सर्व उत्पादने
अ‍ॅडॉनिक्स - पायरीप्रोक्झीफेन 05% + डायफेंथ्यूरॉन 25% एसई 250 मिली
₹799₹955
अ‍ॅसाटाफ (अ‍ॅसिफेट 75% एसपी) 1 किग्रॅ
₹875₹1010
अ‍ॅसाटाफ (अ‍ॅसिफेट 75% एसपी) 250 ग्रॅम
₹240₹282
अ‍ॅसाटाफ (अ‍ॅसिफेट 75% एसपी) 500 ग्रॅम
₹450₹515
अवतार (हेक्साकॉनेझोल 4 % + झायनेब 68%) 250 ग्रॅम
₹289₹350
अवतार (हेक्साकॉनेझोल 4 % + झायनेब 68%) 500 ग्रॅम
₹559₹663
अबॅसिन (अबमेक्टिन 1.9% ईसी) 100 मि.ली.
₹639₹715
अ‍ॅड -फायर इमिडाक्लोप्रीड 70% WG 150 ग्रॅम
₹720₹826
अ‍ॅग्लोरो ( क्लोरोपायरीफॉस 20%)ईसी 1लिटर
₹419₹500
अ‍ॅग्लोरो ( क्लोरोपायरीफॉस 20%)ईसी 100 मिली
₹79₹160
अ‍ॅग्लोरो ( क्लोरोपायरीफॉस 20%)ईसी 5लिटर
₹1889₹1950
अ‍ॅग्रोनिल एक्स (फिप्रोनिल 5% एससी) 100 मिली
₹135₹175
अ‍ॅग्रोनिल एक्स (फिप्रोनिल 5% एससी) 500 मिली
₹500₹625
अ‍ॅग्रोनिल एक्स (फिप्रोनिल 5% एससी) 250 मिली
₹260₹325
अमॅझ - एक्स (इमामेक्टिन बेन्झोएट ५% एसजी) १०० ग्रॅम
₹339₹600
अमॅझ - एक्स (इमामेक्टिन बेन्झोएट ५% एसजी) 500 ग्रॅम
₹1249₹1350
अरेवा 25% डब्लूजी (थायमेथॉक्साम 25% डब्लूजी) 1 किग्रॅ
₹1099₹1601
धानुका अरेवा - 100 ग्रॅम
₹159₹216
अरेवा 25% डब्लूजी (थायमेथॉक्साम 25% डब्लूजी)250 ग्रॅम
₹339₹467
अ‍ॅरेक्स -505 (क्लोरपायरीफॉस50% + साइपरमेथ्रिन 5% ईसी) 1 लिटर
₹790₹900
अ‍ॅरेक्स -505 (क्लोरपायरीफॉस50% + साइपरमेथ्रिन 5% ईसी) (100 मिली)
₹110₹200
अ‍ॅरेक्स -505 (क्लोरपायरीफॉस50% + साइपरमेथ्रिन 5% ईसी) (250 मिली)
₹225₹250
बीएएसएफ- अॅक्रोबॅट (मेटीराम 44% + डायमेथोमॉर्फ 9% डब्लू जी) 1 किलो
₹5725₹6953
बीएएसएफ- अॅक्रोबॅट (मेटीराम 44% + डायमेथोमॉर्फ 9% डब्लू जी) 200 ग्रॅम
₹1190₹1432
बारिक्स मॅजिक फळ माशी फक्त लूर
₹90₹90
बारिक्स मॅजिक फळ माशी कामगंध सापळा + लूर (एक नग)
₹175₹182
बारिक्स मॅजिक भाजीपाला माशी कामगंध सापळा
₹90₹91
बारिक्स मॅजिक भाजीपाला माशी कामगंध सापळा + लूर (एक नग)
₹180₹182
बारिक्स मॅजिक स्टीकर क्रोमातिक सापळा- निळे शीट
₹220₹225
बारिक्स मॅजिक स्टीकर - पिवळे शीट
₹220₹225
बाविस्टिन (कार्बेंडॅझिम 50% डब्लूपी) 100 ग्रॅम
₹159₹174
बाविस्टिन (कार्बेंडॅझिम 50% डब्लूपी) 250 ग्रॅम
₹369₹392
बाविस्टिन (कार्बेंडॅझिम 50% डब्लूपी) 50 ग्रॅम
₹77₹113
बाविस्टिन (कार्बेंडॅझिम 50% डब्लूपी) 500 ग्रॅम
₹555₹750
बेयर अ‍ॅडमायर (इमिडाक्लोप्रिड 70%) 150 ग्रॅम
₹1425₹1700
बेयर अ‍ॅडमायर (इमिडाक्लोप्रिड 70%) 75 ग्रॅम
₹730₹860
बेयर अ‍ॅलिएट (फोसेटील एएल 80% डब्लूपी) 1 किग्रॅ
₹2250₹2760
बेयर अ‍ॅलिएट (फोसेटील एएल 80% डब्लूपी) 100 ग्रॅम
₹300₹370
बेयर अ‍ॅलिएट (फोसेटील एएल 80% डब्लूपी) 250 ग्रॅम
₹600₹750
बेयर अ‍ॅलिएट (फोसेटील एएल 80% डब्लूपी) 500 ग्रॅम
₹1150₹1420
बेयर अँट्रॅकॉल (प्रोपीनेब ७०% डब्ल्यूपी) १ किलो
₹669₹800
अँट्रॅकॉल (प्रोपीनेब ७०% डब्ल्यूपी) 100 ग्रॅम
₹90₹120
