AgroStar
सर्व उत्पादने
एजी बूस्ट 250 मिली
एजी बूस्ट 250 मिली
₹285₹350
एजी बूस्ट 500 मिली
एजी बूस्ट 500 मिली
₹550₹600
बायो स्टार्टर(1 किग्रॅ)
बायो स्टार्टर(1 किग्रॅ)
₹169₹180
अ‍ॅग्रीनोस-अवेस्टा प्रो (500 ग्रॅम)
अ‍ॅग्रीनोस-अवेस्टा प्रो (500 ग्रॅम)
₹750₹1300
एग्रिनोस -ऑप्टिमस 1 लिटर
एग्रिनोस -ऑप्टिमस 1 लिटर
₹900₹1700
लिहोसीन (क्लोरमेक्वॅट क्लोराईड 50% SL)1 लिटर
लिहोसीन (क्लोरमेक्वॅट क्लोराईड 50% SL)1 लिटर
₹1229₹1312
लिहोसीन(250 Ml)
लिहोसीन(250 Ml)
₹379₹738
लिहोसीन(500 Ml)
लिहोसीन(500 Ml)
₹689₹690
बासफॉलिअर केल्प प्रीमियम (1 लिटर )
बासफॉलिअर केल्प प्रीमियम (1 लिटर )
₹1450
बेयर अँबीशन 1 लीटर
बेयर अँबीशन 1 लीटर
₹1149₹1499
बेयर अँबीशन 500 मिली
बेयर अँबीशन 500 मिली
₹589₹770
बायर प्लानोफिक्स 1 लिटर
बायर प्लानोफिक्स 1 लिटर
₹865₹940
बायर प्लानोफिक्स 100 मि.ली.
बायर प्लानोफिक्स 100 मि.ली.
₹99₹130
बायर प्लानोफिक्स 250 मि.ली.
बायर प्लानोफिक्स 250 मि.ली.
₹240₹260
पावर ग्रो भूमिका - 10 किलो
पावर ग्रो भूमिका - 10 किलो
₹1199₹2000
पावर ग्रो भूमिका - 2 किलो
पावर ग्रो भूमिका - 2 किलो
₹279₹425
पावर ग्रो भूमिका (4 किलो)
पावर ग्रो भूमिका (4 किलो)
₹499₹810
पावर ग्रो भूमिका (30 किलो)
पावर ग्रो भूमिका (30 किलो)
₹2999₹6000
बासफॉलिअर CabMag (500 मिली)
बासफॉलिअर CabMag (500 मिली)
₹490₹650
बासफॉलिअर के 40 (1 किलो )
बासफॉलिअर के 40 (1 किलो )
₹890₹900
कोरोमंडल ग्रोमोर कॅल्शियम नायट्रेट (1 किग्रॅ)
कोरोमंडल ग्रोमोर कॅल्शियम नायट्रेट (1 किग्रॅ)
₹119₹155
कोरोमंडल ग्रोमोर 0-52-34 (1 किग्रॅ)
कोरोमंडल ग्रोमोर 0-52-34 (1 किग्रॅ)
₹279₹370
कोरोमंडल ग्रोमोर 19-19-19 (1 किग्रॅ)
कोरोमंडल ग्रोमोर 19-19-19 (1 किग्रॅ)
₹199₹244
कोरोमंडल ग्रोमोर 13-0-45 (1 किग्रॅ)
कोरोमंडल ग्रोमोर 13-0-45 (1 किग्रॅ)
₹199₹270
कोरोमंडल ग्रोमोर 0-0-50 (1 किग्रॅ)
कोरोमंडल ग्रोमोर 0-0-50 (1 किग्रॅ)
₹149₹225
सायटोन्यूट्री-सीएबी
सायटोन्यूट्री-सीएबी
₹600₹725
डाऊ मिरेक्युलन (ट्राईएकोनटेनोल 0.05 EC) 100 मि.ली.
डाऊ मिरेक्युलन (ट्राईएकोनटेनोल 0.05 EC) 100 मि.ली.
₹92₹92
डाऊ मिरेक्युलन (ट्राईएकोनटेनोल 0.05 EC) 250 मि.ली.
