सर्व उत्पादने
19-19-19 (1 किलो ग्रॅम)
₹129₹200
एजी बूस्ट 250 मिली
₹285₹350
एजी बूस्ट 500 मिली
₹550₹600
इग्नाईट 500 मिली
₹700₹1100
एग्रिनोस -ऑप्टिमस 1 लिटर
₹900₹1700
अ‍ॅग्रीनोस-अवेस्टा प्रो (500 ग्रॅम)
₹750₹1300
आदित्य 0-0-50 (1 किग्रॅ)
₹140₹160
आदित्य 12-61-0 (1 किग्रॅ)
₹155₹200
आदित्य 13-0-45 (1 किग्रॅ)
₹159₹212
ऑलस्टार 250 ग्रॅम
₹349₹480
लिहोसीन(500 Ml)
₹570₹690
बासफॉलिअर CabMag (1 लिटर )
₹899₹1200
बासफॉलिअर के 40 (1 किलो )
₹890₹900
बासफॉलिअर के 40 ((500 ग्रॅम )
₹465₹475
बासफॉलिअर केल्प प्रीमियम (1 लिटर )
₹1450₹1550
बासफॉलिअर केल्प प्रीमियम (500 मिली)
₹750₹800
बेयर अँबीशन 1 लीटर
₹1199₹1499
बेयर अँबीशन 500 मिली
₹599₹770
बायर एथरेल ( एथेफॉन) 1 लीटर
₹1999₹2510
बायर एथरेल ( एथेफॉन) 500 मिली
₹1049₹1320
बायर प्लानोफिक्स 100 मि.ली.
₹90₹130
बायोविटा (एस्कोफिलम नोडोसम) 250 मिली
₹269₹270
बायोविटा (एस्कोफिलम नोडोसम) ५०० मिली
₹489₹492
ब्लूमर ५० मि.ली.
₹349₹450
कोरोमंडल ग्रोमोर 0-0-50 (1 किग्रॅ)
₹149₹155
कोरोमंडल ग्रोमोर 19-19-19 (1 किग्रॅ)
₹139₹193
सायटोन्यूट्री-सीएबी
₹600₹725
डाऊ मिरेक्युलन (ट्राईएकोनटेनोल 0.05 EC) 100 मि.ली.
₹77₹92
डाऊ मिरेक्युलन (ट्राईएकोनटेनोल 0.05 EC) 250 मि.ली.
₹217₹220
फर्टीस WG 3 किग्रॅ (गंधक - 90% WDG)
₹349₹510
फर्टिस डब्ल्यू जी (सल्फर 90% पावडर) बल्क 30 किलो ड्रम
₹3699₹5100
गोदरेज विपुल बूस्टर 250 मिली
₹150₹210
होल्ड ऑन(अल्फा नेप्थाईल अॅसेटीक अॅसिड 4.5 एसएल) 100 मि.ली.
₹75₹115
हयूमिक पॉवर अडवांस पावडर (95% हुमिक ऍसिड) (250 ग्रॅम)
₹349₹500
हायड्रोस्पीड कॅब -मॅक्स (1 किलो )
₹200₹250
आयपीएल प्रिमीयम व्हीएएम शक्ती मायकोरायझा (व्हीएएम) 4 किग्रॅ
₹615₹655
कॅनबायोसिस - बी: सीपेल - (फॉस्फेट सोल्युबिलीझिंग बॅक्टेरिया पीएसबी) - 100 ग्रॅम
₹130₹140
कॅनबायोसिस -मिलास्टीन के- (बॅसिलस सबटिलिस केटीएसबी) - 1 एल
₹1149₹1250
कॅनबायोसिस -ताबा ड्रिप- (सीविड एक्सट्रॅक्ट)) - 1000 मिली
₹685₹715
कॅनबायोसिस -ताबा (जीए 0.001%) - 1 ली
₹975₹990
कॅनबायोसिस -ताबा (जीए 0.001%) - 500 मिली
₹510₹525
चिलेटेड लोह इडीटीए 12 % (250 ग्रॅम)
₹265₹320
न्युट्रीबिल्ड चिलेटेड लोह इडीटीए 12 % (500 ग्रॅम)
₹525₹600
न्युट्रीबिल्ड चिलेटेड झिंक इडीटीए 12 % (500 ग्रॅम)
₹510₹565
बायो कॉम्बि(1 किग्रॅ)
₹379₹395
बायो स्टार्टर(1 किग्रॅ)
₹169₹180
कोरोमंडल ग्रोमोर 0-0-50 (1 किग्रॅ)
₹149₹155
कोरोमंडल ग्रोमोर 0-52-34 (1 किग्रॅ)
₹229₹280
कोरोमंडल ग्रोमोर 12-61-0 (1 किग्रॅ)
₹164₹222
कोरोमंडल ग्रोमोर 13-0-45 (1 किग्रॅ)
₹164₹206
कोरोमंडल ग्रोमोर कॅल्शियम नायट्रेट (1 किग्रॅ)
₹115₹140
न्युट्रीप्रो ग्रेड 2 - 500 ग्रॅम
₹425₹650
सुमिटोमो होशी जीए 0.001% 500 मि.ली.
