीएल -लान्सर गोल्ड - 500 ग्रॅम
₹579₹815
यूपीएल रॅनमॅन(सायझोफॅमिड- 34.5% SC) 80 मिली
यूपीएल रॅनमॅन(सायझोफॅमिड- 34.5% SC) 80 मिली
₹1979₹2100
युपीएल साफ कार्बेन्डाझिम 12% + मँन्कोझेब 63% डब्लूपी - 1 किग्रॅ
युपीएल साफ कार्बेन्डाझिम 12% + मँन्कोझेब 63% डब्लूपी - 1 किग्रॅ
₹699₹900
युपीएल साफ कार्बेन्डाझिम 12% + मँन्कोझेब 63% डब्लूपी - 250 ग्रॅम
युपीएल साफ कार्बेन्डाझिम 12% + मँन्कोझेब 63% डब्लूपी - 250 ग्रॅम
₹189₹241
युपीएल साफ कार्बेन्डाझिम 12% + मँन्कोझेब 63% डब्लूपी - 500 ग्रॅम
युपीएल साफ कार्बेन्डाझिम 12% + मँन्कोझेब 63% डब्लूपी - 500 ग्रॅम
₹359₹460
यूपीएल सॉर्टर (अ‍ॅसेफेट 45% + सायपरमेथ्रीन 5%) 500 ग्रॅम
यूपीएल सॉर्टर (अ‍ॅसेफेट 45% + सायपरमेथ्रीन 5%) 500 ग्रॅम
₹589₹603
यूपीएल स्वीप पावर (ग्लूफोसिनेट अमोनियम 13.5%) 1 लिटर
यूपीएल स्वीप पावर (ग्लूफोसिनेट अमोनियम 13.5%) 1 लिटर
₹909₹1200
युपीएल- उलाला - 150 ग्रॅम
युपीएल- उलाला - 150 ग्रॅम
₹1549₹1935
युपीएल- उलाला - 250 ग्रॅम
युपीएल- उलाला - 250 ग्रॅम
₹2519₹3200
युपीएल- उलाला - 30 ग्रॅम
युपीएल- उलाला - 30 ग्रॅम
₹319₹405
युपीएल- उलाला - 60 ग्रॅम
युपीएल- उलाला - 60 ग्रॅम
₹639₹780
युपीएल - व्हेस्टा (160 ग्रॅम)
युपीएल - व्हेस्टा (160 ग्रॅम)
₹615₹800
वारीस (मेट्रीब्युझिन 70% WP) (100 ग्रॅम)
वारीस (मेट्रीब्युझिन 70% WP) (100 ग्रॅम)
₹249₹325
किटोगार्ड (100 मिली)
किटोगार्ड (100 मिली)
₹285₹375
किटोगार्ड (250 मिली)
किटोगार्ड (250 मिली)
₹750₹790
विलवूड -इनोव्हेक्सिया(इमिडाक्लोप्रिड 6% + लॅम्बडा सायहॅलोथ्रिन 4% एसएल)120 मिली
विलवूड -इनोव्हेक्सिया(इमिडाक्लोप्रिड 6% + लॅम्बडा सायहॅलोथ्रिन 4% एसएल)120 मिली
₹179₹306
विलवूड -वालएक्सट्रा (हेक्साकोनाझोल 5% + व्हॅलिडामाइसिन 2.5% एससी)500 मिली
विलवूड -वालएक्सट्रा (हेक्साकोनाझोल 5% + व्हॅलिडामाइसिन 2.5% एससी)500 मिली
₹499₹751
झिमफ्लो (कार्बेन्डाझिम 46.27% एससी ) 100 मिली
झिमफ्लो (कार्बेन्डाझिम 46.27% एससी ) 100 मिली
₹199₹300
झिमफ्लो (कार्बेन्डाझिम 46.27% एससी ) 250 मिली
झिमफ्लो (कार्बेन्डाझिम 46.27% एससी ) 250 मिली
₹457₹700
ग्लायक्लीन (ग्लायफोसेट 41% SL) 5L
ग्लायक्लीन (ग्लायफोसेट 41% SL) 5L
₹1929₹2950