डाऊ मिरेक्युलन (ट्राईएकोनटेनोल 0.05 EC) 250 मि.ली.
₹220₹220
एक्सेल सेलजल (स्प्रे वॉटर कंडिशनर) 105 ग्रॅम
एक्सेल सेलजल (स्प्रे वॉटर कंडिशनर) 105 ग्रॅम
₹99₹105
एक्सेल एक्सस्केलेंट (ड्रिप सिस्टीम अँटिस्कॅलेंट) 1 किलो
एक्सेल एक्सस्केलेंट (ड्रिप सिस्टीम अँटिस्कॅलेंट) 1 किलो
₹369₹375
फास्टर (बायोस्टिम्युलंट) 250 मिली
फास्टर (बायोस्टिम्युलंट) 250 मिली
₹489₹500
फास्टर (बायोस्टिम्युलंट) 500 मिली
फास्टर (बायोस्टिम्युलंट) 500 मिली
₹869₹1000
पॉवर ग्रो फ्लॉरेन्स 500 मि.ली.
पॉवर ग्रो फ्लॉरेन्स 500 मि.ली.
₹659₹1000
चमत्कार (1 लिटर)
चमत्कार (1 लिटर)
₹1100₹1400
गोदरेज विपुल बूस्टर 250 मिली
गोदरेज विपुल बूस्टर 250 मिली
₹169₹210
होल्ड ऑन(अल्फा नेप्थाईल अॅसेटीक अॅसिड 4.5 एसएल) 500 मि.ली.
होल्ड ऑन(अल्फा नेप्थाईल अॅसेटीक अॅसिड 4.5 एसएल) 500 मि.ली.
₹349₹1000
होल्ड ऑन(अल्फा नेप्थाईल अॅसेटीक अॅसिड 4.5 एसएल) 100 मि.ली.
होल्ड ऑन(अल्फा नेप्थाईल अॅसेटीक अॅसिड 4.5 एसएल) 100 मि.ली.
₹75₹115
हयूमिक पॉवर (95% विरघळणारे ह्युमिक अॅसिड किमान 60% ह्युमिक अॅसिड) 250 ग्रॅम
हयूमिक पॉवर (95% विरघळणारे ह्युमिक अॅसिड किमान 60% ह्युमिक अॅसिड) 250 ग्रॅम
₹399₹500
ह्युमिक पॉवर 8X250 ग्रॅम (ह्युमिक आणि फुलविक ऍसिड 50% मि.) 2 किलो बादली
ह्युमिक पॉवर 8X250 ग्रॅम (ह्युमिक आणि फुलविक ऍसिड 50% मि.) 2 किलो बादली
₹2699₹4000
ह्युमिक पॉवर एनएक्स (ह्युमिक आणि फुलविक ऍसिड ५०% मि.) २०० ग्रॅम
ह्युमिक पॉवर एनएक्स (ह्युमिक आणि फुलविक ऍसिड ५०% मि.) २०० ग्रॅम
₹349₹750
आयपीएल प्रिमीयम फॉस्टर (PSB) 4 किग्रॅ
आयपीएल प्रिमीयम फॉस्टर (PSB) 4 किग्रॅ
₹499₹535
आयपीएल प्रिमीयम व्हीएएम शक्ती मायकोरायझा (व्हीएएम) 4 किग्रॅ
आयपीएल प्रिमीयम व्हीएएम शक्ती मायकोरायझा (व्हीएएम) 4 किग्रॅ
₹615₹655
काळा मोती (बायोस्टिम्युलंट) 8 किलो
काळा मोती (बायोस्टिम्युलंट) 8 किलो
₹799₹1000
कॅनबायोसिस - बी: सीपेल - (फॉस्फेट सोल्युबिलीझिंग बॅक्टेरिया पीएसबी) - 100 ग्रॅम
कॅनबायोसिस - बी: सीपेल - (फॉस्फेट सोल्युबिलीझिंग बॅक्टेरिया पीएसबी) - 100 ग्रॅम
₹130₹140
कॅनबायोसिस -ताबा (जीए 0.001%) - 1 ली
कॅनबायोसिस -ताबा (जीए 0.001%) - 1 ली
₹975₹990
कॅनबायोसिस -ताबा (जीए 0.001%) - 500 मिली
