क्षमस्व, हा लेख आपण निवड केलेल्या भाषामध्ये नाही
आपल्या राज्यात लवकरच अ‍ॅग्री दुकान उपलब्ध होईल.
सर्व उत्पादने
एजी बूस्ट 250 मिली
₹285₹350
एजी बूस्ट 500 मिली
₹550₹600
इग्नाईट 500 मिली
₹700₹1100
ऑप्टिमस 500 मिली
₹500₹900
अ‍ॅग्रीनोस-अवेस्टा प्रो (500 ग्रॅम)
₹750₹1300
आदित्य 0-0-50 (1 किग्रॅ)
₹140₹160
आदित्य 0-52-34 (1 किग्रॅ)
₹205₹290
आदित्य 12-61-0 (1 किग्रॅ)
₹155₹200
आदित्य 13-0-45 (1 किग्रॅ)
₹159₹212
ऑलस्टार 250 ग्रॅ
₹349₹480
हायफील्ड - बीटी स्पेसियल अॅडवान्स पावडर (५०० ग्रॅम)
₹465₹550
बासफॉलिअर CabMag (1 लिटर )
₹899₹1200
बासफॉलिअर CabMag (500 मिली)
₹490₹650
बासफॉलिअर के 40 (1 किलो )
₹890₹900
बासफॉलिअर के 40 ((500 ग्रॅम )
₹465₹475
बासफॉलिअर केल्प प्रीमियम (1 लिटर )
₹1450₹1550
बासफॉलिअर केल्प प्रीमियम (500 मिली)
₹750₹800
बेयर अँबीशन 1 लिटर
₹1199₹1499
बेयर अँबीशन 500 मिली
₹599₹770
बायर एथरेल ( एथेफॉन) 1000 मिली
₹1999₹2510
बायर एथरेल ( एथेफॉन) 500 मिली
₹1049₹1320
बायर प्लानोफिक्स 100 मि.ली.
₹90₹130
बायोविटा (एस्कोफिलम नोडोसम) ५०० मिली
₹460₹492
ब्लूमर ५० मि.ली.
₹349₹450
कोरोमंडल ग्रोमोर 13-0-45 (1 किग्रॅ)
₹164₹212
सायटोन्यूट्री-सीएबी
₹600₹725
फर्टीस WG 3 किग्रॅ
₹400₹510
फर्टिस डब्ल्यू जी (सल्फर 90% पावडर) बल्क 30 किलो ड्रम
₹3400₹4468
गोदरेज विपुल बूस्टर 250 मिली
₹150₹210
हयूमिक पॉवर अडवांस पावडर (95% हुमिक ऍसिड) (250 ग्रॅम)
₹349₹500
हायड्रोस्पीड कॅब -मॅक्स (1 किलो )
₹200₹250
आयपीएल प्रिमीयम व्हीएएम शक्ती मायकोरायझा (व्हीएएम) 4 किग्रॅ
₹615₹655
चिलेटेड लोह इडीटीए 12 % (250 ग्रॅम)
₹265₹320
चिलेटेड लोह इडीटीए 12 % (500 ग्रॅम)
₹525₹600
चिलेटेड झिंक इडीटीए 12 % (500 ग्रॅम)
₹510₹565
बायो कॉम्बि(1 किग्रॅ)
₹379₹395
बायो स्टार्टर(1 किग्रॅ)
₹169₹180
कोरोमंडल ग्रोमोर 0-0-50 (1 किग्रॅ)
₹149₹155
कोरोमंडल ग्रोमोर 0-52-34 (1 किग्रॅ)
₹229₹280
कोरोमंडल ग्रोमोर 12-61-0 (1 किग्रॅ)
₹164₹222
कोरोमंडल ग्रोमोर 13-0-45 (1 किग्रॅ)
₹164₹212
कोरोमंडल ग्रोमोर 19-19-19 (1 किग्रॅ)
₹139₹193
कोरोमंडल ग्रोमोर कॅल्शियम नायट्रेट (1 किग्रॅ)
₹115₹140
सुमिटोमो होसी जीए 0.001% 500 मि.ली.
