क्षमस्व, हा लेख आपण निवड केलेल्या भाषामध्ये नाही
आपल्या राज्यात लवकरच अ‍ॅग्री दुकान उपलब्ध होईल.
ब्रॅण्ड: हाईव्हेज
ॲसेन हायव्हेज तान्या - संकरित भेंडी बियाणे (500 ग्रॅ)
₹1850₹2550
अॅॅक्सेन हायवेज सुलतान - संकरित भेंडी (500 ग्रॅम) बियाणे
₹1600₹1813
राशी शिवानी- हायब्रीड भेंडी (500 ग्रॅम) बियाणे
₹1850₹2040
अ‍ॅक्सेन हायवेज राजधानी -हायब्रीड भेंडी (500 ग्रॅम ) बियाणे
₹1650₹2625
अॅॅक्सेन हायव्हेज तब्बसुम संकरीत कलिंगड (50 ग्रॅ) बियाणे
₹415₹511
अॅक्सेन हायव्हेज नूर - संकरित कारले बियाणे (100 ग्रॅ)
₹925₹1094
अॅक्सेन हायव्हेज नूर - संकरित कारले बियाणे (50 ग्रॅ)
₹500₹570
ॲसेन हायव्हेज काव्या - संकरित वांगी बियाणे (10 ग्रॅम)
₹110₹125
ॲसेन हायव्हेज मिरची मीनम बियाणे (10ग्रॅ)
₹375₹463
ॲसेन हायव्हेज प्राईड मिरची बियाणे (10ग्रॅ)
₹520₹619
ॲसेन हायव्हेज संकरित मिरची 78 (बियाणे 10 ग्रॅम)
₹450₹675
अॅॅक्सेन हायव्हेज चित्रा - हाय. काकडी (25 ग्रॅम) बियाणे
₹480₹806
अॅॅक्सेन हायव्हेज हायब्रीड-बॉटलगार्ड (25 ग्रॅम)
₹95₹118