AgroStar
सर्व उत्पादने
हाईव्हेज कोथिंबीर कस्तुरी ( बियाणे १ किलो )
हाईव्हेज कोथिंबीर कस्तुरी ( बियाणे १ किलो )
₹290₹457
हाईव्हेज कोथिंबीर कस्तुरी ( 500 ग्राम बियाणे )
हाईव्हेज कोथिंबीर कस्तुरी ( 500 ग्राम बियाणे )
₹159₹224
अॅॅक्सेन हायव्हेज गौरी (मिरची) 10 ग्रॅम बियाणे
अॅॅक्सेन हायव्हेज गौरी (मिरची) 10 ग्रॅम बियाणे
₹625₹809
ॲसेन हायव्हेज प्राईड मिरची बियाणे (10ग्रॅ)
ॲसेन हायव्हेज प्राईड मिरची बियाणे (10ग्रॅ)
₹610₹914
अॅॅक्सेन हायव्हेज काकडी शाईनी (25 ग्रॅम)
अॅॅक्सेन हायव्हेज काकडी शाईनी (25 ग्रॅम)
₹525₹656
अ‍ॅडवंटा पीएसी 741 संकरित मका (4 किलो ) बियाणे
अ‍ॅडवंटा पीएसी 741 संकरित मका (4 किलो ) बियाणे
₹1780₹2150
अ‍ॅडवंटा पीएसी 751 संकरित मका (4 किलो ) बियाणे
अ‍ॅडवंटा पीएसी 751 संकरित मका (4 किलो ) बियाणे
₹1285₹1480
अॅडवंटा पीएसी 751E संकरित मका (4 किलो) बियाणे
अॅडवंटा पीएसी 751E संकरित मका (4 किलो) बियाणे
₹1600₹1900
अॅग्रोस्टार लाल ताज कांदा (500 ग्रॅम) बिया
अॅग्रोस्टार लाल ताज कांदा (500 ग्रॅम) बिया
₹749₹1500
अल्पगिरी - टोटल बीजी II कापूस बियाणे
अल्पगिरी - टोटल बीजी II कापूस बियाणे
₹810
अमर 32 शेवगा ओडिसी (50 ग्रॅम) बियाणे
अमर 32 शेवगा ओडिसी (50 ग्रॅम) बियाणे
₹300₹450
अमर बियाणे सदाबहार चवळी (500 ग्रॅम) बियाणे
अमर बियाणे सदाबहार चवळी (500 ग्रॅम) बियाणे
₹130₹390
अंकुर मिरची आर्च 930 (10 ग्रॅम) बियाणे
अंकुर मिरची आर्च 930 (10 ग्रॅम) बियाणे
₹435₹545
अंकुर लतिका संकरित दोडका (50 ग्रॅम) बियाणे
अंकुर लतिका संकरित दोडका (50 ग्रॅम) बियाणे
₹320₹425
अंकुर लतिका दोडका (50 ग्रॅम) बियाणे
अंकुर लतिका दोडका (50 ग्रॅम) बियाणे
₹320₹425
अंकुर संकरीत कारले श्रेया (50 ग्रॅम)
अंकुर संकरीत कारले श्रेया (50 ग्रॅम)
₹320₹493
सीपी स्वीट 2 स्वीट कॉर्न (1 किग्रा) बीज
सीपी स्वीट 2 स्वीट कॉर्न (1 किग्रा) बीज
₹2200₹3500
क्लॉज 1076 डांगर भोपळा (50 ग्रॅम बियाणे )
क्लॉज 1076 डांगर भोपळा (50 ग्रॅम बियाणे )
₹367₹525
क्लॉज अनंत टोमॅटो (10 ग्रॅम) बियाणे
क्लॉज अनंत टोमॅटो (10 ग्रॅम) बियाणे
₹458₹655
क्लॉज अनुष्का कारले (50 ग्रॅम) बियाणे
क्लॉज अनुष्का कारले (50 ग्रॅम) बियाणे
₹527₹750