₹325₹445
टाटा बहार (500 मिली)
₹359₹610
रॅलीगोल्ड (जी)- 4 किग्रॅ
₹650₹796
रॅलीगोल्ड (एसपी) - 100 ग्रॅम
₹650₹660
सोल्यूबोर (1 किग्रॅ)
₹375₹398
MH -प्रोकिसान ग्रेड 2 (250 ग्रॅम)
₹360₹375
MH -प्रोकिसान ग्रेड 2 (500 ग्रॅम)
₹700₹730
MH-महाधन KNO3 (13:00:45) -1 किलो
₹164₹175
MH-महाधन एमएपी (12:61:00) - 1 किलो
₹159₹190
MH-महाधन एमकेपी (00:52:34) - 1 किलो
₹205₹225
MH-महाधन एनपीके (19:19:19) -1 किलो
₹129₹200
MH-महाधन SOP (00:00:50) -1 किलो
₹130₹135
महाधन ZnSO4-33% -- 5 किलो
₹525₹575
मल्टीप्लेक्स पुष्टी चिलेटेड 10% कॅल्शियम (100 ग्रॅम)
₹160₹170
मल्टीप्लेक्स पुष्टी चिलेटेड 10% कॅल्शियम (250 ग्रॅम)
₹380₹385
नागामृता(एनएए)100मिलि
₹55₹55
फ्लोरोफिक्स (250 ग्रॅम)
₹390₹590
नोवाटेक सोल्युब 21 (1 किलो )
₹200₹250
न्यूट्रीप्रो फॉलीबोर 20 % बोरॉन 1 किग्रॅ
₹335₹430
न्यूट्रीप्रो फॉलीबोर 20 % बोरॉन 500 ग्रॅम
₹185₹250
न्युट्रीप्रो ग्रेड 2 - 250
₹225₹350
न्युट्रीप्रो ग्रेड 2 - 500
₹425₹650
न्युट्रीबिल्ड चिलेटेड झिंक इडीटीए 12 % (250 ग्रॅम)
₹265₹290
न्यूट्रीफीड बोरॉन 20% (1 किलो)
₹335₹380
न्यूट्रीफीड बोरॉन 20% (250 ग्रॅम)
₹130₹150
न्यूट्रीफीड बोरॉन 20% (500 ग्रॅम)
₹180₹215
न्यूट्रीफीड कॅल्शिअम नायट्रेट 1 किलो
₹105₹125
न्यूट्रीफीड एमएपी (12:61:0) 1 किलो
₹159₹225
न्यूट्रीफीड एमकेपी ( (0:52:34)1 किलो
₹205₹250
न्यूट्रीफीड एनपीके (19:19:19) 1 किलो
₹129₹180
न्यूट्रीफीड एनपीके 12:11:18 (1 किलो )
₹120₹150
न्यूट्रीफीड पीएन (13:0:45) 1 किलो
₹159₹210
न्यूट्रीफीड पीएस (0:0:50) 1 किलो
₹140₹150
नुट्रो-जेल 150 ग्रॅम
₹449₹550
पावर जेल (वनस्पती पोषण) (500 ग्रॅम)
₹399₹650
पावर ग्रो भूमिका (4 किलो)
₹440₹810
रूट पॉवर (200 ग्रॅम)
₹199₹450
शुगरकेन स्पेशल 500 ग्रॅम
₹449₹850
सुमिटोमो होसी जीए 0.001% १ ली.
₹650₹900
सुपर सोना (250 ग्रॅम)
₹349₹500
टाटा बहार (1000 मिली)
₹689₹1025
सोल्यूबोर (250 ग्रॅ)
₹135₹135
युपीएल सिलवेट गोल्ड (100 मिली)
₹210₹248
युपीएल सिलवेट गोल्ड (500 मिली)
₹815₹1090
जीनेक्सा (ओर्थो सिलीसिकअॅसिड 2%) 250मिली
₹299₹400
वेजस्टार (500 ग्राम)
₹349₹550
वेटसिल प्लस 100 मिली
₹210₹280