ब्रॅण्ड: टाटा रेलीस
-17%
कोंटाफ (हेक्झाकोनॅझोल 5% इसी) 250 मिली
कोंटाफ (हेक्झाकोनॅझोल 5% इसी) 250 मिली
₹179₹215
-21%
टाटा मेट्री (मेट्रीब्युझिन 70% WP) (500 ग्रॅम)
टाटा मेट्री (मेट्रीब्युझिन 70% WP) (500 ग्रॅम)
₹1199₹1525
-12%
टाटा फेन (फेनव्हॅलेरेट 10% ईसी) 500 मि.ली
टाटा फेन (फेनव्हॅलेरेट 10% ईसी) 500 मि.ली
₹369₹421
-14%
टाटा टाकुमी (250 ग्रॅम)
टाटा टाकुमी (250 ग्रॅम)
₹1799₹2100
-6%
ताक़त (हेक्साकोनॅझोल) 5% + कॅप्टन 70% डब्ल्यूपी) 250 ग्रॅम
ताक़त (हेक्साकोनॅझोल) 5% + कॅप्टन 70% डब्ल्यूपी) 250 ग्रॅम
₹349₹370
-28%
टाटा मेट्री (मेट्रीब्युझिन 70% WP) (100 ग्रॅम)
टाटा मेट्री (मेट्रीब्युझिन 70% WP) (100 ग्रॅम)
₹260₹359
ताक़त (हेक्साकोनॅझोल) 5% + कॅप्टन 70% डब्ल्यूपी) 250 ग्रॅम
ताक़त (हेक्साकोनॅझोल) 5% + कॅप्टन 70% डब्ल्यूपी) 250 ग्रॅम
₹649₹460
-25%
ताक़त (हेक्साकोनॅझोल) 5% + कॅप्टन 70% डब्ल्यूपी) 500 ग्रॅम
ताक़त (हेक्साकोनॅझोल) 5% + कॅप्टन 70% डब्ल्यूपी) 500 ग्रॅम
₹649₹867
-18%
टॅफगोर (डायमेथोएट) 250 मिली
टॅफगोर (डायमेथोएट) 250 मिली
₹225₹276
-8%
सरप्लस - एमएच ग्रेड 400 मिली
सरप्लस - एमएच ग्रेड 400 मिली
₹479₹522
-3%
कोंटाफ (हेक्झाकोनॅझोल 5% इसी) 500 मिली
कोंटाफ (हेक्झाकोनॅझोल 5% इसी) 500 मिली
₹329₹338
-13%
कोंटाफ प्लस (हेक्झाकोनॅझोल 5% एस.सी.) 1 लीटर
कोंटाफ प्लस (हेक्झाकोनॅझोल 5% एस.सी.) 1 लीटर
₹639₹735
-11%
कोंटाफ (हेक्झाकोनॅझोल 5% इसी) 100 मिली
कोंटाफ (हेक्झाकोनॅझोल 5% इसी) 100 मिली
₹89₹100
-5%
टाटा टाकुमी (25 ग्रॅम)
टाटा टाकुमी (25 ग्रॅम)
₹229₹240
-3%
टाटा माणिक (100 ग्रॅम)
टाटा माणिक (100 ग्रॅम)
₹199₹205
-11%
कोंटाफ (हेक्झाकोनॅझोल 5% इसी) 1 लीटर
कोंटाफ (हेक्झाकोनॅझोल 5% इसी) 1 लीटर
₹579₹651
-10%
टॅफगोर (डायमेथोएट) 1 लीटर
टॅफगोर (डायमेथोएट) 1 लीटर
₹819₹910
-15%
टाटा मार्क (डिक्लोसुलम 84% डब्ल्यूडीजी) 12.4 ग्रॅम
टाटा मार्क (डिक्लोसुलम 84% डब्ल्यूडीजी) 12.4 ग्रॅम
₹699₹823
-28%
टफाबन (क्लोरोपायरीफॉस 20% इसी ) 1 लिटर
टफाबन (क्लोरोपायरीफॉस 20% इसी ) 1 लिटर
₹419₹580
-28%
टाटा टाकुमी (100 ग्रॅम)
टाटा टाकुमी (100 ग्रॅम)
₹775₹1071
-12%
टाटा समिट (स्पायनेटोरम 120 एससी ) 100 ml
टाटा समिट (स्पायनेटोरम 120 एससी ) 100 ml
₹1299₹1476
-5%
ताक़त (हेक्साकोनॅझोल) 5% + कॅप्टन 70% डब्ल्यूपी) 500 ग्रॅम
ताक़त (हेक्साकोनॅझोल) 5% + कॅप्टन 70% डब्ल्यूपी) 500 ग्रॅम
₹649₹680
-5%
रॅलीगोल्ड (एसपी) - 100 ग्रॅम
रॅलीगोल्ड (एसपी) - 100 ग्रॅम
₹629₹660
-18%
रॅलीगोल्ड (जी)- 4 किग्रॅ
रॅलीगोल्ड (जी)- 4 किग्रॅ
₹650₹796
-5%
रॅलीगोल्ड (एसपी) - 100 ग्रॅम
रॅलीगोल्ड (एसपी) - 100 ग्रॅम
₹629₹660
-6%
सोल्यूबोर (1 किग्रॅ)
सोल्यूबोर (1 किग्रॅ)
₹375₹398
-12%
रॅलीगोल्ड (जी)- 4 किग्रॅ
रॅलीगोल्ड (जी)- 4 किग्रॅ
₹699₹796
-3%
अ‍ॅसाटाफ (अ‍ॅसिफेट 75% एसपी) 500 ग्रॅम
अ‍ॅसाटाफ (अ‍ॅसिफेट 75% एसपी) 500 ग्रॅम
₹549₹566
-29%
टाटा माणिक (250 ग्रॅम)
टाटा माणिक (250 ग्रॅम)
₹399₹560
-37%
अ‍ॅसाटाफ (अ‍ॅसिफेट 75% एसपी) 250 ग्रॅम
अ‍ॅसाटाफ (अ‍ॅसिफेट 75% एसपी) 250 ग्रॅम
₹289₹458