कॅनबायोसिस -ताबा (जीए 0.001%) - 500 मिली
₹510₹525
कॅनबायोसिस -ताबा ड्रिप- (सीविड एक्सट्रॅक्ट)) - 1000 मिली
कॅनबायोसिस -ताबा ड्रिप- (सीविड एक्सट्रॅक्ट)) - 1000 मिली
₹685₹715
लिहोस्टार (क्लोरमेक्वॅट क्लोराईड 50 % एसएल) 250 मिली
लिहोस्टार (क्लोरमेक्वॅट क्लोराईड 50 % एसएल) 250 मिली
₹279₹450
लिहोस्टार (क्लोरमेक्वॅट क्लोराईड 50 % एसएल) 500 मिली
लिहोस्टार (क्लोरमेक्वॅट क्लोराईड 50 % एसएल) 500 मिली
₹509₹750
लिहोस्टार (क्लोरमेक्वॅट क्लोराईड 50 % एसएल) 1 लिटर
लिहोस्टार (क्लोरमेक्वॅट क्लोराईड 50 % एसएल) 1 लिटर
₹999₹1500
बायो कॉम्बि(1 किग्रॅ)
बायो कॉम्बि(1 किग्रॅ)
₹379₹395
टाटा बहार - 500 मिली
टाटा बहार - 500 मिली
₹389₹575
रॅलीगोल्ड (जी)- 4 किग्रॅ
रॅलीगोल्ड (जी)- 4 किग्रॅ
₹650₹796
सोल्यूबोर (1 किग्रॅ)
सोल्यूबोर (1 किग्रॅ)
₹390₹398
MH -प्रोकिसान ग्रेड 2 (250 ग्रॅम)
MH -प्रोकिसान ग्रेड 2 (250 ग्रॅम)
₹449₹485
प्रोकिसान ग्रेड 2 (500 ग्रॅम)
प्रोकिसान ग्रेड 2 (500 ग्रॅम)
₹819₹945
महाधन कॅल्शिअम नायट्रेट - 1 किलो
महाधन कॅल्शिअम नायट्रेट - 1 किलो
₹149₹150
MH-महाधन एमएपी (12:61:00) - 1 किलो
MH-महाधन एमएपी (12:61:00) - 1 किलो
₹229₹300
महाधन एमकेपी (00:52:34) - 1 किलो
महाधन एमकेपी (00:52:34) - 1 किलो
₹319₹323
MH-महाधन 13:40:13 - 1 किलो
MH-महाधन 13:40:13 - 1 किलो
₹155₹200
महाधन एनपीके (19:19:19) -1 किलो
महाधन एनपीके (19:19:19) -1 किलो
₹179₹300
महाधन KNO3 (13:00:45) -1 किलो
महाधन KNO3 (13:00:45) -1 किलो
₹239₹250
महाधन SOP (00:00:50) -1 किलो
महाधन SOP (00:00:50) -1 किलो
₹209₹250
महापीक कॅल्शियम नायट्रेट 1 किग्रॅ
महापीक कॅल्शियम नायट्रेट 1 किग्रॅ
₹169₹200
महापीक केएन 13:00:45 1 किग्रॅ
महापीक केएन 13:00:45 1 किग्रॅ
₹239₹250
महापीक MAP 12:61:00 ( 1 किलो )
महापीक MAP 12:61:00 ( 1 किलो )
₹229₹240
महापीक एमकेपी 00:52:34 1 किलो
महापीक एमकेपी 00:52:34 1 किलो
₹309₹310
महापिक नापक 13:40:13 1 किग्रॅ
महापिक नापक 13:40:13 1 किग्रॅ
₹199₹270
महापीक एसओपी 00:00:50 1 किलो
महापीक एसओपी 00:00:50 1 किलो
₹209₹230
मल्टीप्लेक्स पुष्टी चिलेटेड 10% कॅल्शियम (100 ग्रॅम)
मल्टीप्लेक्स पुष्टी चिलेटेड 10% कॅल्शियम (100 ग्रॅम)
