ब्रॅण्ड: यूपीएल
-51%
दोस्त सुपर - 700 मिली
दोस्त सुपर - 700 मिली
₹549₹1130
-23%
युपीएल सिलवेट गोल्ड (500 मिली)
युपीएल सिलवेट गोल्ड (500 मिली)
₹839₹1090
-25%
आयरिस (सोडियम अॅसीफ्लोर 16.5% + क्लोडीनाफॉप प्रोपरगेल 8% ईसी) 400 मिली
आयरिस (सोडियम अॅसीफ्लोर 16.5% + क्लोडीनाफॉप प्रोपरगेल 8% ईसी) 400 मिली
₹769₹1020
-2%
यूपीएल सॉर्टर (अ‍ॅसेफेट 45% + सायपरमेथ्रीन 5%) 500 ग्रॅम
यूपीएल सॉर्टर (अ‍ॅसेफेट 45% + सायपरमेथ्रीन 5%) 500 ग्रॅम
₹589₹603
-47%
यूपीएल रेनो (थायमेथॉक्साम 30% एफएस )1 लिटर
यूपीएल रेनो (थायमेथॉक्साम 30% एफएस )1 लिटर
₹1319₹2500
-24%
यूपीएल स्वीप पावर (ग्लूफोसिनेट अमोनियम 13.5%) 1 लिटर
यूपीएल स्वीप पावर (ग्लूफोसिनेट अमोनियम 13.5%) 1 लिटर
₹909₹1200
-26%
आयरिस (सोडियम अॅसीफ्लोर 16.5% + क्लोडीनाफॉप प्रोपरगेल 8% ईसी) 1 लीटर
आयरिस (सोडियम अॅसीफ्लोर 16.5% + क्लोडीनाफॉप प्रोपरगेल 8% ईसी) 1 लीटर
₹1829₹2460
-22%
युपीएल - अटाब्रोन 500 मिली
युपीएल - अटाब्रोन 500 मिली
₹599₹765
-13%
युपीएल - व्हेस्टा (160 ग्रॅम)
युपीएल - व्हेस्टा (160 ग्रॅम)
₹699₹800
-16%
यूपीएल - दोस्त पेन्डीमेथलीन ३०%इसी (५०० मिली)
यूपीएल - दोस्त पेन्डीमेथलीन ३०%इसी (५०० मिली)
₹259₹310
-19%
अ‍ॅडवंटा पीएसी 741 संकरित मका (4 किलो ) बियाणे
अ‍ॅडवंटा पीएसी 741 संकरित मका (4 किलो ) बियाणे
₹1780₹2200
-29%
(NE) युपीएल -लान्सर गोल्ड-अँसिफेट 50% + इमिडाक्लोप्रीड 1.8% एसपी - 1 किग्रॅ
(NE) युपीएल -लान्सर गोल्ड-अँसिफेट 50% + इमिडाक्लोप्रीड 1.8% एसपी - 1 किग्रॅ
₹1139₹1603
-13%
(NE) युपीएल - व्हेस्टा (160 ग्रॅम)
(NE) युपीएल - व्हेस्टा (160 ग्रॅम)
₹699₹800
(NE) यूपीएल सॉर्टर (अ‍ॅसेफेट 45% + सायपरमेथ्रीन 5%) 500 ग्रॅम
(NE) यूपीएल सॉर्टर (अ‍ॅसेफेट 45% + सायपरमेथ्रीन 5%) 500 ग्रॅम
₹589₹372
दोस्त सुपर - 350 मिली
दोस्त सुपर - 350 मिली
₹289₹287
-14%
यूपीएल गुन्थर (नोवॅल्युरॉन 5.25% + इमामेक्टिन बेंझोएट 0.9% SC) 500 मिली
यूपीएल गुन्थर (नोवॅल्युरॉन 5.25% + इमामेक्टिन बेंझोएट 0.9% SC) 500 मिली
₹989₹1150
-22%
युपीएल- उलाला - 500 ग्रॅम
युपीएल- उलाला - 500 ग्रॅम
₹4939₹6350
-22%
युपीएल साफ कार्बेन्डाझिम 12% + मँन्कोझेब 63% डब्लूपी - 250 ग्रॅम
युपीएल साफ कार्बेन्डाझिम 12% + मँन्कोझेब 63% डब्लूपी - 250 ग्रॅम
₹189₹241
-21%
युपीएल- उलाला - 30 ग्रॅम
युपीएल- उलाला - 30 ग्रॅम
₹319₹405
0%
युपीएल -लान्सर गोल्ड - 100 ग्रॅम
युपीएल -लान्सर गोल्ड - 100 ग्रॅम
₹125₹125
-3%
युपीएल -लान्सर गोल्ड - 250 ग्रॅम
युपीएल -लान्सर गोल्ड - 250 ग्रॅम
₹295₹305
-21%
युपीएल- उलाला - 250 ग्रॅम
युपीएल- उलाला - 250 ग्रॅम
₹2519₹3200
-1%
युपीएल - साफ - 100 ग्रॅम
युपीएल - साफ - 100 ग्रॅम
₹89₹90
-20%
युपीएल- उलाला - 150 ग्रॅम
युपीएल- उलाला - 150 ग्रॅम
₹1549₹1935
-9%
अवान्सर ग्लो (अझॉक्सीस्ट्रोबिन8.3%+एमझेडबी 66.7%डब्ल्यूजी) 300 ग्रॅम
अवान्सर ग्लो (अझॉक्सीस्ट्रोबिन8.3%+एमझेडबी 66.7%डब्ल्यूजी) 300 ग्रॅम
₹529₹580
-22%
युपीएल साफ कार्बेन्डाझिम 12% + मँन्कोझेब 63% डब्लूपी - 500 ग्रॅम
युपीएल साफ कार्बेन्डाझिम 12% + मँन्कोझेब 63% डब्लूपी - 500 ग्रॅम
₹359₹460
-18%
न्युट्रीफीड - 500 ग्रॅम
न्युट्रीफीड - 500 ग्रॅम
₹450₹550
-17%
यूपीएल - दोस्त पेन्डीमेथलीन ३०%इसी (10०० मिली)
यूपीएल - दोस्त पेन्डीमेथलीन ३०%इसी (10०० मिली)
₹499₹600
-22%
युपीएल साफ कार्बेन्डाझिम 12% + मँन्कोझेब 63% डब्लूपी - 1 किग्रॅ
युपीएल साफ कार्बेन्डाझिम 12% + मँन्कोझेब 63% डब्लूपी - 1 किग्रॅ
₹699₹900
-18%
युपीएल- उलाला - 60 ग्रॅम
युपीएल- उलाला - 60 ग्रॅम
₹639₹780