कॉज सीसीएच ६३०० एफ१ हायब्रीड मिरची (१० ग्रॅम) बियाणे
कॉज सीसीएच ६३०० एफ१ हायब्रीड मिरची (१० ग्रॅम) बियाणे
₹460₹900
क्लॉज गॅलिनी वांगी (1000 बियाणे)
क्लॉज गॅलिनी वांगी (1000 बियाणे)
₹2330₹3320
क्लॉज मोग्ग्लॅनो धणे (500 ग्रॅम) बियाणे
क्लॉज मोग्ग्लॅनो धणे (500 ग्रॅम) बियाणे
₹171₹240
क्लॉज PES 310 मिरची (10 ग्रॅम) बियाणे
क्लॉज PES 310 मिरची (10 ग्रॅम) बियाणे
₹410₹585
क्लॉज प्रिशी टोमॅटो (10 ग्रॅम) बियाणे
क्लॉज प्रिशी टोमॅटो (10 ग्रॅम) बियाणे
₹395₹575
क्लॉज वीर 331 कोबी (10 ग्रॅम) बियाणे
क्लॉज वीर 331 कोबी (10 ग्रॅम) बियाणे
₹350₹510
क्लॉज विनायक दोडका (50 ग्रॅम) बियाणे
क्लॉज विनायक दोडका (50 ग्रॅम) बियाणे
₹473₹675
दफ्तरी श्री 1008 भात (10 किलो ) बियाणे
दफ्तरी श्री 1008 भात (10 किलो ) बियाणे
₹850₹1200
ईस्ट वेस्ट दुधी भोपळा अनमोल बियाणे ( 10 ग्रॅम )
ईस्ट वेस्ट दुधी भोपळा अनमोल बियाणे ( 10 ग्रॅम )
₹50₹52
ईस्ट वेस्ट दुधी भोपळा अनमोल बियाणे ( 50 ग्रॅम )
ईस्ट वेस्ट दुधी भोपळा अनमोल बियाणे ( 50 ग्रॅम )
₹200₹242
ईस्ट वेस्ट गिलके अनुष्का बियाणे ( 10 ग्रॅम )
ईस्ट वेस्ट गिलके अनुष्का बियाणे ( 10 ग्रॅम )
₹40₹45
ईस्ट वेस्ट कारले पाली बियाणे ( 50 ग्रॅम )
ईस्ट वेस्ट कारले पाली बियाणे ( 50 ग्रॅम )
₹550₹749
ईस्ट वेस्ट हायब्रिड स्वीट कॉर्न गोल्डन कोब (500 ग्रॅम बियाणे)
ईस्ट वेस्ट हायब्रिड स्वीट कॉर्न गोल्डन कोब (500 ग्रॅम बियाणे)
₹1190₹1610
ईस्ट वेस्ट - नाझिया काकड़ी 800 बियाणे
ईस्ट वेस्ट - नाझिया काकड़ी 800 बियाणे
₹575₹771
ईस्ट वेस्ट प्रेमा कांदा बियाणे (500 ग्रॅम )
ईस्ट वेस्ट प्रेमा कांदा बियाणे (500 ग्रॅम )
₹810₹1680
ईस्ट वेस्ट रामसेस धणे (500 ग्रॅम) बियाणे
ईस्ट वेस्ट रामसेस धणे (500 ग्रॅम) बियाणे
₹225₹228
इलाईट 228 कारले (50 ग्रॅम) बियाणे
इलाईट 228 कारले (50 ग्रॅम) बियाणे
₹700₹1083
इलाईट एरिका काकडी (1000 बियाणे )
इलाईट एरिका काकडी (1000 बियाणे )
₹3000₹3500
इलाईट 225 कारले (50 ग्रॅम) बियाणे
इलाईट 225 कारले (50 ग्रॅम) बियाणे
₹650₹1000
इलाईट हरिता भेंडी (250 ग्रॅम) बियाणे
इलाईट हरिता भेंडी (250 ग्रॅम) बियाणे
₹700₹540
इलाईट लिला काकडी ( 25 ग्रॅम ) बियाणे
इलाईट लिला काकडी ( 25 ग्रॅम ) बियाणे