₹179₹225
मल्टीप्लेक्स पुष्टी चिलेटेड 10% कॅल्शियम (250 ग्रॅम)
मल्टीप्लेक्स पुष्टी चिलेटेड 10% कॅल्शियम (250 ग्रॅम)
₹429₹430
न्यु फ्लोरोफिक्स (250 ग्रॅम)
न्यु फ्लोरोफिक्स (250 ग्रॅम)
₹449₹590
न्युट्रीप्रो एमएच ग्रेड 1 (सूक्ष्म अन्नद्रव्यांचे मिश्रण) 2 किग्रॅ
न्युट्रीप्रो एमएच ग्रेड 1 (सूक्ष्म अन्नद्रव्यांचे मिश्रण) 2 किग्रॅ
₹799₹1000
न्युट्रीप्रो एमएच ग्रेड 1 (सूक्ष्म अन्नद्रव्यांचे मिश्रण) 4 किग्रॅ
न्युट्रीप्रो एमएच ग्रेड 1 (सूक्ष्म अन्नद्रव्यांचे मिश्रण) 4 किग्रॅ
₹1499₹1900
न्यूट्री प्रो मॅग्नेशियम सल्फेट 1 किग्रॅ
न्यूट्री प्रो मॅग्नेशियम सल्फेट 1 किग्रॅ
₹89₹200
न्यूट्रीप्रो बोरॉन 20 % - 1 किग्रॅ
न्यूट्रीप्रो बोरॉन 20 % - 1 किग्रॅ
₹335₹430
न्यूट्रीप्रो बोरॉन 20 % - 500 ग्रॅम
न्यूट्रीप्रो बोरॉन 20 % - 500 ग्रॅम
₹185₹250
न्युट्रीप्रो ग्रेड 2 - 250 ग्रॅम
न्युट्रीप्रो ग्रेड 2 - 250 ग्रॅम
₹356₹356
न्युट्रीप्रो ग्रेड 2 - 500 ग्रॅम
न्युट्रीप्रो ग्रेड 2 - 500 ग्रॅम
₹699₹699
चिलेटेड लोह इडीटीए 12 % (250 ग्रॅम)
चिलेटेड लोह इडीटीए 12 % (250 ग्रॅम)
₹265₹320
न्युट्रीबिल्ड चिलेटेड लोह इडीटीए 12 % (500 ग्रॅम)
न्युट्रीबिल्ड चिलेटेड लोह इडीटीए 12 % (500 ग्रॅम)
₹525₹600
चिलेटेड लोह इडीटीएच 6 % (500 ग्रॅम)
चिलेटेड लोह इडीटीएच 6 % (500 ग्रॅम)
₹650₹750
न्युट्रीबिल्ड चिलेटेड झिंक इडीटीए 12 % (250 ग्रॅम)
न्युट्रीबिल्ड चिलेटेड झिंक इडीटीए 12 % (250 ग्रॅम)
₹265₹290
न्युट्रीबिल्ड चिलेटेड झिंक इडीटीए 12 % (500 ग्रॅम)
न्युट्रीबिल्ड चिलेटेड झिंक इडीटीए 12 % (500 ग्रॅम)
₹510₹565
नुट्रो-जेल 150 ग्रॅम
नुट्रो-जेल 150 ग्रॅम
₹400₹550
बायोविटा (एस्कोफिलम नोडोसम) 1 लीटर
बायोविटा (एस्कोफिलम नोडोसम) 1 लीटर
₹799₹939
बायोविटा (एस्कोफिलम नोडोसम) 250 मिली
बायोविटा (एस्कोफिलम नोडोसम) 250 मिली
₹209₹270
बायोविटा (एस्कोफिलम नोडोसम) ५०० मिली
बायोविटा (एस्कोफिलम नोडोसम) ५०० मिली
₹409₹492
पीक बूस्टर(ट्रायकोंटानॉल 0.1% EW) 1 ली
पीक बूस्टर(ट्रायकोंटानॉल 0.1% EW) 1 ली
₹479₹650
पीक बूस्टर(ट्रायकोंटानॉल 0.1% EW) 100 मिली
पीक बूस्टर(ट्रायकोंटानॉल 0.1% EW) 100 मिली
₹79₹99
पीक बूस्टर(ट्रायकोंटानॉल 0.1% EW)250 मिली
