ब्रॅण्ड: यूपीएल
MH UPL - HYB कारले विक्रांत (50 ग्रॅम) बियाणे
460600
यूपीएल झेबा - 5 किग्रॅ
27502750
अ‍ॅडवंटा पीएसी 757 संकरित मका (4 किलो ) बियाणे
15801950
मख्खन ग्रास - 500 ग्रॅम
320320
मख्खन ग्रास - 250 ग्रॅम
160175
यूपीएल - एफ1 संकरित भेंडी व्हीनस प्लस बियाणे (250 ग्रॅ)
7751208
युपीएल - एफ1 हाय. भेंडी व्हीनस (250 ग्रॅम) बियाणे
7751161
युपीएल- नाव्या ओक्रा (250 ग्रॅम)
9501295
युपीएल - हाय. भेंडी ताज 042 (250 ग्रॅम) बियाणे
9001283
युपीएल - हाय. भेंडी ताज 042 (250 ग्रॅम) बियाणे
9001225
जीनेक्सा (ओर्थो सिलीसिकअॅसिड 2%) 250मिली
300620
यूपीएल - दोस्त पेन्डीमेथलीन ३०%इसी (५०० मिली)
265310
दोस्त सुपर - 700 मिली
520560
दोस्त सुपर - 700 मिली
520560
युपीएल सिलवेट गोल्ड (100 मिली)
210248
युपीएल सिलवेट गोल्ड (500 मिली)
8151090
दोस्त सुपर - 700 मिली
520600
यूपीएल - संकरित भेंडी लावण्या बियाणे (250 ग्रॅ)
9501348
यूपीएल - राधिका भेंडी बियाणे (250 ग्रॅ)
14001750
यूपीएल -संकरीत भेंडी मोना 002 (250 ग्रॅम) बियाणे
5001283
यूपीएल -संकरीत भेंडी मोना 002 (250 ग्रॅम) बियाणे
500875
अवान्सर ग्लो (अझॉक्सीस्ट्रोबिन8.3%+एमझेडबी 66.7%डब्ल्यूजी) 300 ग्रॅम
490580
युपीएल इनसल्फ गोल्ड(1 किग्रॅ)
125140
आयरिस (अॅसीफ्लोर १६.५% + क्लोडीनाफॉप ८% ईसी) 1 लिटर
16001700
आयरिस (अॅसीफ्लोर १६.५% + क्लोडीनाफॉप ८% ईसी) २०० मिली
380445
यूपीएल स्वीप पावर (ग्लूफोसिनेट अमोनियम 13.5%) 1 लिटर
550550
युपीएल - व्हेस्टा (160 ग्रॅम)
610800
मख्खन ग्रास - 1 किलो
600600
एमएच-युपीएल ओपी वाटाणे जीएस-10(1 किग्रॅ) बियाणे
275390
एमएच-युपीएल ओपी वाटाणे जीएस-10(1 किग्रॅ) बियाणे
310390
अ‍ॅडवांटा 414 मोहरी (1 किग्रॅ) बियाणे
680750
युपीएल -लान्सर गोल्ड - 500 ग्रॅम
380523
युपीएल -लान्सर गोल्ड - 250 ग्रॅम
230275
युपीएल -लान्सरगोल्ड - 1000 ग्रॅम
7601025
युपीएल -लान्सर गोल्ड - 1000 ग्रॅम
760875
युपीएल- उलाला (150 ग्रॅम)
14001713
युपीएल- उलाला - (250 ग्रॅम)
21353200
युपीएल - साफ - 500 ग्रॅम
300383
युपीएल - साफ - 250 ग्रॅम
160203
युपीएल- उलाला - 30 मिली
300405
युपीएल- उलाला - 500 मिली
42106350
युपीएल- उलाला - 60 मिली
575780
युपीएल- उलाला - 30 ग्रॅम
300405
युपीएल - साफ - 500 ग्रॅम
300383
युपीएल - साफ - 500 ग्रॅम
300383
युपीएल- उलाला - 500 मिली
42106350
युपीएल- उलाला (150 ग्रॅम)
14001935
युपीएल - उलाला - 30 ग्रॅम
300405
युपीएल- उलाला - 60 ग्रॅम
475696
युपीएल - साफ - 1000 ग्रॅम
600750
यूपीएल - दोस्त पेन्डीमेथलीन ३०%इसी (10०० मिली)
425600
युपीएल- उलाला - (250 ग्रॅम)
21353200
युपीएल - साफ - 1 किग्रॅ
600750
युपीएल - साफ - 250 ग्रॅम
160203