अँट्रॅकॉल (प्रोपीनेब ७०% डब्ल्यूपी) 250 ग्रॅम
₹200₹250
अँट्रॅकॉल (प्रोपीनेब 70% डब्ल्यूपी) 500 ग्रॅम
₹349₹430
बेयर बेल्ट एक्स्पर्ट (फ्लुबेन्डामाईड 19.92% + थायक्लोप्रिड 19.92% एससी) 100 मिली
₹780₹989
बेयर कॉन्फिडर (इमिडाक्लोप्रिड 17.8 %) 100 मिली
₹299₹400
बेयर कॉन्फिडर (इमिडाक्लोप्रिड 17.8 %) 250 मिली
₹750₹980
कॉन्फिडॉर सुपर (इमिडाक्लोप्रिड ३०.५% एससी) 1लिटर
₹2700₹6100
कॉन्फिडॉर सुपर (इमिडाक्लोप्रिड ३०.५% एससी) २५० मिली
₹1225₹1560
कॉन्फिडॉर सुपर (इमिडाक्लोप्रिड ३०.५% एससी) 500 मिली
₹1400₹3080
डेसिस 100( डेल्टामेथ्रीन 100 ईसी) 100 मिली
₹225₹280
डेसिस 100( डेल्टामेथ्रीन 100 ईसी) 1 लीटर
₹1899₹2330
डेसिस 100( डेल्टामेथ्रीन 100 ईसी) 250 मिली
₹489₹600
बेयर फेम (फ्लुबेन्डामाईंड 480 एससी) 10 मिली
₹200₹290
बेयर फेम (फ्लुबेन्डामाईंड 480 एससी) 100 मिली
₹1799₹2280
बेयर फेम (फ्लुबेन्डामाईंड 480 एससी) 250 मिली
₹4299₹5660
बेयर फेम (फ्लुबेन्डामाईंड 480 एससी) 50 मिली
₹899₹1160
बेयर फेम (फ्लुबेन्डामाईंड 480 एससी) 500 मिली
₹8399₹11240
बेयर फेनोस क्विक (फ्लुबेंडीमाइड 90 + डेल्टामेथ्रिन 60 एससी (8.33% डब्ल्यू/डब्ल्यू + 5.56% डब्ल्यू/डब्ल्यू) 250 मिली
₹1050₹1250
बेयर फॉलिक्युर (टेब्युकोनॅझोल 250 ईसी) 1 लीटर
₹2299₹2900
बेयर फॉलिक्युर (टेब्युकोनॅझोल 250 ईसी) 100 मिली
₹280₹350
बेयर फॉलिक्युर (टेब्युकोनॅझोल 250 ईसी) 250 मिली
₹620₹750
बेयर फॉलिक्युर (टेब्युकोनॅझोल 250 ईसी) 500 मिली
₹1199₹1480
बेयर गौचो (इमिडाक्लोप्रिड 600 एफएस 48%) 100 मि.ली.
₹435₹520
बेयर ग्लॅमोर (एथिप्रोल + इमिडाक्लोप्रिड 80 डब्ल्यूजी 40 + 40% डब्ल्यू) 100 ग्रॅम
₹1240₹1450
बेयर इन्फिनिटो (फ्यूओपिकॉलाइड आणि प्रोपेमोकार्ब हायड्रोक्लोराईड) 1 लिटर
₹2160₹2400
बायर जंप (40 ग्रॅम)
₹789₹1140
बेयर लॉडीस 115 मिली
₹1479₹1980
बेयर लॉडीस 230 मिली
₹2960₹3550
बेयर लुना एक्सपेरियन्स (फ्लूओपीरम 17.7% + टेब्यूकोनाझोल 17.7% एससी) 1 लीटर
₹5950₹6790
बेयर लुना एक्सपेरिय न्स (फ्लूओपीरम 17.7% + टेब्यूकोनाझोल 17.7% एससी) 100 मिली
₹600₹850
बेयर लुना एक्सपेरियन्स (फ्लूओपीरम 17.7% + टेब्यूकोनाझोल 17.7% एससी) 250 ml
₹1550₹1760
मेलोडी डुओ (इप्रोवॅलीकार्ब 5.5% +प्रोपीनेब 61.25% डब्लू पी) 100 ग्रॅम
₹250₹330
मेलोडी डुओ (इप्रोवॅलीकार्ब 5.5% +प्रोपीनेब 61.25% डब्लू पी) 400 ग्रॅम
₹880₹1040
बेयर मोवेन्टो एनर्जी (240 एससी) 100 मिली
₹370₹430
बेयर मोवेन्टो एनर्जी (240 एससी) 100 मिली
₹360₹430
बेयर मोवेन्टो एनर्जी (240 एससी) 250 मिली
₹845₹960
बेयर नेटिवो (टेब्यूकोनॅझोल 50%+ ट्रायफ्लॉक्सीस्ट्रॉबीन 25% डब्लूजी)10 ग्रॅम
₹100₹150
बेयर नेटिवो (टेब्यूकोनॅझोल 50%+ ट्रायफ्लॉक्सीस्ट्रॉबीन 25% डब्लूजी)100 ग्रॅम
₹809₹1050
बेयर नेटिवो (टेब्यूकोनॅझोल 50%+ ट्रायफ्लॉक्सीस्ट्रॉबीन 25% डब्लूजी)250 ग्रॅम
₹1939₹2400