पीक बूस्टर(ट्रायकोंटानॉल 0.1% EW)250 मिली
₹149₹185
पीक बूस्टर(ट्रायकोंटानॉल 0.1% EW)500 मिली
पीक बूस्टर(ट्रायकोंटानॉल 0.1% EW)500 मिली
₹249₹375
प्लांटिगेन-डीएस
प्लांटिगेन-डीएस
₹299₹450
पॉवर जेल - वनस्पती पोषक (500 ग्रॅम)
पॉवर जेल - वनस्पती पोषक (500 ग्रॅम)
₹499₹650
पॉवरग्रो सल्फर 90% जी (गंधक - 90% पावडर) 10x3kg (ड्रम)
पॉवरग्रो सल्फर 90% जी (गंधक - 90% पावडर) 10x3kg (ड्रम)
₹4099₹6000
पॉवर ग्रो- सेल्झिक (सल्फर 65 % + जस्त 18 % ) ग्रॅन्युल्स 1kg
पॉवर ग्रो- सेल्झिक (सल्फर 65 % + जस्त 18 % ) ग्रॅन्युल्स 1kg
₹289₹300
प्युअर केल्प 500 ml
प्युअर केल्प 500 ml
₹449₹500
रूट पॉवर (200 ग्रॅम)
रूट पॉवर (200 ग्रॅम)
₹250₹450
पॉवर ग्रो- सेल्ज़िक (सल्फर 65% + झिंक 18%) ग्रैन्यूल्स 3 किलो
पॉवर ग्रो- सेल्ज़िक (सल्फर 65% + झिंक 18%) ग्रैन्यूल्स 3 किलो
₹799₹900
सिलिकॉन (सिलिकॉन खत) 250 मि.ली
सिलिकॉन (सिलिकॉन खत) 250 मि.ली
₹319₹500
सिलिकॉन (सिलिकॉन खत) 500 मि.ली
सिलिकॉन (सिलिकॉन खत) 500 मि.ली
₹599₹1000
पॉवर ग्रो स्प्रेडअप 250 मि.ली.
पॉवर ग्रो स्प्रेडअप 250 मि.ली.
₹616₹750
स्टेलर (जिब्रेलीक ऍसिड ०.००१%) 250 मिली
स्टेलर (जिब्रेलीक ऍसिड ०.००१%) 250 मिली
₹169₹250
स्टेलर (गिबेरेलिक ऍसिड 0.001%) 100 मि.ली
स्टेलर (गिबेरेलिक ऍसिड 0.001%) 100 मि.ली
₹89₹111
स्टेलर (जिब्रेलीक ऍसिड 0.001%) 1 लीटर
स्टेलर (जिब्रेलीक ऍसिड 0.001%) 1 लीटर
₹649₹885
स्टेलर (जिब्रेलीक ऍसिड ०.००१%) ५०० मिली
स्टेलर (जिब्रेलीक ऍसिड ०.००१%) ५०० मिली
₹329₹470
शुगरकेन स्पेशल 500 ग्रॅम
शुगरकेन स्पेशल 500 ग्रॅम
₹499₹850
पॉवरग्रो सल्फर 90% जी (गंधक - 90% पावडर) 1 किग्रॅ
पॉवरग्रो सल्फर 90% जी (गंधक - 90% पावडर) 1 किग्रॅ
₹159₹200
पॉवरग्रो सल्फर 90% जी (गंधक - 90% पावडर) 3 किग्रॅ
पॉवरग्रो सल्फर 90% जी (गंधक - 90% पावडर) 3 किग्रॅ
₹419₹600
पॉवरग्रो सल्फर 90% जी (गंधक - 90% पावडर) 30 किलो ड्रम
पॉवरग्रो सल्फर 90% जी (गंधक - 90% पावडर) 30 किलो ड्रम
₹3999₹6000
पॉवरग्रो सल्फर 90% जी (गंधक - 90% पावडर) 500 ग्रॅम
पॉवरग्रो सल्फर 90% जी (गंधक - 90% पावडर) 500 ग्रॅम
₹119₹120
सल्फर मॅक्स (सल्फर 90%) ग्रॅन्युल्स 15 किलो बादली