₹350₹279
इलाईट लिला काकडी ( 50 ग्रॅम ) बियाणे
इलाईट लिला काकडी ( 50 ग्रॅम ) बियाणे
₹600₹600
इलाईट प्रभा मिरची (10 ग्रॅम) बियाणे
इलाईट प्रभा मिरची (10 ग्रॅम) बियाणे
₹475₹360
इलाईट रतन दोडका (50 ग्रॅम) बियाणे
इलाईट रतन दोडका (50 ग्रॅम) बियाणे
₹450₹342
इलाईट स्वागत भेंडी (250 ग्रॅम) बियाणे
इलाईट स्वागत भेंडी (250 ग्रॅम) बियाणे
₹1200₹1875
एलोरा चायना किंग कांदा (५०० ग्रॅम) बियाणे
एलोरा चायना किंग कांदा (५०० ग्रॅम) बियाणे
₹975₹1500
एलोरा वंडर (१०१) कांदा (५०० ग्रॅम) बियाणे
एलोरा वंडर (१०१) कांदा (५०० ग्रॅम) बियाणे
₹950₹1250
ग्रीको सूरज मिरची (10 ग्रॅम) बियाणे
ग्रीको सूरज मिरची (10 ग्रॅम) बियाणे
₹570₹720
इश्वेद 152 भेंडी (250 ग्रॅम) बियाणे
इश्वेद 152 भेंडी (250 ग्रॅम) बियाणे
₹990₹1175
इश्वेद 351 (कांदा ) 500 ग्रॅम बियाणे
इश्वेद 351 (कांदा ) 500 ग्रॅम बियाणे
₹900₹2350
इश्वेद 301 काकडी ( 25 ग्रॅम ) बियाणे
इश्वेद 301 काकडी ( 25 ग्रॅम ) बियाणे
₹495₹760
इश्‍वेद 451 कारले (50 ग्रॅम) बियाणे
इश्‍वेद 451 कारले (50 ग्रॅम) बियाणे
₹545₹625
इश्वेद 502 दोडका (50 ग्रॅम) बियाणे
इश्वेद 502 दोडका (50 ग्रॅम) बियाणे
₹430₹500
इश्वेद 552 गिलके (50 ग्रॅम) बियाणे
इश्वेद 552 गिलके (50 ग्रॅम) बियाणे
₹190₹200
जिंदाल भीमा डार्क लाल कांदा (500 ग्रॅम) बियाणे
जिंदाल भीमा डार्क लाल कांदा (500 ग्रॅम) बियाणे
₹350₹810
जिंदाल कोहिनूर 9 कांदा (500 ग्रॅम) बियाणे
जिंदाल कोहिनूर 9 कांदा (500 ग्रॅम) बियाणे
₹850₹1500
जिंदाल रेड डायमंड (कांदा) 500 ग्रॅम बियाणे
जिंदाल रेड डायमंड (कांदा) 500 ग्रॅम बियाणे
₹800₹1530
कलश हाय कलिंगड केएसपी- 1434 कँडी(50 ग्रॅम) बियाणे
कलश हाय कलिंगड केएसपी- 1434 कँडी(50 ग्रॅम) बियाणे
₹1550₹2750
कलश - मेलोडी टरबूज 50 ग्रॅम बियाणे
कलश - मेलोडी टरबूज 50 ग्रॅम बियाणे
₹1375₹2630
क्रिस्टल सीसीएच-09 बीजी ll कपाशी बियाणे
क्रिस्टल सीसीएच-09 बीजी ll कपाशी बियाणे
₹810₹810
महिको- चैतन्य 7377 बीजी II कापूस बियाणे
महिको- चैतन्य 7377 बीजी II कापूस बियाणे
₹810₹810
NCS सुपर रक्षा BG II कापूस बियाणे
NCS सुपर रक्षा BG II कापूस बियाणे
₹810₹810
पीएचआई- पी P3302 मका (3.5 किलो) बियाणे