बेयर नेटिवो (टेब्यूकोनॅझोल 50%+ ट्रायफ्लॉक्सीस्ट्रॉबीन 25% डब्लूजी)50 ग्रॅम
₹419₹570
बेयर नेटिवो (टेब्यूकोनॅझोल 50%+ ट्रायफ्लॉक्सीस्ट्रॉबीन 25% डब्लूजी)500 ग्रॅम
₹3699₹4600
बेयर ओबेरॉन स्पायरोमेसीफेन 240 SC (22.9 % w/w) 100 मिली
₹500₹650
बेयर ओबेरॉन स्पायरोमेसीफेन 240 SC (22.9 % w/w) 200 मिली
₹950₹1240
बेयर ओबेरॉन स्पायरोमेसीफेन 240 SC (22.9 % w/w) 500 मिली
₹2150₹2890
बेयर रॅक्सिल इझी (टेब्युकोनॅझोल 60 एफएस) 13.4 मिली
₹90₹110
बेयर रॅक्सिल इझी (टेब्युकोनॅझोल 60 एफएस) 50 मिली
₹290₹330
बेयर रिजेंट (फिप्रोनील 0.3%GR) 1 (किग्रॅ)
₹105₹140
बेयर रिजेंट (फिप्रोनील 0.3%GR) 5 (किग्रॅ)
₹495₹610
बेयर रिजेंट (फिप्रोनील 5% एससी) 1 लीटर
₹1339₹1640
बेयर रिजेंट (फिप्रोनील 5% एससी) 100 मिली
₹150₹210
बेयर रिजेंट (फिप्रोनील 5% एससी) 250 मिली
₹359₹440
बेयर रिजेंट (फिप्रोनील 5% एससी) 500 मिली
₹699₹840
बेयर रिजेंट गोल्ड (फिप्रोनील18.87%एससी) 250 मिली
₹1320₹1360
बेयर रिजेंट गोल्ड (फिप्रोनील18.87%एससी) 500 मिली
₹2560₹2670
बेयर रिजेंट अल्ट्रा (फिप्रोनील 0.6 जीआर) 4 किलो
₹799₹1060
बेयर सेन्कोर (मेट्रिबुझिन 70 डब्ल्यूपी) 100 ग्रॅम
₹299₹400
बेयर सोलोमन (सायफ्लुथ्रिन + इमिडाक्लोप्रिड) 1 लीटर
₹2750₹3250
बेयर सोलोमन (सायफ्लुथ्रिन + इमिडाक्लोप्रिड) 100 मिली
₹310₹400
बेयर सोलोमन (सायफ्लुथ्रिन + इमिडाक्लोप्रिड) 100 मिली
₹300₹400
बेयर सोलोमन (सायफ्लुथ्रिन + इमिडाक्लोप्रिड) 250 मिली
₹755₹880
बेयर सोलोमन (सायफ्लुथ्रिन + इमिडाक्लोप्रिड) 500 मिली
₹1440₹1650
वेलम प्राईम 250 मिली (सूत्रकृमीनाशक)
₹1899₹2500
वेलम प्राईम 500 मिली (सूत्रकृमीनाशक)
₹3749₹4500
बेयर व्हीप सुपर (फेनोक्साप्रॉप इथिल 9 ईसी) 1 लिटर
₹2005₹2400
बेयर व्हीप सुपर (फेनोक्साप्रॉप इथिल 9 ईसी) 500 मिली
₹1012₹1210
ड्युपॉन्ट - बेनेव्हिया (180 मिली)
₹1500₹1999
ड्युपॉन्ट - बेनेव्हिया (240 मिली)
₹2000₹2646
ड्युपॉन्ट - बेनेव्हिया (90 मिली)
₹1013
बायोसेंस पेक्टिनो पीडब्लूबी लूर -1 यूनिट
₹55₹100
बायोसेन्स स्टिकी ट्रॅप ब्लू (५ चा संच)
₹220₹500
बायोसेन्स स्टिकी ट्रॅप यलो (५ चा संच)
₹220₹500
ब्लु कॉपर (कॉपर ऑक्सीक्लोराईड) 500 ग्रॅम
₹369₹675
बीएएसएफ कब्रिओ टोप (300 ग्रॅम)
₹600₹750
बीएएसएफ कब्रिओ टोप (600 ग्रॅम)
₹1150₹1416
करीना (प्रोफेनोफॉस ५०% ईसी) ५०० मिली
₹416₹450
पॉवर ग्रो क्लॉडियस (क्लोडिनाफॉप प्रोपार्गिल 15% डब्ल्यूपी) 160 ग्रॅम
₹239₹450
क्लिंटन (ग्लायफोसेट 41 एसएल) 1लिटर
₹399₹635
क्लिंटन (ग्लायफोसेट 41 एसएल) 500 मिली
₹209₹335
कॉन्स्टा (फिप्रोनील ४०% + इमीडॅक्लोप्रिड ४०%) 100 ग्रॅम
₹989₹1400
कॉन्स्टा (फिप्रोनील 40% + इमीडॅक्लोप्रिड 40%) 40 ग्रॅम
₹459₹620
कोंटाफ (हेक्झाकोनॅझोल 5% इसी) 1 लीटर
₹560₹651
कोंटाफ (हेक्झाकोनॅझोल 5% इसी) 100 मिली
₹85₹100
कोंटाफ (हेक्झाकोनॅझोल 5% इसी) 250 मिली
₹190₹215
