ब्रॅण्ड: सिंजेन्टा
कवच (क्लोरोथॅलोनील 75% WP) 250 ग्रॅम
कवच (क्लोरोथॅलोनील 75% WP) 250 ग्रॅम
₹389₹449
कवच (क्लोरोथॅलोनील 75% WP) 1 किग्रॅ
कवच (क्लोरोथॅलोनील 75% WP) 1 किग्रॅ
₹1519₹1735
सिंजेन्टा पोलो (डायफेन्थ्यूरॉन 50% डब्ल्यूपी) 1 1 किलो
सिंजेन्टा पोलो (डायफेन्थ्यूरॉन 50% डब्ल्यूपी) 1 1 किलो
₹3275₹3580
सिजेंटा अलिका (थायोमेथॉक्झाम १२.६% + लॅम्डासायहॅलोथ्रीन ९.५ % झेड सी.) 1 लिटर
सिजेंटा अलिका (थायोमेथॉक्झाम १२.६% + लॅम्डासायहॅलोथ्रीन ९.५ % झेड सी.) 1 लिटर
₹2899₹3200
सिंजेंटा पेगासस (डायफेंथियुरॉन 50% डब्ल्यूपी) 500 ग्रॅम
सिंजेंटा पेगासस (डायफेंथियुरॉन 50% डब्ल्यूपी) 500 ग्रॅम
₹1650₹2699
स्कोर(डायफेनकोनॅझोल 25ईसी) 100 मिली
स्कोर(डायफेनकोनॅझोल 25ईसी) 100 मिली
₹469₹518
सिंजेंटा अमिस्टार टॉप (अॅझोक्सीस्ट्रोबिन 18.2% + डायफेनोकोनाझोल 11.4% एससी ) 100 मि.ली.
सिंजेंटा अमिस्टार टॉप (अॅझोक्सीस्ट्रोबिन 18.2% + डायफेनोकोनाझोल 11.4% एससी ) 100 मि.ली.
₹519₹629
सिंजेंटा अमिस्टार टॉप (अॅझोक्सीस्ट्रोबिन 18.2% + डायफेनोकोनाझोल 11.4% एससी ) 200 मि.ली.
सिंजेंटा अमिस्टार टॉप (अॅझोक्सीस्ट्रोबिन 18.2% + डायफेनोकोनाझोल 11.4% एससी ) 200 मि.ली.
₹1019₹1205
सिंजेंटा फोलिओ गोल्ड (मेटालॅक्सिल-एम 18.2% + क्लोरोथॅलोनिल 33.1% एससी) 250 मि.ली.
सिंजेंटा फोलिओ गोल्ड (मेटालॅक्सिल-एम 18.2% + क्लोरोथॅलोनिल 33.1% एससी) 250 मि.ली.
₹479₹533
सिंजेंटा फोलिओ गोल्ड (मेटालॅक्सिल-एम 18.2% + क्लोरोथॅलोनिल 33.1% एससी) 500 मि.ली.
सिंजेंटा फोलिओ गोल्ड (मेटालॅक्सिल-एम 18.2% + क्लोरोथॅलोनिल 33.1% एससी) 500 मि.ली.