पीएचआई- पी P3302 मका (3.5 किलो) बियाणे
₹1200₹1365
प्रभात लिओ बीजी ll कपाशी बियाणे
प्रभात लिओ बीजी ll कपाशी बियाणे
₹810₹810
श्रीराम बायोसीड युवा बीजी II कपाशी बियाणे
श्रीराम बायोसीड युवा बीजी II कपाशी बियाणे
₹767₹767
एमएच - एक्सपोर्ट हाय 1 भेंडी (100 ग्रॅम) बियाणे
एमएच - एक्सपोर्ट हाय 1 भेंडी (100 ग्रॅम) बियाणे
₹325₹429
एमएच - महिको 1 (एमपीएच-1) पम्पकिन (50 Gms) बियाणे
एमएच - महिको 1 (एमपीएच-1) पम्पकिन (50 Gms) बियाणे
₹230₹330
MAHY 1 MTNH 1 संकरित टिंडा (50 ग्रॅम) बियाणे
MAHY 1 MTNH 1 संकरित टिंडा (50 ग्रॅम) बियाणे
₹190₹182
MH-महिको ढेमस (50 Gms) बियाणे
MH-महिको ढेमस (50 Gms) बियाणे
₹45₹59
महिको वरद (MGH-4) दुधीभोपळा (50 ग्राम) बियाणे
महिको वरद (MGH-4) दुधीभोपळा (50 ग्राम) बियाणे
₹230₹330
महिको नवतेज मिरची 10 ग्रॅम बियाणे
महिको नवतेज मिरची 10 ग्रॅम बियाणे
₹750₹1074
MH - MHCP 310 (तेजा -4) मिरची (10 ग्रॅम) बियाणे
MH - MHCP 310 (तेजा -4) मिरची (10 ग्रॅम) बियाणे
₹500₹546
MH - MHP-1 (तेजस्विनी) मिरची (10 ग्रॅम) बियाणे
MH - MHP-1 (तेजस्विनी) मिरची (10 ग्रॅम) बियाणे
₹475₹677
महिको वैष्णवी MHCP 307 मिरची (1800 बियाणे)
महिको वैष्णवी MHCP 307 मिरची (1800 बियाणे)
₹640₹968
नामधारी धना सुरभी (500 ग्रॅम) बियाणे
नामधारी धना सुरभी (500 ग्रॅम) बियाणे
₹130₹430
नीलम ५१ व्हेज गवार ५०० ग्रॅम सीड्स
नीलम ५१ व्हेज गवार ५०० ग्रॅम सीड्स
₹240₹390
नीलम 61 व्हेज गवार (500 ग्रॅम) बियाणे
नीलम 61 व्हेज गवार (500 ग्रॅम) बियाणे
₹290₹500
नेत्रा अ‍ॅस्टन (मिरची) 10 10 ग्रॅम बियाणे
नेत्रा अ‍ॅस्टन (मिरची) 10 10 ग्रॅम बियाणे
₹550₹1220
निर्मल 24 खरबूज (50 ग्रॅ) बियाणे
निर्मल 24 खरबूज (50 ग्रॅ) बियाणे
₹875₹1920
नोंगवु बियाणे मिठास मधु मका बियाणे (1 किलो)
नोंगवु बियाणे मिठास मधु मका बियाणे (1 किलो)
₹2700₹3900
नुन्हेम्स आरमोर मिरची बियाणे (1500 बियाणे) बियाणे
नुन्हेम्स आरमोर मिरची बियाणे (1500 बियाणे) बियाणे
₹620₹700
एफ१ मॅक्स कलिंगड (१०००बियाणे) बियाणे
एफ१ मॅक्स कलिंगड (१०००बियाणे) बियाणे
₹1825₹2425
एफ१ मॅक्स कलिंगड (१००००बियाणे) बियाणे
एफ१ मॅक्स कलिंगड (१००००बियाणे) बियाणे
₹17750₹24250
