AgroStar
सर्व पिके
कृषी ज्ञान
कृषी चर्चा
एग्री दुकान
सर्व उत्पादने
ॲग्रोस्टार टेरीन 115 मिली किट
ॲग्रोस्टार टेरीन 115 मिली किट
ॲग्रोस्टार टेरीन 230 मिली किट
ॲग्रोस्टार टेरीन 230 मिली किट
सर्व पीक-मृदा तरतूद किट 2023
सर्व पीक-मृदा तरतूद किट 2023
बायोसेन्स (एफएडब्लू ल्युर+कीटक फनेल ट्रॅप) किट 2022
बायोसेन्स (एफएडब्लू ल्युर+कीटक फनेल ट्रॅप) किट 2022
बायोसेन्स (स्टिकी ट्रॅप यलो + टुटा अॅब्सोल्युटा ल्यूर) किट 2022
बायोसेन्स (स्टिकी ट्रॅप यलो + टुटा अॅब्सोल्युटा ल्यूर) किट 2022
बायोसेन्स (स्टिकी ट्रॅप यलो + डीबीएम ल्यूर) किट 2022
बायोसेन्स (स्टिकी ट्रॅप यलो + डीबीएम ल्यूर) किट 2022
बायोसेन्स (टुटा अॅब्सोल्युटा ल्यूर + वोटा-टी ट्रॅप) किट 2022
बायोसेन्स (टुटा अॅब्सोल्युटा ल्यूर + वोटा-टी ट्रॅप) किट 2022
बायोसेन्स ब्लू आणि यलो स्टिकी ट्रॅप कॉम्बो 2023
बायोसेन्स ब्लू आणि यलो स्टिकी ट्रॅप कॉम्बो 2023
आले आणि हळद बीज प्रक्रिया किट - 2024
आले आणि हळद बीज प्रक्रिया किट - 2024
आले आणि हळद माती ऍप्लिकेशन किट-2024
आले आणि हळद माती ऍप्लिकेशन किट-2024
आयपीएम भाजीपाला किट
आयपीएम भाजीपाला किट
आयरिस मल्चिंग + ग्रीन हार्वेस्ट मिरची बियाणे (पीक पोषण कॉम्बो) 2023
आयरिस मल्चिंग + ग्रीन हार्वेस्ट मिरची बियाणे (पीक पोषण कॉम्बो) 2023
आयरिस मल्चिंग + शाइन मिरची बियाणे (पीक पोषण कॉम्बो) 2023
आयरिस मल्चिंग + शाइन मिरची बियाणे (पीक पोषण कॉम्बो) 2023
MH कलिंगड ड्रेंचिंग किट  2023
MH कलिंगड ड्रेंचिंग किट 2023
MH कलिंगड फवारणी किट  2023 (20-30 दिवस)
MH कलिंगड फवारणी किट 2023 (20-30 दिवस)
एमएच-सर्व पीक सुरक्षा किट-2024
एमएच-सर्व पीक सुरक्षा किट-2024
एमएच-ग्रोथ बूस्टर किट-2024
एमएच-ग्रोथ बूस्टर किट-2024
MH-स्ट्रेस रिलीझिंग किट (1 एकर)-2024
MH-स्ट्रेस रिलीझिंग किट (1 एकर)-2024
MH-स्ट्रेस रिलीझिंग किट (2 एकर)-2024
MH-स्ट्रेस रिलीझिंग किट (2 एकर)-2024
एमएच शुगरकेन कॉम्बो किट -2024
एमएच शुगरकेन कॉम्बो किट -2024
एमएच-ऊस पोषण किट -2024
एमएच-ऊस पोषण किट -2024
एमएच-ऊस पोषण किट -2024
एमएच-ऊस पोषण किट -2024
एमएच-उसाची माती ऍप्लिकेशन किट-2024
एमएच-उसाची माती ऍप्लिकेशन किट-2024
मका माती ऍप्लिकेशन किट-2024
मका माती ऍप्लिकेशन किट-2024
सोयाबीन माती ऍप्लिकेशन किट-2024
सोयाबीन माती ऍप्लिकेशन किट-2024