ब्रॅण्ड: सिंजेन्टा
-38%
सिंजेन्टा अभिनव टोमॅटो(10ग्रॅम)बियाणे
सिंजेन्टा अभिनव टोमॅटो(10ग्रॅम)बियाणे
₹1000₹1620
-39%
सिंजेंटा पेगासस (डायफेंथियुरॉन 50% डब्ल्यूपी) 500 ग्रॅम
सिंजेंटा पेगासस (डायफेंथियुरॉन 50% डब्ल्यूपी) 500 ग्रॅम
₹1650₹2699
-5%
सिंजेन्टा अँम्प्लिगो (क्लोरँट्रेनिलीप्रोल 9.3% + लॅम्डा सायहॅलोथ्रीन 4.6% झेड सी) 500 मिली
सिंजेन्टा अँम्प्लिगो (क्लोरँट्रेनिलीप्रोल 9.3% + लॅम्डा सायहॅलोथ्रीन 4.6% झेड सी) 500 मिली
₹4879₹5159
सिंजेन्टा रिफिट (प्रेटीलाक्लोर 50% ईसी) 1000 मिली
सिंजेन्टा रिफिट (प्रेटीलाक्लोर 50% ईसी) 1000 मिली
₹799₹769
-9%
सिजेंटा अलिका (थायोमेथॉक्झाम १२.६% + लॅम्डासायहॅलोथ्रीन ९.५ % झेड सी.) 1 लिटर
सिजेंटा अलिका (थायोमेथॉक्झाम १२.६% + लॅम्डासायहॅलोथ्रीन ९.५ % झेड सी.) 1 लिटर
₹2899₹3200
-2%
सिजेंटा अलिका (थायोमेथॉक्झाम १२.६% + लॅम्डासायहॅलोथ्रीन ९.५ % झेड सी.) २०० मिली
सिजेंटा अलिका (थायोमेथॉक्झाम १२.६% + लॅम्डासायहॅलोथ्रीन ९.५ % झेड सी.) २०० मिली
₹679₹695
-13%
सिंजेंटा रिडोमिल गोल्ड (मँकोझेब 64 + मेटलॅक्सिल एम4डब्ल्यूपी) 500 ग्रॅम
सिंजेंटा रिडोमिल गोल्ड (मँकोझेब 64 + मेटलॅक्सिल एम4डब्ल्यूपी) 500 ग्रॅम
₹909₹1049
-9%
स्कोर(डायफेनकोनॅझोल 25ईसी) 100 मिली
स्कोर(डायफेनकोनॅझोल 25ईसी) 100 मिली
₹469₹518
-29%
सिंजेंटा कल्तार 1 लिटर
सिंजेंटा कल्तार 1 लिटर
₹5489₹7699
-12%
कवच (क्लोरोथॅलोनील 75% WP) 1 किग्रॅ
कवच (क्लोरोथॅलोनील 75% WP) 1 किग्रॅ
₹1519₹1735
-6%
सिजेंटा अलिका (थायोमेथॉक्झाम १२.६% + लॅम्डासायहॅलोथ्रीन ९.५ % झेड सी.) ५00 मिली
सिजेंटा अलिका (थायोमेथॉक्झाम १२.६% + लॅम्डासायहॅलोथ्रीन ९.५ % झेड सी.) ५00 मिली
₹1509₹1600
-28%
सिंजेंटा कल्तार 350 मिली
सिंजेंटा कल्तार 350 मिली
₹2019₹2799
-9%
सिंजेंटा फोलिओ गोल्ड (मेटालॅक्सिल-एम 18.2% + क्लोरोथॅलोनिल 33.1% एससी) 500 मि.ली.
सिंजेंटा फोलिओ गोल्ड (मेटालॅक्सिल-एम 18.2% + क्लोरोथॅलोनिल 33.1% एससी) 500 मि.ली.
₹919₹1011
-19%
सिजेंटा अॅमिस्टर ऑप्टि 300 मिली
सिजेंटा अॅमिस्टर ऑप्टि 300 मिली
₹679₹839
सिंजेन्टा रिफिट (प्रेटीलाक्लोर 50% ईसी) 500 मिली
सिंजेन्टा रिफिट (प्रेटीलाक्लोर 50% ईसी) 500 मिली
₹409₹399
-15%
सिंजेंटा अमिस्टार टॉप (अॅझोक्सीस्ट्रोबिन 18.2% + डायफेनोकोनाझोल 11.4% एससी ) 200 मि.ली.