कोंटाफ (हेक्झाकोनॅझोल 5% इसी) 500 मिली
₹300₹338
कोंटाफ प्लस (हेक्झाकोनॅझोल 5% एस.सी.) 1 लीटर
₹610₹735
कोंटाफ प्लस (हेक्झाकोनॅझोल 5% एस.सी.) 500 मिली
₹325₹407
कूपर 1 (कॉपर ऑक्सीक्लोराईड 50% डब्ल्यू जी) 500 ग्रॅम
₹355₹800
कोराजन (रेनॉक्सीपीर) 30 मिली
₹500₹579
कोराजन (रेनॉक्सीपीर) 10 मिली
₹200₹217
कोराजन (रेनॉक्सीपीर) 300 मिली
₹3953₹5381
क्रुझर (थायमेथॉक्साम 25% डब्ल्यूजी) 1 किग्रॅ
₹1099₹1775
क्रुझर (थायमेथॉक्साम 25% डब्ल्यूजी) 100 ग्रॅम
₹149₹250
क्रुझर (थायमेथॉक्साम २५% डब्ल्यूजी) २५० ग्रॅम
₹339₹480
क्रुझर (थायमेथॉक्साम 25% डब्ल्यूजी) 500 ग्रॅम
₹659₹900
क्रुझर (थायमेथॉक्साम 25% डब्ल्यूजी) 5 ग्रॅम
₹21₹35
क्रुझर प्लस (थायमेथॉक्साम 30% एफएस ) 100 मिली
₹139₹315
क्रुझर प्लस (थायमेथॉक्साम 30% एफएस ) 250 मिली
₹329₹780
क्रुझर प्लस (थायमेथॉक्साम 30% एफएस ) 500 मिली
₹629₹1550
क्रिस्टल गार्ड (इमेजीथेपिर 10% एसएल) 1 लीटर
₹949₹1600
क्रिस्टल टिल्ट (प्रोपीकोनॅझोल 25% ईसी) 1 लीटर
₹1499
क्रिस्टल टिल्ट (प्रोपीकोनॅझोल 25% ईसी) 100 मिली
₹169₹181
क्रिस्टल टिल्ट (प्रोपीकोनॅझोल 25% ईसी) 250 मिली
₹399₹490
क्रिस्टल टिल्ट (प्रोपीकोनॅझोल 25% ईसी) 250 मिली
₹779₹950
कस्टोडिया (अ‍ॅझोक्सिस्ट्र्रोबिन 11% + टेब्यूकोनाझोल 18.3%) एससी 100 मिली
₹360₹410
कस्टोडिया (अ‍ॅझोक्सिस्ट्र्रोबिन 11% + टेब्यूकोनाझोल 18.3%) एससी 250 मिली
₹900₹972
डाऊ डेलिगेट (स्पिनेटोराम 11.7% SC) 100 मि.ली.
₹1099₹1355
डाऊ डेलिगेट (स्पिनेटोराम 11.7% SC) 180 मि.ली.
₹2099₹2124
डाऊ गोल (ऑक्सिफ्ल्युरोफेन 23.5% EC ) 100 मि.ली.
₹239₹306
डाऊ गोल (ऑक्सिफ्ल्युरोफेन 23.5% EC ) 250 मि.ली.
₹540₹665
डाऊ गोल (ऑक्सिफ्ल्युरोफेन 23.5% EC ) 500 मि.ली.
₹1160₹1200
डाऊ स्ट्रोंगार्म (डाईक्लोसुलेम 840 WDG ) 12.4 ग्रॅम
₹675₹706
डाऊ ट्रेसर (स्पिनोसॅड 45% SC) 7 मि.ली.
₹209₹216
डाऊ ट्रेसर (स्पिनोसॅड 45% SC) 75 मि.ली.
₹1849₹1855
धानुका - धानुकोप 50% डब्ल्यूपी (कॉपर ऑक्सीक्लोराईड) 500 ग्रॅम
₹349₹545
धानुका धानुटोप (पेंडिमेथालिन 30% इसी) 1000 मिली
₹429₹611
धानुका ईएम 1 (इमामेक्टिन) 250 ग्रॅम
₹789₹1211
धानुका ईएम 1 (इमामेक्टिन) 500 ग्रॅम
₹1499₹1972
धानुका फॅक्स (फिप्रोनिल 5% एससी) 1 लीटर
₹960₹1221
धानुका फॅक्स (फिप्रोनील 0.3%GR) 5 (किग्रॅ)
₹390₹530
धानुका - ओमाईट - 100 मिली
₹170₹187
धानुका - ओमाईट - 250 मिली
₹385₹410
धानुका - ओमाईट - 500 मिली
₹715₹791
धानुका सेम्प्रा (हॅलोसल्फोरॉन मिथिल 75% डब्लूजी ) 18 ग्रॅम
₹850₹870
धानुका सेम्प्रा (हॅलोसल्फोरॉन मिथिल 75% डब्लूजी ) 36 ग्रॅम
₹1480₹1499
धानुका - धानुस्टीन 50% डब्ल्यूपी (कार्बेंडॅझिम) 500 ग्रॅम
₹330₹430
धानुझिन (अ‍ॅट्राझिन 50% डब्ल्यू.पी) 500 ग्रॅम
₹190₹241
डोझो मॅक्स 10% एमईसी (पायरीथिओबॅक सोडियम 6% + क्विझॅलोफॉप इथिल 4% एमईसी) 500 मि.ली.