₹919₹1011
सिंजेन्टा रिफिट (प्रेटीलाक्लोर 50% ईसी) 500 मिली
सिंजेन्टा रिफिट (प्रेटीलाक्लोर 50% ईसी) 500 मिली
₹409₹399
सिजेंटा अॅमिस्टर ऑप्टि १५० मिली
सिजेंटा अॅमिस्टर ऑप्टि १५० मिली
₹365₹449
सिजेंटा अॅमिस्टर ऑप्टि 300 मिली
सिजेंटा अॅमिस्टर ऑप्टि 300 मिली
₹679₹839
सिंजेंटा कल्तार 1 लिटर
सिंजेंटा कल्तार 1 लिटर
₹5489₹7699
सिंजेंटा कल्तार 50 मिली
सिंजेंटा कल्तार 50 मिली
₹299₹419
सिंजेंटा कल्तार 350 मिली
सिंजेंटा कल्तार 350 मिली
₹2019₹2799
सिजेंटा अलिका (थायोमेथॉक्झाम १२.६% + लॅम्डासायहॅलोथ्रीन ९.५ % झेड सी.) 8० मिली
सिजेंटा अलिका (थायोमेथॉक्झाम १२.६% + लॅम्डासायहॅलोथ्रीन ९.५ % झेड सी.) 8० मिली
₹269₹295
सिंजेंटा रिडोमिल गोल्ड (मँकोझेब 64 + मेटलॅक्सिल एम4डब्ल्यूपी) 500 ग्रॅम
सिंजेंटा रिडोमिल गोल्ड (मँकोझेब 64 + मेटलॅक्सिल एम4डब्ल्यूपी) 500 ग्रॅम
₹909₹1049
पेगासस (डायफ़ेन्थियुरॉन 50% डब्ल्यूपी) 25 ग्राम
पेगासस (डायफ़ेन्थियुरॉन 50% डब्ल्यूपी) 25 ग्राम
₹109₹151
सिंजेन्टा ऑगस्टा कलिंगड बियाणे (50 ग्रॅम)
सिंजेन्टा ऑगस्टा कलिंगड बियाणे (50 ग्रॅम)
₹875₹1160
सिंजेटा शुगरक्वीन टरबूज बियाणे (1000 बियाणे)
सिंजेटा शुगरक्वीन टरबूज बियाणे (1000 बियाणे)
₹1820₹2610
सिंजेन्टा 6242 टोमॅटो (20000 बियाणे) बियाणे
सिंजेन्टा 6242 टोमॅटो (20000 बियाणे) बियाणे
₹12000₹16250
सिंजेंटा हिमशिखर टोमॅटो (10 ग्रॅम) बीज
सिंजेंटा हिमशिखर टोमॅटो (10 ग्रॅम) बीज
₹900₹1680
सिंजेन्टा अभिनव टोमॅटो(10ग्रॅम)बियाणे
सिंजेन्टा अभिनव टोमॅटो(10ग्रॅम)बियाणे
₹1000₹1620
सिंजेंटा आयव्हरी व्हाइट रॅडिश (250 ग्रॅम) बियाणे
सिंजेंटा आयव्हरी व्हाइट रॅडिश (250 ग्रॅम) बियाणे
₹430₹640
सिंजेन्टा अँम्प्लिगो (क्लोरँट्रेनिलीप्रोल 9.3% + लॅम्डा सायहॅलोथ्रीन 4.6% झेड सी) 500 मिली
सिंजेन्टा अँम्प्लिगो (क्लोरँट्रेनिलीप्रोल 9.3% + लॅम्डा सायहॅलोथ्रीन 4.6% झेड सी) 500 मिली
₹4879₹5159
सिंजेन्टा अँम्प्लिगो (क्लोरँट्रेनिलीप्रोल 9.3% + लॅम्डा सायहॅलोथ्रीन 4.6% झेड सी) 200 मिली
सिंजेन्टा अँम्प्लिगो (क्लोरँट्रेनिलीप्रोल 9.3% + लॅम्डा सायहॅलोथ्रीन 4.6% झेड सी) 200 मिली
₹2019₹2459
सिंजेन्टा शुगर 75 मधु मका बियाणे (1 किलो) बियाणे
सिंजेन्टा शुगर 75 मधु मका बियाणे (1 किलो) बियाणे
₹2600₹3550
सिजेंटा अलिका (थायोमेथॉक्झाम १२.६% + लॅम्डासायहॅलोथ्रीन ९.५ % झेड सी.) ५00 मिली
सिजेंटा अलिका (थायोमेथॉक्झाम १२.६% + लॅम्डासायहॅलोथ्रीन ९.५ % झेड सी.) ५00 मिली
₹1509₹1600
सिंजेन्टा रिफिट (प्रेटीलाक्लोर 50% ईसी) 1000 मिली
सिंजेन्टा रिफिट (प्रेटीलाक्लोर 50% ईसी) 1000 मिली
₹799₹769