₹325₹445
टाटा बहार - 500 मिली
₹339₹610
रॅलीगोल्ड (जी)- 4 किग्रॅ
₹650₹796
रॅलीगोल्ड (एसपी) - 100 ग्रॅम
₹650₹660
सोल्यूबोर (1 किग्रॅ)
₹375₹398
प्रोकिसान ग्रेड 2 (500 ग्रॅम)
₹660₹730
महाधन कॅल्शिअम नायट्रेट - 1 किलो
₹105₹150
महाधन KNO3 (13:00:45) -1 किलो
₹164₹175
MH-महाधन एमएपी (12:61:00) - 1 किलो
₹159₹190
महाधन एमकेपी (00:52:34) - 1 किलो
₹205₹225
महाधन एनपीके (19:19:19) -1 किलो
₹129₹200
महाधन SOP (00:00:50) -1 किलो
₹130₹135
मल्टीमॅग (मॅग्नेशियम सल्फेट 9.5%)1 किग्रॅ
₹90₹90
मल्टीप्लेक्स पुष्टी चिलेटेड 10% कॅल्शियम (100 ग्रॅम)
₹160₹170
मल्टीप्लेक्स पुष्टी चिलेटेड 10% कॅल्शियम (250 ग्रॅम)
₹380₹385
न्यु फ्लोरोफिक्स (250 ग्रॅम)
₹390₹590
नोवाटेक सोल्युब 21 (1 किलो )
₹200₹250
न्यूट्रीप्रो बोरॉन 20 % - 1 किग्रॅ
₹335₹430
न्यूट्रीप्रो बोरॉन 20 % - 500 ग्रॅम
₹185₹250
न्युट्रीप्रो ग्रेड 2 - 250 ग्रॅम
₹225₹350
न्युट्रीबिल्ड चिलेटेड झिंक इडीटीए 12 % (250 ग्रॅम)
₹265₹290
न्यूट्रीफीड बोरॉन 20% (1 किलो)
₹335₹380
न्यूट्रीफीड बोरॉन 20% (250 ग्रॅम)
₹130₹150
न्यूट्रीफीड कॅल्शिअम नायट्रेट 1 किलो
₹105₹125
न्यूट्रीफीड एमएपी (12:61:0) 1 किलो
₹159₹225
न्यूट्रीफीड एनपीके 12:11:18 (1 किलो )
₹120₹150
न्यूट्रीफीड पीएन (13:0:45) 1 किलो
₹159₹210
न्यूट्रीफीड पीएस (0:0:50) 1 किलो
₹140₹150
नुट्रो-जेल 150 ग्रॅम
₹449₹550
पीक बूस्टर(ट्रायकोंटानॉल 0.1% EW) 1 ली
₹460₹650
पीक बूस्टर(ट्रायकोंटानॉल 0.1% EW)250 मिली
₹125₹185
पीक बूस्टर(ट्रायकोंटानॉल 0.1% EW)500 मिली
₹240₹375
पावर जेल (वनस्पती पोषण) (500 ग्रॅम)
₹399₹650
पॉवर ग्रो बीटी स्पेशल 500 ग्रॅम
₹449₹700
पावर ग्रो भूमिका - 10 किलो
₹999₹2000
पावर ग्रो भूमिका - 2 किलो
₹275₹425
पावर ग्रो भूमिका (4 किलो)
₹440₹810
पॉवर ग्रो फ्लॉरेन्स 500 मि.ली.
₹349₹625
पॉवर ग्रो स्प्रेडअप 250 मि.ली.
₹519₹750
पॉवरग्रो सल्फर 90% जी (गंधक - 90% पावडर) 30 किलो ड्रम
₹3000₹6000
पॉवरग्रो सल्फर 90% जी (गंधक - 90% पावडर) 3 किग्रॅ
₹339₹600
पॉवरग्रो सल्फर 90% जी (गंधक - 90% पावडर) 500 ग्रॅम
₹75₹120
पॉवर ग्रो झेनक्स (Zn-39.5% एससी) - 1 लिटर
₹989₹1500
पॉवर ग्रो झेनक्स (Zn-39.5% एससी) - 250 मि.ली
₹349₹400
पॉवर ग्रो- सेल्ज़िक (सल्फर 65% + झिंक 18%) ग्रैन्यूल्स 3 किलो
₹699₹900
रूट पॉवर (200 ग्रॅम)
₹199₹450
स्टेलर (जिब्रेलीक ऍसिड ०.००१%) 250 मिली
₹149₹275
स्टेलर (जिब्रेलीक ऍसिड 0.001%) 1 लीटर
₹480₹885
स्टेलर (जिब्रेलीक ऍसिड ०.००१%) ५०० मिली
₹254₹470
शुगरकेन स्पेशल 500 ग्रॅम
₹449₹850
सुमिटोमो होशी जीए 0.001% 1 लीटर
₹650₹900
सुपर सिरो (500 ग्रॅम)
₹449₹650
सुपर सोना (250 ग्रॅम)
₹349₹500
सिंजेन्टा इसाबियन 1 लिटर
₹1099₹1430
टाटा बहार (1000 मिली)
₹649₹1025
टाटा सोल्यूबोर - 250 ग्रॅम
₹135₹135
यूपीएल फोल्ट्रॉन 500 मिली
₹339₹438
युपीएल सिलवेट गोल्ड (100 मिली)
₹210₹248
युपीएल सिलवेट गोल्ड (500 मिली)
₹815₹1090
जीनेक्सा (ओर्थो सिलीसिकअॅसिड 2%) 250मिली
₹299₹400
वेजस्टार (500 ग्राम)
₹349₹550
वेटसिल प्लस 100 मिली
₹210₹280
वेटसिल प्लस 250 मिली
₹505₹690
विलवूड - ब्रँड (कॅम्पेस्टरॉल आणि स्टिगमास्टरॉल) 250 मिली
₹1099₹1220