₹1750₹1830
ड्युपॉन्ट कोसाइड 2000 (कॉपर हायड्राक्साईड 53.8 डीएफ) 500 ग्रॅम
₹899₹1075
ड्युपॉन्ट कर्जेट (सायमोक्सॅनिल 8% + मॅन्कोझेब 64%) 300 ग्रॅम
₹399₹532
ड्युपॉन्ट कर्जेट (सायमोक्सॅनिल 8% + मॅन्कोझेब 64%) 1200 ग्रॅम
₹1900₹2040
ड्युपॉन्ट कर्जेट (सायमोक्सॅनिल 8% + मॅन्कोझेब 64%) 600 ग्रॅम
₹799₹1029
इकोनीम प्लस 1 लीटर
₹2419₹2990
इकोनीम प्लस १०० मिली
₹259₹315
इकोनीम प्लस 250 मिली
₹619₹762
इकोनीम प्लस 500 मिली
₹1219₹1510
इक्वेशन प्रो 100 मिली
₹530₹554
इक्वेशन प्रो 200 मिली
₹1015₹1098
हेलिऑक्स (प्रोफेनोफॉस 40% +सायपरमेथ्रीन 4% ईसी) 1 लीटर
₹710₹1100
हेलिऑक्स (प्रोफेनोफॉस 40% +सायपरमेथ्रीन 4% ईसी) 100 मिली
₹110₹200
हेलिऑक्स (प्रोफेनोफॉस 40% +सायपरमेथ्रीन 4% ईसी) 250 मिली
₹210₹325
हेक्झा (हेक्झाकोनॅझोल 5% एससी) 1 लिटर
₹300₹600
हेक्झा (हेक्झाकोनॅझोल 5% एससी) (250 मिली)
₹90₹200
इंडोफील एम-45 (मँकोझेब) 1 किग्रॅ
₹330₹490
इंडोफील एम-45 (मँकोझेब) 100 ग्रॅम
₹60₹70
इंडोफील एम-45 (मँकोझेब) 500 ग्रॅम
₹182₹255
इंडोफील झेड-78 (झायनेब) 500 ग्रॅम
₹329₹430
कालीचक्र (मेटाऱ्हायझियम अनिसोप्ली ) 1 किग्रॅ
₹289₹295
नेमॅटोफ्री प्लस (व्हर्टीसिलीयम क्लामीडोस्पोरीयम) 1 किग्रॅ
₹299₹315
फसल रक्षक (स्युडोमोनास फ्ल्युरेसेन्स) 1 किग्रॅ
₹289₹295
मर्जर - 500 ग्रॅम
₹580₹690
किटक फनेल ट्रॅप
₹35₹100
आयरिस (सोडियम अॅसीफ्लोर 16.5% + क्लोडीनाफॉप प्रोपरगेल 8% ईसी) 400 मिली
₹669₹850
के-सायक्लिन (स्ट्रेप्टोमाइसिन सल्फेट 90% + टेट्रासाइक्लिन हायड्रोक्लोराईड 10%) 6 ग्रॅम
₹50₹60
कॅनबायोसिस - ब्रिगेड बी - ( बिव्हेरिया बस्सियाना 1. 15% डब्ल्यूपी) - 1 किलो
₹410₹425
कॅनबायोसिस -नेमास्टीन -(ट्रायकोडर्मा हरझियानम) - 1 किलो
₹435₹450
कॅनबायोसिस - ट्रायको-शील्ड कॉम्बॅट - (ट्रायकोडर्मा व्हीरीड 1% डब्ल्यूपी) - 1 किलो
₹299₹325
कासु -बी 3एल (कसूगामायसीन) 1 लीटर
₹1000₹1178
कासु -बी 3एल (कसूगामायसीन) - 100 मिली
₹150₹161
कासु -बी 3एल (कसूगामायसीन) 250 मिली
₹280₹363
कासु -बी 3एल (कसूगामायसीन) 500 मिली
₹525₹600
कवच (क्लोरोथॅलोनील 75% WP) 1 किग्रॅ
₹1600₹1735
कवच (क्लोरोथॅलोनील 75% WP) 100 ग्रॅम
₹188₹188
कीफन (टोल्फेनपीरॅड 15% EC) 100 मिली
₹350₹380
किल- एक्स (थायोमेथॉक्झाम 12.6% + लॅम्डासायहॅलोथ्रीन 9.5% झेड सी.) २०० मिली
₹525₹700
किल- एक्स (थायोमेथॉक्झाम 12.6% + लॅम्डासायहॅलोथ्रीन 9.5% झेड सी.) 80 मिली
₹225₹300
किटाझिन(किटाझिन 48% EC) 250 मिली
₹285₹295
किटोगार्ड (250 मिली)
₹700₹790
लारा -909 (क्लोरो 50% + सायपर 5% ईसी) 100 मिली
₹120₹120
लारा -909 (क्लोरो 50% + सायपर 5% ईसी) 500 मिली
₹435₹505
मॅटको (मेटालॅक्झिल 8%डब्ल्यूपी + मँकोझेब 64%) 1 किग्रॅ
₹1149₹1320
मॅटको 500 (मेटालॅक्झिल 8%डब्ल्यूपी + मँकोझेब 64%) 500 ग्रॅम
₹599₹755
मॅटको (मेटालॅक्झिल 8%डब्ल्यूपी + मँकोझेब 64%) 250 ग्रॅम
