क्षमस्व, हा लेख आपण निवड केलेल्या भाषामध्ये नाही
आपल्या राज्यात लवकरच अ‍ॅग्री दुकान उपलब्ध होईल.
ब्रॅण्ड: सिंजेन्टा
सिंजेन्टा अँम्प्लिगो (क्लोरँट्रेनिलीप्रोल 09.30% + लॅम्डा सायहॅलोथ्रीन 04.60% झेड सी) 500 मिली
₹4525₹4849
सिंजेन्टा टीओ - 1057 टोमॅटो (10 ग्रॅम) बियाणे
₹1800₹2060
सिंजेटा रॉकी टोमॅटो (3500 बियाणे)
₹695₹750
कवच (क्लोरोथॅलोनील 75% WP) 1 किलो
₹1600₹1735
सिंजेन्टा ऑगस्टा कलिंगड बियाणे (50 ग्रॅम)
₹800₹1160
स्कोर(डायफेनकोनॅझोल 25ईसी) 250 मिली
₹1150₹1196
सिंजेटा एनके -6668प्लस मका (3.6 किलो) बियाणे
₹1480₹1775
स्कोर(डायफेनकोनॅझोल 25ईसी) 100 मिली
₹511₹518
सिजेंटा अलिका (थायोमेथॉक्झाम १२.६% + लॅम्डासायहॅलोथ्रीन ९.५ % झेड सी.) 500 मिली
₹1400₹1600
सिंजेन्टा 6242 टोमॅटो(10ग्रॅम)बियाणे
₹1875₹2210
सिंजेटा लकी क्वॉलीफ्लॉवर (2000 बियाणे) बियाणे
₹800₹900
सिंजेन्टा शुगर 75 मधु मका बियाणे (1 किलो) बियाणे
₹2600₹3550
सिंजेन्टा इसाबियन 1 लिटर
₹1099₹1430
सिंजेन्टा अँम्प्लिगो (क्लोरँट्रेनिलीप्रोल 09.30% + लॅम्डा सायहॅलोथ्रीन 04.60% झेड सी) ८० मिली
₹700₹829
सिजेन्टा ओएच-102 भेंडी बियाणे (250 ग्रॅ)
₹600₹800
सिंजेन्टा अँम्प्लिगो (क्लोरँट्रेनिलीप्रोल 09.30% + लॅम्डा सायहॅलोथ्रीन 04.60% झेड सी) ८० मिली
₹700₹799
सिंजेटा शुगरक्वीन टरबूज बियाणे (1000 बियाणे)
₹2000₹2300
सिजेंटा अलिका (थायोमेथॉक्झाम १२.६% + लॅम्डासायहॅलोथ्रीन ९.५ % झेड सी.) २०० मिली
₹585₹620