नन्हेम्स -सम्राट भेंडी 3500 बियाणे ( 223 ग्रॅम) बियाणे
नन्हेम्स -सम्राट भेंडी 3500 बियाणे ( 223 ग्रॅम) बियाणे
₹850₹1100
नन्हेम्स - सम्राट भेंडी (7000 बियाणे)
नन्हेम्स - सम्राट भेंडी (7000 बियाणे)
₹1650₹2205
नन्हेम्स सिंघम भेंडी - 3500बियाणे
नन्हेम्स सिंघम भेंडी - 3500बियाणे
₹950₹1245
नन्हेम्स सिंघम भेंडी - ७००० बियाणे
नन्हेम्स सिंघम भेंडी - ७००० बियाणे
₹1875₹2490
नन्हेम्स युएस ४४० टोमॅटो (३००० बियाणे)
नन्हेम्स युएस ४४० टोमॅटो (३००० बियाणे)
₹375₹505
नुन्हेम्स 6001 दोडका 250 बियाणे
नुन्हेम्स 6001 दोडका 250 बियाणे
₹420₹540
नन्हेम्स युएस 6214 कारले 250 बियाणे
नन्हेम्स युएस 6214 कारले 250 बियाणे
₹475₹625
नन्हेम्स युएस 6214 कारले 250 बियाणे
नन्हेम्स युएस 6214 कारले 250 बियाणे
₹375₹625
पीएचआई- पी P3302 मका (3.5 किलो) बियाणे
पीएचआई- पी P3302 मका (3.5 किलो) बियाणे
₹1250
पंचगंगा अर्जुन वांगी (10 ग्रॅम) बिया
पंचगंगा अर्जुन वांगी (10 ग्रॅम) बिया
₹250₹365
पंचगंगा कांदा निर्यात स्पेशल (500 ग्रॅम)
पंचगंगा कांदा निर्यात स्पेशल (500 ग्रॅम)
₹800₹850
पंचगंगा गौरव वांगी ( १० ग्रॅम ) बियाणे
पंचगंगा गौरव वांगी ( १० ग्रॅम ) बियाणे
₹100₹120
कांदा- पंचगंगा निफाड (५०० ग्रॅम) बियाणे
कांदा- पंचगंगा निफाड (५०० ग्रॅम) बियाणे
₹800₹850
ओनिअन पंचगंगा सरदार (५०० ग्रॅम) सीड्स
ओनिअन पंचगंगा सरदार (५०० ग्रॅम) सीड्स
₹800₹850
पंचगंगा श्री 650 (मिरची) 10 ग्रॅम बियाणे
पंचगंगा श्री 650 (मिरची) 10 ग्रॅम बियाणे
₹525₹625
पंचगंगा सुपर गौरव वांगी (10 ग्रॅम) बिया
पंचगंगा सुपर गौरव वांगी (10 ग्रॅम) बिया
₹225₹300
सागर चंद्रिका 30 मिरची (10 बियाणे)
सागर चंद्रिका 30 मिरची (10 बियाणे)
₹425₹700
सागर जानकी गिलके (50 ग्रॅम) बियाणे
सागर जानकी गिलके (50 ग्रॅम) बियाणे
₹210₹500
सागर किंग कलिंगड बियाणे (50 ग्रॅम)
सागर किंग कलिंगड बियाणे (50 ग्रॅम)
₹1300₹2100
सागर नरेश (50 ग्रॅम) बियाणे
सागर नरेश (50 ग्रॅम) बियाणे
₹165₹250
सागर रसिली दुधीभोपळा (50 ग्राम) बियाणे
सागर रसिली दुधीभोपळा (50 ग्राम) बियाणे
₹165₹300
सागर रॉयल ऑरेंज झेंडू (1000)बियाणे
सागर रॉयल ऑरेंज झेंडू (1000)बियाणे
₹1550₹3000
सागर शिवा टोमॅटो (10 ग्रॅम) बियाणे