₹329₹435
धानुका फॅक्स (फिप्रोनिल 5% एससी) 500 मिली
₹529₹626
मॉक्झीमेट (सायमोक्झॅनिल 8% + मँकोझेब 64% डब्ल्यूपी) (300 ग्रॅम)
₹400₹432
मॉक्झीमेट (सायमोक्झॅनिल 8% + मँकोझेब 64% डब्ल्यूपी) (600 ग्रॅम)
₹750₹771
टोकन 20 एसजी ( डायनोटेफ्युरान 20% एसजी) 250 ग्रॅम
₹1650₹2130
टारगा सुपर (5% इसी क्वीझोलफोप-इथिल) 500 मिली
₹810₹955
अॅट्राटाफ (500 ग्रॅम)
₹175₹198
कोराजन (रेनॉक्सीपीर) 150 मिली
₹1975₹2710
कोराजन (रेनॉक्सीपीर) 60 मिली
₹855₹1097
डाऊ सिस्थेन (मायक्लोब्युटॅनिल 10% WP) 100 ग्रॅम
₹240₹250
MH दंतास्तु (क्लोथियनिडिन) 100 ग्रॅम
₹1390₹1480
ईशान क्लोरोथॅलोनील 500 ग्रॅम
₹550₹550
किटोगार्ड (100 मिली)
₹335₹358
टाटा टाकुमी (100 ग्रॅम)
₹775₹845
टाटा माणिक (100 ग्रॅम)
₹195₹235
टाटा मेट्री (मेट्रीब्युझिन 70% WP) (100 ग्रॅम)
₹260₹330
युपीएल- उलाला - 150 ग्रॅम
₹1399₹1713
युपीएल- उलाला - 250 ग्रॅम
₹2299₹3200
युपीएल- उलाला - 30 ग्रॅम
₹299₹405
युपीएल- उलाला - 60 ग्रॅम
₹589₹696
मॅड्रिड (असेटामाप्रिड २०% एसपी) १०० ग्रॅम
₹164₹240
सर्टाकोर जीआर (क्लोरँट्रेनिलीप्रोल 0.4% जीआर) ४ किलो
₹800₹967
महिंद्रा विरोकिल (नैसर्गिक पीआर प्रोटीन सिंथेसायझर) 500 मि.ली
₹540₹665
मँडोझ (मॅन्कोझेब ६३%+ कार्बेन्डाझिम १२% डब्लूपी) 100 ग्रॅम
₹89₹115
मँडोझ (मॅन्कोझेब ६३%+ कार्बेन्डाझिम १२% डब्लूपी) 1 किलो
₹550₹700
मँडोझ (मॅन्कोझेब ६३%+ कार्बेन्डाझिम १२% डब्लूपी) 250 ग्रॅम
₹149₹215
मँडोझ (मॅन्कोझेब ६३%+ कार्बेन्डाझिम १२% डब्लूपी) 500 ग्रॅम
₹294₹385
एफएमसी मार्शल 1 लिटर
₹1169₹1220
एफएमसी मार्शल 250 मिली
₹299₹331
एफएमसी मार्शल 500 मिली
₹599₹625
धानुका - मीडिया 17.8% एस एल (100 मिली)
₹155₹206
धानुका - मीडिया 17.8% एस एल (250 मिली)
₹335₹435
धानुका - मीडिया 17.8% एस एल (500 मिली)
₹600₹836
मेलोडी डुओ (इप्रोवॅलीकार्ब 5.5% +प्रोपीनेब 61.25% डब्लू पी) 1 किलो
₹2185₹2470
मेलोडी डुओ (इप्रोवॅलीकार्ब 5.5% +प्रोपीनेब 61.25% डब्लू पी) 800 ग्रॅम
₹1770₹2020
मेन्टो (इमीडॅक्लोप्रिड ७०% डब्ल्यूजी) ७५ ग्रॅम
₹325₹520
मिरा 71 (ग्लायफोसेट 71% एसजी ) 100 ग्रॅम
₹105₹112
मेटल ग्रो (मेटालॅक्झिल 8%डब्ल्यूपी + मँकोझेब 64%) 250 ग्रॅम
₹295₹425
मेटल ग्रो (मेटालॅक्झिल 8%डब्ल्यूपी + मँकोझेब 64%) 500 ग्रॅम
₹565₹800
ओडिशी (इमाझीथापियर 35% + इमाझामॉक्स 35% डब्लूजी+आऊटराइट ) 100 ग्रॅम
₹1875₹2065
ओडिशी (इमाझीथापियर 35% + इमाझामॉक्स 35% डब्लूजी+आऊटराइट ) 200 ग्रॅम
₹3699₹3986
ओडिशी (इमाझीथापियर 35% + इमाझामॉक्स 35% डब्लूजी+आऊटराइट ) 40 ग्रॅम
₹749₹852
युपीएल साफ कार्बेन्डाझिम 12% + मँन्कोझेब 63% डब्लूपी - 250 ग्रॅम
₹169₹203
अरेवा 25% डब्लूजी (थायमेथॉक्साम 25% डब्लूजी)100 ग्रॅम
₹159₹216
ऑक्सीवीआ (ऑक्सिफ्ल्युरोफेन 23.5% EC ) 250 मि.ली.
₹505₹700
ऑक्सीवीआ (ऑक्सिफ्ल्युरोफेन 23.5% EC ) 100 मि.ली.
