ब्रॅण्ड: यूपीएल
आयरिस (सोडियम अॅसीफ्लोर १६.५% + क्लोडीनाफॉप प्रोपरगेल ८% ईसी) २०० मिली
आयरिस (सोडियम अॅसीफ्लोर १६.५% + क्लोडीनाफॉप प्रोपरगेल ८% ईसी) २०० मिली
₹399₹445
यूपीएल स्वीप पावर (ग्लूफोसिनेट अमोनियम 13.5%) 1 लिटर
यूपीएल स्वीप पावर (ग्लूफोसिनेट अमोनियम 13.5%) 1 लिटर
₹909₹1200
यूपीएल गुन्थर (नोवॅल्युरॉन 5.25% + इमामेक्टिन बेंझोएट 0.9% SC) 500 मिली
यूपीएल गुन्थर (नोवॅल्युरॉन 5.25% + इमामेक्टिन बेंझोएट 0.9% SC) 500 मिली
₹989₹1150
युपीएल- उलाला - 250 ग्रॅम
युपीएल- उलाला - 250 ग्रॅम
₹2519₹3200
युपीएल - व्हेस्टा (160 ग्रॅम)
युपीएल - व्हेस्टा (160 ग्रॅम)
₹699₹800
अवान्सर ग्लो (अझॉक्सीस्ट्रोबिन8.3%+एमझेडबी 66.7%डब्ल्यूजी) 300 ग्रॅम
अवान्सर ग्लो (अझॉक्सीस्ट्रोबिन8.3%+एमझेडबी 66.7%डब्ल्यूजी) 300 ग्रॅम
₹529₹580
यूपीएल सॉर्टर (अ‍ॅसेफेट 45% + सायपरमेथ्रीन 5%) 500 ग्रॅम
यूपीएल सॉर्टर (अ‍ॅसेफेट 45% + सायपरमेथ्रीन 5%) 500 ग्रॅम
₹589₹603
यूपीएल रेनो (थायमेथॉक्साम 30% एफएस )1 लिटर
यूपीएल रेनो (थायमेथॉक्साम 30% एफएस )1 लिटर
₹1319₹2500
युपीएल - अटाब्रोन 500 मिली
युपीएल - अटाब्रोन 500 मिली
₹599₹765
दोस्त सुपर - 700 मिली
दोस्त सुपर - 700 मिली
₹549₹1130
युपीएल - साफ - 100 ग्रॅम
युपीएल - साफ - 100 ग्रॅम
₹89₹90
युपीएल- नाव्या ओक्रा (250 ग्रॅम)
युपीएल- नाव्या ओक्रा (250 ग्रॅम)
₹1210₹1470
यूपीएल - संकरित भेंडी लावण्या बियाणे (250 ग्रॅ)
यूपीएल - संकरित भेंडी लावण्या बियाणे (250 ग्रॅ)
₹1125₹1460
यूपीएल - एफ1 संकरित भेंडी व्हीनस प्लस बियाणे (250 ग्रॅ)
यूपीएल - एफ1 संकरित भेंडी व्हीनस प्लस बियाणे (250 ग्रॅ)
₹875₹1110
आयरिस (सोडियम अॅसीफ्लोर 16.5% + क्लोडीनाफॉप प्रोपरगेल 8% ईसी) 1 लीटर
आयरिस (सोडियम अॅसीफ्लोर 16.5% + क्लोडीनाफॉप प्रोपरगेल 8% ईसी) 1 लीटर
₹1829₹2460
युपीएल- उलाला - 500 ग्रॅम
युपीएल- उलाला - 500 ग्रॅम
₹4939₹6350
युपीएल -लान्सर गोल्ड - 100 ग्रॅम
युपीएल -लान्सर गोल्ड - 100 ग्रॅम
₹125₹125
युपीएल -लान्सर गोल्ड - 250 ग्रॅम
युपीएल -लान्सर गोल्ड - 250 ग्रॅम
₹295₹305
यूपीएल - संकरित भेंडी राणी (250 ग्रॅम) बियाणे
यूपीएल - संकरित भेंडी राणी (250 ग्रॅम) बियाणे
₹1075₹1500
आयरिस (सोडियम अॅसीफ्लोर 16.5% + क्लोडीनाफॉप प्रोपरगेल 8% ईसी) 400 मिली
आयरिस (सोडियम अॅसीफ्लोर 16.5% + क्लोडीनाफॉप प्रोपरगेल 8% ईसी) 400 मिली
₹769₹1020
यूपीएल - दोस्त पेन्डीमेथलीन ३०%इसी (10०० मिली)
यूपीएल - दोस्त पेन्डीमेथलीन ३०%इसी (10०० मिली)
₹499₹600
यूपीएल-मुलायम पालक (500 ग्रॅम) बियाणे
यूपीएल-मुलायम पालक (500 ग्रॅम) बियाणे
₹247₹410
युपीएल- उलाला - 30 ग्रॅम
युपीएल- उलाला - 30 ग्रॅम
₹319₹405
एमएच-युपीएल ओपी वाटाणे जीएस-10(1 किग्रॅ) बियाणे
एमएच-युपीएल ओपी वाटाणे जीएस-10(1 किग्रॅ) बियाणे
₹300₹500
युपीएल -लान्सर गोल्ड-अँसिफेट 50% + इमिडाक्लोप्रीड 1.8% एसपी - 1 किग्रॅ
युपीएल -लान्सर गोल्ड-अँसिफेट 50% + इमिडाक्लोप्रीड 1.8% एसपी - 1 किग्रॅ
₹1139₹1603
अ‍ॅडवंटा न्युट्रीफीड - 1 किलो बियाणे
अ‍ॅडवंटा न्युट्रीफीड - 1 किलो बियाणे
₹720₹950
अ‍ॅडवंटा जंबो गोल्ड चारा (3 किलो) बियाणे
अ‍ॅडवंटा जंबो गोल्ड चारा (3 किलो) बियाणे
₹550₹800
यूपीएल- हरित शोभा पालक (500 ग्रॅम) बियाणे
यूपीएल- हरित शोभा पालक (500 ग्रॅम) बियाणे
₹160₹240
यूपीएल - राधिका भेंडी बियाणे (250 ग्रॅ)
यूपीएल - राधिका भेंडी बियाणे (250 ग्रॅ)
₹1740₹2310
यूपीएल - दोस्त पेन्डीमेथलीन ३०%इसी (५०० मिली)
यूपीएल - दोस्त पेन्डीमेथलीन ३०%इसी (५०० मिली)
₹259₹310