सागर शिवा टोमॅटो (10 ग्रॅम) बियाणे
₹650₹900
सागर श्रुती काकडी ( 25 ग्रॅम ) बियाणे
सागर श्रुती काकडी ( 25 ग्रॅम ) बियाणे
₹380₹675
सागर वैशाली दोडका (50 ग्रॅम) बियाणे
सागर वैशाली दोडका (50 ग्रॅम) बियाणे
₹295₹600
सागर करीना झेंडू पिवळे 1000 बियाणे
सागर करीना झेंडू पिवळे 1000 बियाणे
₹1550₹3000
सकाटा ग्रीन मॅजिक ब्रोकोली (2000 बियाणे)
सकाटा ग्रीन मॅजिक ब्रोकोली (2000 बियाणे)
₹525₹815
सीडप्रो- मोनिका भेंडी (250 ग्रॅम) बियाणे
सीडप्रो- मोनिका भेंडी (250 ग्रॅम) बियाणे
₹975₹1750
सेमिनिस-4884 तिखट मिरची 1500 बियाणे
सेमिनिस-4884 तिखट मिरची 1500 बियाणे
₹360₹436
सेमिनीस - टोमॅटो अभिलाष (10 ग्रॅम) बियाणे
सेमिनीस - टोमॅटो अभिलाष (10 ग्रॅम) बियाणे
₹525₹713
सेमिनीस अन्सल टोमॅटो 3500 बियाणे
सेमिनीस अन्सल टोमॅटो 3500 बियाणे
₹1300₹1680
एमएच सेमिनीस-बिन फाल्गुनी (500 ग्रॅम) बियाणे
एमएच सेमिनीस-बिन फाल्गुनी (500 ग्रॅम) बियाणे
₹400₹498
सेमिनीस -कॅबेज ग्रीन चॅलेंजर (१० ग्रॅम) बियाणे
सेमिनीस -कॅबेज ग्रीन चॅलेंजर (१० ग्रॅम) बियाणे
₹220₹274
सेमिनीस -कॅबेज ग्रीन वोयागर (१० ग्रॅम) बियाणे
सेमिनीस -कॅबेज ग्रीन वोयागर (१० ग्रॅम) बियाणे
₹225₹272
सेमिनीस - काकडी मालिनी (800 बियाणे) बियाणे
सेमिनीस - काकडी मालिनी (800 बियाणे) बियाणे
₹520₹676
सेमिनिस कोबी - सेंट (10 ग्रॅम) बियाणे
सेमिनिस कोबी - सेंट (10 ग्रॅम) बियाणे
₹240₹296
सेमिनिस सितारा तिखट मिरची 1500 बियाणे
सेमिनिस सितारा तिखट मिरची 1500 बियाणे
₹360₹454
सेमिनिज- चिली सितारा गोल्ड बियाणे (10 ग्रॅ)
सेमिनिज- चिली सितारा गोल्ड बियाणे (10 ग्रॅ)
₹470₹637
स्टार फील्ड शार्क 1 मिरची (10 ग्रॅम) बियाणे
स्टार फील्ड शार्क 1 मिरची (10 ग्रॅम) बियाणे
₹720₹840
सनअॅग्री मिरची अविका (10 ग्रॅम) बियाणे
सनअॅग्री मिरची अविका (10 ग्रॅम) बियाणे
₹750₹900
सनअॅग्री कायरा भेंडी (250 ग्रॅम) बियाणे
सनअॅग्री कायरा भेंडी (250 ग्रॅम) बियाणे
₹1000₹1620
सन अॅग्री कांदा लालतेज (500 ग्रॅम) बियाणे
सन अॅग्री कांदा लालतेज (500 ग्रॅम) बियाणे
₹750₹1530
सन अॅग्री रिवान भोपळा (50 ग्रॅम) बियाणे
सन अॅग्री रिवान भोपळा (50 ग्रॅम) बियाणे
₹250₹360
सनग्रो-143 वांगी बियाणे (10 ग्रॅम)