₹179₹300
पीसीआय फेरो - टी सापळे और पेक्टिनो 2 ल्युर सेट (पीबी डब्लू)
₹105₹105
धानुका - पेजर (250 ग्रॅम)
₹590₹876
धानुका - पेजर (500 ग्रॅम)
₹1050₹1555
पारिजात - एसी -116 (अल्फा 1% + सीपीपी 16% ईसी) 500 मिली
₹209₹320
पारिजात आदत (फिप्रोनिल 5% + आयसोप्रोथियोलेन 28% ईसी) 500 मिली
₹939₹1800
पारिजात आदत (फिप्रोनिल 5% + आयसोप्रोथियोलेन 28% ईसी) 50 मिली
₹109₹220
पारिजात - किझोम्बा - (नोव्हाल्यूरॉन 5.24% ++ इंडोक्सॅकार्ब 4.5% एससी) 350 मि.ली.
₹837₹1250
पारिजात - मेदाद - (नोव्हाल्यूरॉन 5.25% + इमामेक्टिन बेंझोएट 0.9% एससी) 500 मिली
₹921₹1325
पारिजात - मोजाती - (फिप्रोनिल 4% + थायमेथोक्झोम 4% एससी ) 500 मि.ली.
₹569₹1000
पेगासस (डायफ़ेन्थियुरॉन 50% डब्ल्यूपी) 25 ग्राम
₹130₹130
पॉवरग्रो अ‍ॅग्रोनिल (फिप्रोनील 0.3%GR) 5 (किग्रॅ)
₹375₹700
प्रोक्लेम (इमामेक्टिन 5% एसजी) 10 ग्रॅम
₹75₹80
प्रोक्लेम (इमामेक्टिन 5% एसजी) 100 ग्रॅम
₹549₹600
प्रोक्लेम (इमामेक्टिन 5% एसजी) 250 ग्रॅम
₹1349₹1925
प्रोक्लेम (इमामेक्टिन 5% एसजी) 500 ग्रॅम
₹2649₹3700
परस्युट (1000 मिली)
₹1480₹1587
रीमॉन (नोव्हाल्युरॉन 10 % इसी) 100 मिली
₹400₹406
रीमॉन (नोव्हाल्युरॉन 10 % इसी) 250 मिली
₹1000₹1056
रॉकेट (प्रोफेनोफॉस 40% + सायपरमेथ्रीन 4% EC) 1000 मिली
₹799₹1220
रॉकेट (प्रोफेनोफॉस 40% + सायपरमेथ्रीन 4% EC) 250 मिली
₹229₹325
रॉकेट (प्रोफेनोफॉस 40% + सायपरमेथ्रीन 4% EC) 500 मिली
₹429₹631
राऊंडअप (1लिटर)
₹399₹480
राऊंडअप (20 लिटर)
₹6499₹7400
राऊंडअप (5लिटर)
₹1999₹2250
राऊंडअप (250 मिली)
₹119₹130
राऊंडअप (500 मिली)
₹209₹250
रोझताम (अ‍ॅझोक्सिस्ट्र्रोबिन 11% + टेब्यूकोनाझोल 18.3% एससी) (250 मिली)
₹850₹990
संजीवनी (पावडर) (1 किग्रॅ)
₹279₹295
स्कोर(डायफेनकोनॅझोल 25ईसी) 100 मिली
₹511₹518
शटर (थायमेथॉक्साम ७५% एसजी) 100 ग्रॅम
₹550₹790
शटर (थायमेथॉक्साम 75% एसजी) 50 ग्रॅम
₹275₹395
स्‍टॉम्‍प एक्‍स्‍ट्रा 700 मि.ली.
₹599₹602
सुमिटोमो डॅनिटोल(फेनोप्रोपॅथ्रीन १०% इसी ) 1 लिटर
₹620₹999
सुमिटोमो डॅनिटोल(फेनोप्रोपॅथ्रीन १०% इसी ) 250 मिली
₹200₹225
सुमिटोमो डॅनिटोल(फेनोप्रोपॅथ्रीन १०% इसी ) 500 मिली
₹375₹425
सुमीटोमो हारू 500 ग्रॅम
₹390₹530
सिजेंटा अलिका (थायोमेथॉक्झाम १२.६% + लॅम्डासायहॅलोथ्रीन ९.५ % झेड सी.) २०० मिली
₹585₹620
सिजेंटा अलिका (थायोमेथॉक्झाम १२.६% + लॅम्डासायहॅलोथ्रीन ९.५ % झेड सी.) ५00 मिली
₹1400₹1600
सिजेंटा अलिका (थायोमेथॉक्झाम १२.६% + लॅम्डासायहॅलोथ्रीन ९.५ % झेड सी.) 8० मिली
₹270₹295
सिंजेन्टा अँम्प्लिगो (क्लोरँट्रेनिलीप्रोल 09.30% + लॅम्डा सायहॅलोथ्रीन 04.60% झेड सी) 200 मिली
₹1805₹1900
सिंजेन्टा अँम्प्लिगो (क्लोरँट्रेनिलीप्रोल 09.30% + लॅम्डा सायहॅलोथ्रीन 04.60% झेड सी) 500 मिली
₹4525₹4849
सिंजेन्टा अँम्प्लिगो (क्लोरँट्रेनिलीप्रोल 09.30% + लॅम्डा सायहॅलोथ्रीन 04.60% झेड सी) 80 मिली
₹700₹799
