ब्रॅण्ड: रॅमिसाईड्स
रॅमिसाईड्स वीडर प्लस (क्विझालोफॉप इथाइल 10% ईसी) 500 मिली
रॅमिसाईड्स वीडर प्लस (क्विझालोफॉप इथाइल 10% ईसी) 500 मिली
₹1389₹1400
रॅमसाइड्स ऑलविन टॉप प्लस (ऑरगॅनिक नायट्रोजन) 250 ग्रॅम
रॅमसाइड्स ऑलविन टॉप प्लस (ऑरगॅनिक नायट्रोजन) 250 ग्रॅम
₹700₹995
अॅग-प्रो रॅमिसाईड्स (प्रोफेनोफॉस 40% + सायपरमेथ्रिन 4% ईसी) 1 लि
अॅग-प्रो रॅमिसाईड्स (प्रोफेनोफॉस 40% + सायपरमेथ्रिन 4% ईसी) 1 लि
₹749₹890
रॅमिसाइड्स डॅकोटेक (क्लोरोथॅलोनिल 75% डब्ल्यूपी) 250 ग्रॅम
रॅमिसाइड्स डॅकोटेक (क्लोरोथॅलोनिल 75% डब्ल्यूपी) 250 ग्रॅम
₹425₹440
अॅग-प्रो रॅमिसाईड्स (प्रोफेनोफॉस 40% + सायपरमेथ्रिन 4% ईसी) 500 मिली
अॅग-प्रो रॅमिसाईड्स (प्रोफेनोफॉस 40% + सायपरमेथ्रिन 4% ईसी) 500 मिली
₹385₹660
अॅग-प्रो रॅमिसाईड्स (प्रोफेनोफॉस 40% + सायपरमेथ्रिन 4% ईसी) 250 मिली
अॅग-प्रो रॅमिसाईड्स (प्रोफेनोफॉस 40% + सायपरमेथ्रिन 4% ईसी) 250 मिली
₹199₹350
रॅमसाइड्स झ्लक्स (झिंक एचइडीपी 17%) 250 ग्रॅम
रॅमसाइड्स झ्लक्स (झिंक एचइडीपी 17%) 250 ग्रॅम
₹330₹407
रॅमसाइड्स ऑलविन गोल्ड सुपर (अमिनो अॅसिड + सीव्हीड) 1 लिटर
रॅमसाइड्स ऑलविन गोल्ड सुपर (अमिनो अॅसिड + सीव्हीड) 1 लिटर
₹800₹1500
रॅमसाइड्स ऑलविन वंडर प्लस (सॉईल कंडिशनर) 1 किलो
रॅमसाइड्स ऑलविन वंडर प्लस (सॉईल कंडिशनर) 1 किलो
₹370₹500
रॅमिसाईड्स ऑक्सिंट (अॅझोक्सीस्ट्रोबिन 18.2% + डायफेनोकोनाझोल 11.4% एससी ) 200 मि.ली.
रॅमिसाईड्स ऑक्सिंट (अॅझोक्सीस्ट्रोबिन 18.2% + डायफेनोकोनाझोल 11.4% एससी ) 200 मि.ली.
₹899₹920