सनग्रो-143 वांगी बियाणे (10 ग्रॅम)
₹150₹200
सिंजेंटा एनके-६२४० प्लस मका (3.6 किलो) बियाणे
सिंजेंटा एनके-६२४० प्लस मका (3.6 किलो) बियाणे
₹1300₹1610
सिंजेन्टा साहू टीओ 3251 टोमॅटो (3500 बियाणे) बियाणे
सिंजेन्टा साहू टीओ 3251 टोमॅटो (3500 बियाणे) बियाणे
₹950₹1250
सिंजेन्टा शुगर 75 मधु मका बियाणे (1 किलो) बियाणे
सिंजेन्टा शुगर 75 मधु मका बियाणे (1 किलो) बियाणे
₹2650₹3550
सिंजेटा शुगरक्वीन टरबूज बियाणे (1000 बियाणे)
सिंजेटा शुगरक्वीन टरबूज बियाणे (1000 बियाणे)
₹1900₹2300
यूपीएल एके 47 (मिरची) 10 ग्रॅम बियाणे
यूपीएल एके 47 (मिरची) 10 ग्रॅम बियाणे
₹650₹770
यूपीएल - संकरित भेंडी अॅडवंटा 216 (250 ग्रॅम) बियाणे
यूपीएल - संकरित भेंडी अॅडवंटा 216 (250 ग्रॅम) बियाणे
₹1600₹1800
अ‍ॅडवंटा 759 संकरित मका (3.5 किलो ) बियाणे
अ‍ॅडवंटा 759 संकरित मका (3.5 किलो ) बियाणे
₹1610₹1900
एमएच-युपीएल ओपी वाटाणे जीएस-10(1 किग्रॅ) बियाणे
एमएच-युपीएल ओपी वाटाणे जीएस-10(1 किग्रॅ) बियाणे
₹325₹500
युपीएल - संकरित बीट लालिमा (50 ग्रॅम) बियाणे
युपीएल - संकरित बीट लालिमा (50 ग्रॅम) बियाणे
₹300₹350
यूपीएल - राधिका भेंडी बियाणे (100 ग्रॅ)
यूपीएल - राधिका भेंडी बियाणे (100 ग्रॅ)
₹725₹890
यूपीएल - राधिका भेंडी बियाणे (250 ग्रॅ)
यूपीएल - राधिका भेंडी बियाणे (250 ग्रॅ)
₹1750₹2170
UPL - HYB कारले विक्रांत (50 ग्रॅम) बियाणे
UPL - HYB कारले विक्रांत (50 ग्रॅम) बियाणे
₹475₹600
व्हीएनआर 277 मिरची 10 ग्रॅम बियाणे
व्हीएनआर 277 मिरची 10 ग्रॅम बियाणे
₹430₹616
व्हीएनआर 28 कारले बियाणे (50 ग्रॅम)
व्हीएनआर 28 कारले बियाणे (50 ग्रॅम)
₹475₹640
व्हीएनआर - अलोक घोसाळे (50 ग्रॅम) बियाणे
व्हीएनआर - अलोक घोसाळे (50 ग्रॅम) बियाणे
₹225₹328
एम.एच व्ही.एन. आर - कुमुद काकडी (१० ग्राम) बियाणे
एम.एच व्ही.एन. आर - कुमुद काकडी (१० ग्राम) बियाणे
₹190₹272
वी एन आर राणी-332 मिरची बियाणे (10 ग्रॅम)
वी एन आर राणी-332 मिरची बियाणे (10 ग्रॅम)
₹415₹616
व्हीएनआर सरिता दुधी भोपळा बियाणे (10 ग्रॅम)
व्हीएनआर सरिता दुधी भोपळा बियाणे (10 ग्रॅम)
₹60₹76
वेलकम हरीता (पालक) 500 ग्रॅम बियाणे
वेलकम हरीता (पालक) 500 ग्रॅम बियाणे
₹100₹175