सिंजेन्टा कराटे लॅम्डासायहॅलोथ्रीन 5% ईसी 100 मिली
₹70₹84
सिंजेन्टा कराटे लॅम्डासायहॅलोथ्रीन 5% ईसी 250 मिली
₹180₹200
सिंजेन्टा कराटे लॅम्डासायहॅलोथ्रीन 5% ईसी 500 मिली
₹340₹385
सिंजेन्टा पोलो (डायफेन्थ्यूरॉन 50% डब्ल्यूपी) 500 ग्रॅम
₹1675₹1675
टाटा मेट्री (मेट्रीब्युझिन 70% WP) (100 ग्रॅम)
₹260₹315
टाटा मेट्री (मेट्रीब्युझिन 70% WP) (500 ग्रॅम)
₹1290₹1525
टोकन ( डायनोटेफ्युरान 20% एसजी) 100 ग्रॅम
₹750₹875
टोकन ( डायनोटेफ्युरान 20% एसजी) 50 ग्रॅम
₹400₹452
टफाबन (क्लोरोपायरीफॉस 20% इसी ) 1 लिटर
₹399₹580
टफाबन (क्लोरोपायरीफॉस 20% इसी ) 5 लिटर
₹1799₹2515
टॅफगोर (डायमेथोएट) 1 लीटर
₹510₹825
टॅफगोर (डायमेथोएट) 500 मिली
₹350₹428
ताक़त (हेक्साकोनॅझोल) 5% + कॅप्टन 70% डब्ल्यूपी) 500 ग्रॅम
₹649₹680
ताक़त (हेक्साकोनॅझोल) 5% + कॅप्टन 70% डब्ल्यूपी) 250 ग्रॅम
₹349₹370
टारगा सुपर (100 ml)
₹200₹225
टारगा सुपर ( 250 मिली)
₹440₹525
टाटा माणिक (250 ग्रॅम)
₹425₹560
टाटा टाकुमी (25 ग्रॅम)
₹200₹240
टाटा टाकुमी (250 ग्रॅम)
₹1825₹2100
टाटा टाकुमी (500 ग्रॅम)
₹4250₹4475
टीबुल (टेब्यूकोनॅझोल 10% + सल्फर 65% डब्ल्यू जी) 500 ग्रॅम
₹350₹550
टिंजर (टॉपरामेझॉन 336 G/l w/w SC) 15 मिली
₹880₹1072
टिंजर (टॉपरामेझॉन 336 G/l w/w SC)30 मिली
₹1625₹1929
युपीएल- उलाला - 500 ग्रॅम
₹4499₹6350
दोस्त सुपर - 700 मिली
₹479₹600
यूपीएल रॅनमॅन(सायझोफॅमिड- 34.5% SC) 80 मिली
₹1799₹2100
युपीएल - साफ - 100 ग्रॅम
₹70₹90
यूपीएल सॉर्टर (अ‍ॅसेफेट 45% + सायपरमेथ्रीन 5%) 500 ग्रॅम
₹459₹603
यूपीएल स्वीप पावर (ग्लूफोसिनेट अमोनियम 13.5%) 1 लिटर
₹569₹1200
यूपीएल स्वीप पावर (ग्लूफोसिनेट अमोनियम 13.5%) 500 मिली
₹610₹610
युपीएल - व्हेस्टा (160 ग्रॅम)
₹615₹800
अवान्सर ग्लो (अझॉक्सीस्ट्रोबिन8.3%+एमझेडबी 66.7%डब्ल्यूजी) 300 ग्रॅम
₹465₹580
आयरिस (सोडियम अॅसीफ्लोर १६.५% + क्लोडीनाफॉप प्रोपरगेल ८% ईसी) २०० मिली
₹349₹445
युपीएल -लान्सर गोल्ड-अँसिफेट 50% + इमिडाक्लोप्रीड 1.8% एसपी - 1 किग्रॅ
₹845₹1145
युपीएल -लान्सर गोल्ड - 100 ग्रॅम
₹125₹125
युपीएल -लान्सर गोल्ड - 500 ग्रॅम
₹432₹523
धनुका - विटावॅक्स पॉवर - 10 ग्रॅम
₹35₹37
विटावॅक्स पॉवर (कॅर्बोक्झिन + थायरम) - 100 ग्रॅम
₹220₹246
वीडमार सुपर (2-4-डी अमाईन सॉल्ट 58% एसएल) 1 लिटर
₹419₹591
वीडमार सुपर (2-4-डी अमाईन सॉल्ट 58% एसएल) 250 मिली
₹129₹181
वीडमार सुपर (2-4-डी अमाईन सॉल्ट 58% एसएल) 500 मिली
₹229₹311
विलवूड - एक्सोटिका (कार्टाप हायड्रोक्लोराईड 4% + फिप्रोनिल 0.5% सीजी) 6 किलो
₹1399₹1650
विलवूड -इनोव्हेक्सिया(इमिडाक्लोप्रिड 6% + लॅम्बडा सायहॅलोथ्रिन 4% एसएल)120 मिली
₹275₹306
विलवूड ऑक्सिगार्ड (ऑक्सीफ्लॉर्फेन 23.5% ईसी) 100 मि.ली.
₹189₹221
विलवूड -वालएक्सट्रा (हेक्साकोनाझोल 5% + व्हॅलिडामाइसिन 2.5% एससी)500 मिली
₹359₹751
विलवुड - विलोसेट (ग्लायफॉसेट 41% एसएल) 1 लिटर
₹359₹450