सल्फर मॅक्स (सल्फर 90%) ग्रॅन्युल्स 15 किलो बादली
₹2399₹3750
सल्फर मॅक्स (सल्फर 90%) ग्रॅन्युल्स 3 किलो बादली
सल्फर मॅक्स (सल्फर 90%) ग्रॅन्युल्स 3 किलो बादली
₹499₹750
सल्फर मॅक्स (सल्फर 90%) ग्रॅन्युल्स 30 किलो बादली
सल्फर मॅक्स (सल्फर 90%) ग्रॅन्युल्स 30 किलो बादली
₹4099₹7500
फर्टीस WG 3 किग्रॅ (गंधक - 90% WDG)
फर्टीस WG 3 किग्रॅ (गंधक - 90% WDG)
₹509₹510
सल्फर मिल्स टेक्नो झेड (सल्फर 67% + झिंक 14% एमजी) 1 किलो
सल्फर मिल्स टेक्नो झेड (सल्फर 67% + झिंक 14% एमजी) 1 किलो
₹299₹232
टेक्नो-झेड (4 किग्रॅ)
टेक्नो-झेड (4 किग्रॅ)
₹849₹945
सुमिटोमो होशी जीए 0.001% 1 लीटर
सुमिटोमो होशी जीए 0.001% 1 लीटर
₹650₹900
सुमिटोमो होशी जीए 0.001% 500 मि.ली.
सुमिटोमो होशी जीए 0.001% 500 मि.ली.
₹325₹480
सुपर सोना (250 ग्रॅम)
सुपर सोना (250 ग्रॅम)
₹399₹500
स्वर्णा झिंक 12% इडीटीए 500 ग्रॅम
स्वर्णा झिंक 12% इडीटीए 500 ग्रॅम
₹639₹640
स्वर्णा झिंक 12% इडीटीए 250 ग्रॅम
स्वर्णा झिंक 12% इडीटीए 250 ग्रॅम
₹334₹335
रॅलीगोल्ड (एसपी) - 100 ग्रॅम
रॅलीगोल्ड (एसपी) - 100 ग्रॅम
₹629₹660
टाटा बहार (1000 मिली)
टाटा बहार (1000 मिली)
₹749₹1025
रॅलीगोल्ड (एसपी) - 100 ग्रॅम
रॅलीगोल्ड (एसपी) - 100 ग्रॅम
₹629₹660
रॅलीगोल्ड (जी)- 4 किग्रॅ
रॅलीगोल्ड (जी)- 4 किग्रॅ
₹699₹796
सोल्यूबोर (1 किग्रॅ)
सोल्यूबोर (1 किग्रॅ)
₹425₹425
टाटा सोल्यूबोर - 250 ग्रॅम
टाटा सोल्यूबोर - 250 ग्रॅम
₹130₹135
सरप्लस - एमएच ग्रेड 200 मिली
सरप्लस - एमएच ग्रेड 200 मिली
₹199₹246
युपीएल सिलवेट गोल्ड (100 मिली)
युपीएल सिलवेट गोल्ड (100 मिली)
₹199₹248
युपीएल सिलवेट गोल्ड (500 मिली)
युपीएल सिलवेट गोल्ड (500 मिली)
₹839₹1090
वेजस्टार (500 ग्राम)
वेजस्टार (500 ग्राम)
₹349₹550
वेटसिल प्लस 100 मिली
वेटसिल प्लस 100 मिली
₹249₹280
वेटसिल प्लस 250 मिली
वेटसिल प्लस 250 मिली
₹505₹690
वेटसिल प्लस 10 मिली
वेटसिल प्लस 10 मिली
₹39₹50
याराविटा बड बिल्डर 1 किलो
याराविटा बड बिल्डर 1 किलो
₹1199₹1400
पॉवर ग्रो झेनक्स (Zn-39.5% एससी) - 1 लिटर
पॉवर ग्रो झेनक्स (Zn-39.5% एससी) - 1 लिटर
₹1099₹1500
पॉवर ग्रो झेनक्स (Zn-39.5% एससी) - 250 मि.ली
पॉवर ग्रो झेनक्स (Zn-39.5% एससी) - 250 मि.ली
₹359₹400