सिंजेंटा अमिस्टार टॉप (अॅझोक्सीस्ट्रोबिन 18.2% + डायफेनोकोनाझोल 11.4% एससी ) 200 मि.ली.
₹1019₹1205
-25%
सिंजेन्टा ऑगस्टा कलिंगड बियाणे (50 ग्रॅम)
सिंजेन्टा ऑगस्टा कलिंगड बियाणे (50 ग्रॅम)
₹875₹1160
-29%
सिंजेन्टा टीओ - 1057 टोमॅटो (10 ग्रॅम) बियाणे
सिंजेन्टा टीओ - 1057 टोमॅटो (10 ग्रॅम) बियाणे
₹1775₹2500
-6%
सिंजेन्टा अँम्प्लिगो (क्लोरँट्रेनिलीप्रोल 9.3% + लॅम्डा सायहॅलोथ्रीन 4.6% झेड सी) 80 मिली
सिंजेन्टा अँम्प्लिगो (क्लोरँट्रेनिलीप्रोल 9.3% + लॅम्डा सायहॅलोथ्रीन 4.6% झेड सी) 80 मिली
₹839₹889
-28%
पेगासस (डायफ़ेन्थियुरॉन 50% डब्ल्यूपी) 25 ग्राम
पेगासस (डायफ़ेन्थियुरॉन 50% डब्ल्यूपी) 25 ग्राम
₹109₹151
-19%
सिजेंटा अॅमिस्टर ऑप्टि १५० मिली
सिजेंटा अॅमिस्टर ऑप्टि १५० मिली
₹365₹449
-18%
सिंजेन्टा अँम्प्लिगो (क्लोरँट्रेनिलीप्रोल 9.3% + लॅम्डा सायहॅलोथ्रीन 4.6% झेड सी) 200 मिली
सिंजेन्टा अँम्प्लिगो (क्लोरँट्रेनिलीप्रोल 9.3% + लॅम्डा सायहॅलोथ्रीन 4.6% झेड सी) 200 मिली
₹2019₹2459
-17%
सिंजेंटा अमिस्टार टॉप (अॅझोक्सीस्ट्रोबिन 18.2% + डायफेनोकोनाझोल 11.4% एससी ) 100 मि.ली.
सिंजेंटा अमिस्टार टॉप (अॅझोक्सीस्ट्रोबिन 18.2% + डायफेनोकोनाझोल 11.4% एससी ) 100 मि.ली.
₹519₹629
-35%
सिंजेन्टा इसाबियन 1 लिटर
सिंजेन्टा इसाबियन 1 लिटर
₹1099₹1689
-9%
सिजेंटा अलिका (थायोमेथॉक्झाम १२.६% + लॅम्डासायहॅलोथ्रीन ९.५ % झेड सी.) 8० मिली
सिजेंटा अलिका (थायोमेथॉक्झाम १२.६% + लॅम्डासायहॅलोथ्रीन ९.५ % झेड सी.) 8० मिली
₹269₹295
-13%
कवच (क्लोरोथॅलोनील 75% WP) 250 ग्रॅम
कवच (क्लोरोथॅलोनील 75% WP) 250 ग्रॅम
₹389₹449
-21%
सिंजेन्टा साहू टीओ 3251 टोमॅटो (3500 बियाणे) बियाणे
सिंजेन्टा साहू टीओ 3251 टोमॅटो (3500 बियाणे) बियाणे
₹985₹1250
-57%
सिंजेन्टा इसाबियन 250 मिली
सिंजेन्टा इसाबियन 250 मिली
₹200₹469
-29%
सिंजेंटा सीएफएल 6099 फुलकोबी बियाणे
सिंजेंटा सीएफएल 6099 फुलकोबी बियाणे
₹525₹740
-46%
सिंजेंटा हिमशिखर टोमॅटो (10 ग्रॅम) बीज
सिंजेंटा हिमशिखर टोमॅटो (10 ग्रॅम) बीज
₹900₹1680